Készült: 2020.02.27.19:49:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

34. ülésnap, 217. felszólalás
Felszólaló Gyimóthy Géza (FKGP)
Felszólalás oka Országgyűlés határozatképes
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  217  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! (Zaj, mozgás.) Kérem képviselőtársaimat, foglalják el a helyüket, mert nemsokára határozathozatalok következnek. (Csenget. - Rövid szünet.) Még egyszer kérem a tisztelt képviselőtársakat, foglaljanak helyet, most a létszám saccból ítélve megvan, határozatképes a Ház, de még mindenki mozog. Ha helyet foglalnak a képviselőtársak, akkor elkezdhetjük a munkát.

Tisztelt Országgyűlés! A kialakult gyakorlatnak megfelelően, a zavartalan határozathozatal érdekében most egy jelenlét-ellenőrzést tartunk. Kérem a jelenlevőket, hogy nyomják meg az igen gombot! Azok a képviselők pedig, akik a korábbi bejelentés ellenére el tudtak jönni mai ülésünkre, vagy szavazógépük nem működik, nyomják meg a mikrofongombot!

Kérem bekapcsolni Jauernik István képviselő úr, Herbály Imre, Suchman Tamás, Kertész István, Szalay Gábor képviselő urak, Simicskó István, Rubovszky György, Nagyiványi Zoltán, Láyer József fideszes képviselő úr, Kovács Ferenc, Gál Zoltán, Salamon László, Őry Csaba, Szanyi Tibor, Filló Pál, Potápi Árpád, Schvarcz Tibor, Szűrös Mátyás, Ughy Attila, Zakó László, Csizmár Gábor, Révész Máriusz, Simon Miklós, Kapronczi Mihály, Cseh Sándor, Molnár Róbert - fél parlament -, Nagy Gábor Tamás, Géczi József Alajos, Simon József MSZP-s képviselő gépét. A felsorolt képviselőkön kívül van-e olyan képviselő, akinek a gépe nem működik? Nincs? (Közbeszólások: Van!) Gógl Árpád miniszter úr gépe működik.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági elnöki értekezlet javaslata alapján ajánlás készítésére, illetőleg tárgysorozatba-vételre való döntésre az Országgyűlés elnöke kijelölte a bizottságokat. Erről az érintett bizottságok közvetlenül kaptak értesítést. Az érdeklődő képviselők a szokásos módon tájékozódhatnak.

 

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy Kósa Lajos, Vitányi István és Szakács Imre visszavonta az ítélőtáblák székhelyének és illetékességi területének megállapításáról szóló 1997. évi LXIX. törvény módosítását kezdeményező, T/114. számon benyújtott törvényjavaslatot. (Taps.)

Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a képviselőket, hogy Bosznia-Hercegovinában az SFOR-erők kötelékében felállítandó többnemzetiségű speciális alakulatban - MSU - való magyar katonai részvételről szóló országgyűlési határozati javaslathoz módosító javaslat érkezett. Az előterjesztés elfogadásáról így ma nem tud határozni az Országgyűlés, ezért az általános vitára a határozathozatalokat követően kerül sor.

 

(17.00)

 

Tisztelt Országgyűlés! Még Balogh József képviselő úr gépét kérem bekapcsolni!

Tisztelt Országgyűlés! Múlt heti ülésünkön a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló T/325. számú törvényjavaslat általános vitáját lezártuk. Indítványozom az előterjesztés részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 270 igen, 14 nem, 6 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

(Jelzésre:)

Zsikla Győző gépét kérem bekapcsolni! Van-e még képviselő úr, hölgy, akinek a gépe nem működik? Nincs senki.

 

Tisztelt Országgyűlés! Tegnapi ülésnapunkon a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló T/326. számú törvényjavaslat általános vitájának lezárására nem került sor.

Az általános vitát most lezárom, és indítványozom, hogy az Országgyűlés a törvényjavaslatot bocsássa részletes vitára. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 igen, 109 nem, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Tegnapi ülésnapunkon további négy előterjesztés általános vitájának lezárására került sor, így most ezek részletes vitára bocsátásáról döntünk.

Először indítványozom a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló T/338. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 igen, 93 nem, 17 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta a törvényjavaslatot.

 

Indítványom a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett területek besorolásának feltételrendszeréről szóló 30/1997. (IV. 18.) számú országgyűlési határozat módosítását kezdeményező H/322. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 215 igen, 90 nem, 2 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

(Jelzésre:)

Kérem dr. Kurucsai Csaba gépét is bekapcsolni. Nem működik Molnár Róbert gépe sem? Kérem az övét is bekapcsolni.

 

Indítványozom a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény módosítását kezdeményező T/171. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 igen, 112 nem, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta a törvényjavaslatot.

 

Indítványozom a gazdasági kamarákra vonatkozó törvényi szabályozás felülvizsgálatáról szóló H/206. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 197 igen, 114 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! A kormány több előterjesztés sürgős tárgyalásbavételét kérte, így most ezekről határozunk.

 

(17.10)

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedéséről szóló T/457. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalását. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 212 igen, 94 nem szavazattal, 8 tartózkodás mellett a törvényjavaslat sürgős tárgyalását elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Magyar Nemzeti Biztonsági Felügyeletről szóló T/459. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 218 igen, 95 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslat sürgős tárgyalását elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosítását kezdeményező T/460. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 218 igen, 96 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslat sürgős tárgyalását elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól szóló T/458. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 196 igen, 118 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslat sürgős tárgyalását elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Fenyvessy Zoltán képviselő úr, MIÉP, sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról és az 1990. évi országgyűlési választásokon minősített pártok részére központi székház juttatásáról szóló 1990. évi XLIV. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslatát. Megkérdezem Fenyvessy Zoltán képviselő urat, kívánja-e a sürgősséget indokolni. (Dr. Fenyvessy Zoltán: Nem.) Nem kívánja, köszönjük. Felhívom figyelmüket, hogy a törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételéhez az alkotmány 63. § (3) bekezdése értelmében a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy a fenti T/374. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét elfogadja-e. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 206 igen, 59 nem szavazattal, 53 tartózkodás mellett a törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét nem fogadta el - nincs meg a kétharmad.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/251. számon, a költségvetési bizottság ajánlását pedig T/251/5. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalt megelőzően megadom a szót Varga Mihály államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra. Kíván? (Varga Mihály: Igen.) Tessék!

 

Felszólalások:  <<  217  >>    Ülésnap adatai