Készült: 2020.02.28.13:49:22 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

26. ülésnap, 195. felszólalás
Felszólaló Gyimóthy Géza (FKGP)
Felszólalás oka Országgyűlés időkeretben történő tárgyaláshoz hozzájárult
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  195  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Toller László képviselő úr milyen minőségben? (Derültség. - Dr. Toller László jelzi, hogy nem kíván szólni. - Zaj. - Dr. Toller László: Ahogy parancsolja, elnök úr. - Derültség.) A neve szerepel a monitoron, azért csodálkoztam. (Derültség. - Dr. Toller László: Én is!)

A Házszabály 43. §-a (3) bekezdése alapján ebben a kérdésben az Országgyűlés kézfelemeléssel határoz. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e a költségvetési törvényjavaslat általános vitájának a házbizottság által javasolt és a jegyző által ismertetett időkeretben történő tárgyalásával. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Látható többség. Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az időkeretben történő tárgyalást elfogadta.

Visszatérve az előzőre, Veres képviselő úr indítványát a Ház elnöksége természetesen tudomásul vette.

 

Tisztelt Országgyűlés! A kormány több előterjesztés sürgős tárgyalását indítványozta; most ezekről határoz az Országgyűlés.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium létrehozásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló T/338. számon beterjesztett törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 183 igen, 92 nem és 20 tartózkodás mellett a törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az igazságszolgáltatással kapcsolatos egyes törvények módosítását kezdeményező, új változatban T/383. számon beterjesztett törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 185 igen, 80 nem, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ítélőtáblák és a fellebbviteli főügyészségek felállításával kapcsolatos feladatokról szóló H/377. számon beterjesztett országgyűlési határozati javaslat sürgős tárgyalásbavételét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 190 igen, 117 nem, 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslat sürgős tárgyalásbavételét elfogadta.

 

 

(17.00)

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítását indítványozó T/379. számon beterjesztett törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 192 igen, 119 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a törvényjavaslat sürgős tárgyalásbavételét.

 

Tisztelt Országgyűlés! A tegnapi napon a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját lezártuk. Most a részletes vitára bocsátásról döntünk. Indítványozom, hogy a T/251. számú törvényjavaslatot bocsássa a tisztelt Országgyűlés részletes vitára. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 292 igen, 12 nem, 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Most a Házszabály 98. §-a (5) bekezdésének megfelelően képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről dönt az Országgyűlés. Az európai integrációs ügyek bizottsága elutasította Molnár Gyula, Bársony András és Szanyi Tibor képviselők, MSZP, által beterjesztett, a Magyar Köztársaság és az Európai Unió közötti csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatos feladatokról szóló országgyűlési határozati javaslat tárgysorozatba-vételét. A Házszabály rendelkezései alapján a tárgysorozatba-vételről az Országgyűlés az előterjesztő legfeljebb ötperces felszólalása után határoz. A tárgysorozatba-vétel tárgyában képviselőcsoportonként egy képviselő és a független képviselő legfeljebb két perc időtartamban felszólalhat, majd az előterjesztő ezekre két percben viszontválaszolhat.

Megkérdezem az előterjesztőket, hogy közülük ki kíván felszólalni. (Bársony András jelentkezik.) Bársony András képviselő úrnak megadom a szót.

 

Felszólalások:  <<  195  >>    Ülésnap adatai