Készült: 2020.02.27.00:34:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

28. ülésnap, 31. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka általános vita megkezdve
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm a javaslatot. Tisztelt Országgyűlés! Még egy kísérletet fogok tenni a napirendi javaslat kiegészítésére, és amennyiben ismét nem határozatképes... (Zaj. - Közbeszólás: Ügyrendi javaslat hangzott el, arról kell szavazni!) Az ügyrendi javaslat lényege az, hogy az eredeti napirendet szavazza meg a tisztelt Ház. Az előbb többen jelezték, hogy a gépük nem működött, ezért azt kérem Nagy Sándor úrtól, tegye lehetővé, hogy ismét kísérletet tegyünk, és utána természetesen Nagy Sándor úr javaslatát fogom feltenni az ügyrendi javaslatnak megfelelően. (Dr. Nagy Sándor: Parancsoljon!) Úgy látom, hogy Nagy Sándor úr is egyetért ezzel.

Kérem a tisztelt Házat, hogy újra szavazzunk, kérem a táblát bekapcsolni. (Megtörténik.) Kérem, szavazzanak gombnyomással! (Szavazás. - Az eredményjelző táblán 179 igen, 0 nem, 0 tartózkodás jelenik meg.) Szita Károly ismét jelezte, hogy a gépe nem működik, de azzal a szavazattal sem lenne határozatképes a Ház. Megállapítom, hogy a szavazás érvénytelen.

Az ügyrendi javaslatnak megfelelően most azt kérdezem a tisztelt Háztól, hogy ki ért egyet az eredeti napirendi javaslattal. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház látható többsége a házbizottsági javaslattal egyetértésben az eredeti napirendi javaslatot elfogadta. (Taps az ellenzék padsoraiban.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a további egyeztetésekre figyelemmel a közúti közlekedésről szóló törvény, valamint a frekvenciagazdálkodásról szóló törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslatokhoz érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatalra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik tehát a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat, valamint az ehhez kapcsolódó állami számvevőszéki vélemény általános vitájának megkezdése.

Az előterjesztést T/325. számon, az Állami Számvevőszék véleményét pedig T/325/1. számon, a bizottságok ajánlásait pedig T/325/2-19. számokon kapták kézhez a képviselőtársak.

Tájékoztatom önöket, hogy a mai napon az általános vita során csak a miniszteri expozéra, az Állami Számvevőszék elnökének felszólalására, valamint a bizottsági álláspontok és a megfogalmazódott kisebbségi vélemények ismertetésére kerül sor.

Megadom a szót Járai Zsigmond pénzügyminiszter úrnak, a napirendi pont előadójának.

 

Felszólalások:  <<  31  >>    Ülésnap adatai