Készült: 2019.12.06.21:55:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

90. ülésnap (2019.11.05.), 126. felszólalás
Felszólaló Dr. Lukács László György (Jobbik)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:32


Felszólalások:  Előző  126  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. LUKÁCS LÁSZLÓ GYÖRGY, a Jobbik képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Asszony! Tisztelt Képviselőtársaim! A napi politikai, egészségpolitikai kérdéseket nem kívánom idehozni, azokról a Házban, bár szerintem nem elég sokszor, de azért van szó, azok más témákra, interpellációkra, kérdésekre vagy adott esetben akár vitanapra tartoznak. Így most ebben az esetben az előterjesztésre szorítkoznék.Átnézve magát a törvényjavaslatot, azt láthatjuk, hogy ez egy EESZT-re, tehát az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térre vonatkozó novelláris változtatás, mert maga a jogszabály nem egy helyen van. Lényegében majdnem minden eleme ennek a mindennapokkal, illetve a jogalkotással való harmonizációjára szolgál. Éppen ezért fontos leszögezni néhány tényt vagy néhány megjegyzést az egészségügyi szolgáltató térrel kapcsolatosan.

Amikor az EESZT indult, a Jobbik üdvözölte, és egyébként azóta is töretlen az álláspontunk: nagyon fontos és hasznos fejlesztésnek tartjuk az egészségügyben. Sőt, amikor ez itt volt, emlékeim szerint akkor már talán nem Zombor államtitkár úr, hanem utódja volt az, aki beterjesztette vagy előterjesztőként képviselte a tárcaálláspontot, de akkor is elmondtuk, hogy már egy ideje meg kellett volna valósulnia, lépést tartva az egészségügy digitalizációjával vagy a technológiai fejlődéssel, de az utóbbi időben úgy láttuk, hogy talán kezdett valami felgyorsulni az EESZT körül. Ennek az egyik jele az, hogy ami a jogszabályban is szerepel, a mostani módosításban, hogy már nemcsak a 2017 novemberétől származó adatok vagy attól datálódó adatok vannak benne, hanem egy 2012-re visszanyúló adatfelszippantásra is sor kerülhet ott, ahol egyébként alkalmas lesz a rendszer arra, hogy ezeket az adatokat felvigyék.

Ez azért különösen fontos, mert bár nagyon sokszor alulbecsüljük az adatok fontosságát, de az adat az egészségügyben csakúgy, mint más területen, valóban egy arany, tehát a modern kor aranya. Ez különösen fontos abban, amikor egy-egy népegészségügyi célnak vagy a magyar emberek egészségi állapotának vagy bármilyen jövőbeni egészségi állapotára kihatással levő programnak a megítélésénél vagyunk, hogy megfelelő adatból építsük fel, az megfelelően modellezve legyen és a lehető legjobb megoldást találja meg a szakma, utána pedig az egészségpolitika. Így hát nyilvánvaló, hogy ezekre az adatokra fokozottan szükségünk van.

Amire mindig felhívtuk a figyelmet, és ebben szerintem mindig van javítanivaló és mindig van a fejlődésnek helye, az az adatbiztonság kérdése. Számtalan aggály merült fel régebben is. Lényegében az élet bizonyította, hogy sokszor felesleges vagy túlzó volt az aggodalom az adatkezeléssel vagy az adatok biztonságával kapcsolatosan, de szerintem ezen a téren nagyon fontos egy állandó vigilancia, tehát egy ébrenlét, egy figyelem arra, hogy biztos jó helyen vannak-e, biztos megfelelő kezekben vannak, és hogy bizonyos esetekben nemcsak az egészségügy állam részéről, hanem a magánrészről beérkező adatok helyeseke és nem torzítjáke adott esetben a meglévő adatstruktúrát. Hiszen a célunk az, hogy a lehető legpontosabb, hogy úgy mondjam, tűpontos képet kapjunk arról, hogy miben kell az egészségpolitikának beavatkoznia.

Tehát mindenképpen azt javasolnám, hogy amiben fejlődni kell vagy amiben mindenképpen fejleszteni kell, az az adatbiztonság kérdése lesz. Itt az adatkezeléssel és az ellenőrzési jogkörökkel kapcsolatosan az ÁEEK-nek hiányzó jogkörét pótolja most a jogszabály, tehát egy utóellenőrzés vagy az EESZT megfelelő használatának az ellenőrzése lesz.

Azt javaslom, hogy induljunk el abba az irányba, és talán nem is az ÁEEK-en keresztül, hanem valaki máson keresztül, hogy az adatbiztonságot és az adatoknak a valódiságát, az integritását, hogy ezt így lehessen helyesen fogalmazni, ezt meg tudjuk valósítani. Én úgy gondolom, hogy ehhez valamilyen külső szervezetnek, akár állami szervezetnek kellene felállnia, vagy valamely olyan meglévő hivatalhoz kellene delegálni, ami biztosítja ezeket a nagyon szenzitív adatokat, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a személyes egészségi állapotunk és az eddigi egészségi állapotunk talán a legbizalmasabb személyes adat, így hát ezek biztonsága rendkívül fontos. Az elemzések és a jövőbeni döntések miatt meg az integritása nagyon fontos ezeknek az adatoknak.

Így hát azt javasoljuk, hogy ezen a területen mindenképpen fejlődni lehessen, hiszen fontos, hogy a jövőben hasznot lehessen az egészségpolitika és az egészségügy számára ebből húzni, és másrészről pedig ne legyen veszélyforrás az adatoknak esetleg a kiszolgáltatottsága.

Támogatni fogjuk a javaslatot, hiszen nagyon fontos, hogy a receptkiváltás képviseleti joga rendezésre kerüljön. Amikor az egész e-recept és ezzel kapcsolatos szabályozás bevezetésre került, általános elképzelés az volt, hogy akik akadályoztatva vannak, vagy nem tudják személyesen igénybe venni, ők miként tudják majd kiváltani vagy meghatalmazottjuk vagy családtagjuk útján miként lehet ezt megoldani. Bár ez most egy nagyon bürokratikus rendezési módja, ahogy most vagyunk, és egy nagyon szűk körre szabott, mégis ez valamilyen irányba már ellépés, és talán a gyakorlat vagy az ebből kiinduló gyakorlat majd jobban fogja biztosítani, hogy gördülékenyebben menjen az e-receptek beváltása, illetve a receptkiváltás.

Szintén fontos, hogy a jogszabály alapot teremt arra, hogy a nem közfinanszírozott rendszerben történő ellátásra, ami közfinanszírozottan beutaló, itt viszont szolgáltatásrendelés, ennek a szolgáltatásrendelésnek is egy nyomon követhető és egy elektronikusan szabályozott módja legyen. Ez is egy olyan EESZT-finomhangolás, ami joggal merült fel, és rendezésre kerül.

Én azt kívánom összességében és talán ez a fő tézise, hogy ez egy nagyon hasznos novelláris változás, nagyon fontos dolgokat rendez. Azt javaslom, hogy a lehető legtöbbször jöjjön be az EESZT-vel kapcsolatosan hasonló finomhangolás, mert az szerintem az összes egészségpolitikával foglalkozó politikusnak, de az egészségügyben dolgozó szakmai dolgozóknak, orvosoknak, háziorvosoknak, sőt a betegeknek is az igénye, hogy a lehető legjobban be tudják lakni az EESZT-t, amitől egyrészt nagyon idegenkedett mindenki, viszont rendkívül gyors és hatékony ügyintézési mód, és egy viszonylag biztonságos rendszert egybefogó mód lesz.

Az ezzel kapcsolatos kritikákat, ami az EESZT-vel kapcsolatos, írásbeli kérdésekben vagy bármilyen más szóbeli kérdésekben érinteni fogjuk. Szerintem azzal nem árulok zsákbamacskát, hogy alapvetően itt a jogszabályban, a törvényjavaslatban javasolt módosítások a Jobbik által támogatásra fognak kerülni.

Nagyon hasznosak az EESZT-s módosítások, és mi arra kérjük és abban ösztönözzük is a kormányt, hogy ezeket mindig, ne csak félévente vagy egy-egy jogalkotási ciklus felénél vagy egy ülésszak felénél vegyék napirendre, hanem minél hamarabb tűzzék mindig ezt napirendjükre, hogy minél gyorsabban és minél többször lehessen átültetni azt, amit a szakma kíván és amire az EESZT még nem tartalmaz belülről funkciót vagy nem alkalmas még rá.

Szerintem ezen az úton haladva lehet csak egy valódi XXI. századi egészségügyet teremteni, túl azokon a kihívásokon, amelyek az általános politikai megfogalmazásban mindig előkerülnek, de ebben legalább egy közös nevezőt lehet találni, és az ez úton való fejlődés szerintem jó irányba megy, csak növelni kell a tempóját. Ehhez kívánok önöknek jó munkát. Úgy gondolom, hogy ezt a javaslatot támogatni fogjuk. Köszönöm szépen. (Taps a Jobbik padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  126  Következő    Ülésnap adatai