Készült: 2021.04.17.15:56:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

44. ülésnap (1998.12.22.), 257. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka ülésvezetés
Videó/Felszólalás ideje 25:17


Felszólalások:  Előző  257  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kérem, hogy foglalják el helyüket! (Rövid szünet.) Folytatjuk a munkát. (Csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! A 85. pontban Juhász Ferenc a törvényjavaslat 59. §-ának módosítását kezdeményezi, amely a törvényi hivatkozás elhagyására irányul. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 99 igen szavazattal, 151 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 86., 87., 88. pontjai a 62. § átfogó módosítására terjesztenek elő alternatívát. A 89., 90., 91. és 92. pont pedig a b) pontban lévő rendelkezést kívánja ugyancsak eltérő módon megváltoztatni. A 86. ponthoz kapcsolódik a 703. pont, míg a 91. ponthoz a 364. és a 372. pontok.

 

(20.20)

Valamennyi indítvány az ország leghátrányosabb helyzetű megyéi felzárkóztatása érdekében szükséges kormányintézkedésekről szóló rendelkezést kívánja megváltoztatni.

Először a területfejlesztési bizottság javaslatát teszem fel szavazásra a 86. és a 703. pontok szerint. A gazdasági és a költségvetési bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 166 igen szavazattal, 105 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett elfogadta. (Taps és ováció az MSZP soraiban.)

A 94., 167. és a 201. pontokban Csúcs László a törvényjavaslat 63. §-a, 78. §-a és 93. §-a kiegészítését kezdeményezi. Ezekben a módosító javaslatokban azt indítványozza, hogy a Magyar Rádió Részvénytársaság és a Magyar Televízió Részvénytársaság támogatásának folyósítását addig fel kell függeszteni, amíg átfogó gazdasági átvilágítást követően megteremtik az ésszerű működés feltételeit. Felhívom figyelmüket, hogy a javaslat egyik eleme, a 201. pont a médiatörvény megváltoztatását kezdeményezi, tehát ennek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Ennek megfelelően erről külön szavazunk.

Először a 201. pontban lévő javaslatot teszem fel szavazásra, és amennyiben ezt az Országgyűlés nem fogadja el, az indítvány további részéről már nem határozunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 48 igen szavazattal, 244 nem ellenében 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 98. pontban Keller László és Veres János a 65. § (5) bekezdésének elhagyását kezdeményezik. Ez az indítvány kizárja a 99. és az azzal megegyező 100. pontokban lévő javaslatokat. Az alaprendelkezés kormányfelhatalmazást ad az átutalt pénzmaradványok 1997. évi felhasználásának összegéről és ütemezéséről. Először Keller László és Veres János javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 98. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 102 igen szavazattal, 188 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül nem fogadta el.

Most Kiss Andor javaslatát teszem fel szavazásra a 99. és a vele azonos 100. pont szerint. A környezetvédelmi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Az eredményjelző táblán 10 igen, 178 nem és 4 tartózkodás jelenik meg.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 10 igen szavazattal, 178 nem ellenében... (Közbeszólás: Nem határozatképes a Ház!) Bocsánat, megismételjük a határozathozatalt. Kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét!

Tehát most visszatérünk Kiss Andor javaslatára, erről szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 15 igen szavazattal, 245 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 101. és 102. pontok egymás mellett is elfogadható javaslatot tartalmaznak a 66. § módosítására. A két indítvány a miniszteri felhatalmazásokat tartalmazó rendelkezések megváltoztatását kezdeményezi.

Felhívom figyelmüket, hogy a 102. pont elfogadása kizárja az ajánlás 103. és 104. pontban lévő alternatívát. Először Kovács Kálmán javaslatát teszem fel szavazásra a 101. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 118 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Baja Ferenc javaslatáról határoz az Országgyűlés a 102. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 199 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 103. és 104. pontjai alternatív megoldást kínálnak a törvényjavaslat 66. §-ának felvezető szövegére. Keller László és Veres János a miniszteri felhatalmazások szabályozására határidőt állapít meg, Baja Ferenc pedig a 104. pontban kormányfelhatalmazásra tesz javaslatot.

Először Baja Ferenc javaslatát teszem fel szavazásra a 104. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 198 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül nem fogadta el.

Most Keller László és Veres János javaslatát teszem fel szavazásra a 103. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 110 igen szavazattal, 199 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül nem fogadta el.

A 109. és 110. pontokban a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 70. §-a felvezető szövegének módosítását kezdeményezi, és ebben az Állami Számvevőszékről szóló törvény 17. §-ának (1) bekezdése helyébe új rendelkezést javasol. Ennek szövege a következő: "Az Állami Számvevőszék évente ellenőrzi a központi költségvetési törvényjavaslatot, a zárszámadást, a Magyar Nemzeti Banknak az államháztartással való hitelkapcsolatait és a bank gazdálkodását."

Felhívom figyelmüket, hogy a javaslatok elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Ezeket a javaslatokat a bizottságok támogatják, de az MSZP képviselőcsoportja külön szavazásukat kérte. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 197 igen szavazattal, 120 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül nem fogadta el.

A 113. pontban Kertész István a törvényjavaslat 72. §-a (1) bekezdése nyelvtani szövegpontosítását kezdeményezi. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 125 igen szavazattal, 188 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül nem fogadta el.

A 116. és a hozzákapcsolódó 121., a 117. és a hozzákapcsolódó 123., valamint a 118. és a hozzákapcsolódó 122. pontokban Sáling József három változatot terjesztett elő a törvényjavaslat 72. §-ának (5) és (10) bekezdése megváltoztatására. Az alaprendelkezések a játékkaszinóban adott borravalók felosztását tartalmazó szabályokat rögzítik. Először a 116. és 121. pontban lévő indítványokat teszem fel szavazásra. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 101 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett nem fogadta el.

(20.30)

 

Most a 117. és a 123. pontokról határoz az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 100 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 132. pontban Kertész István a törvényjavaslat 76. §-a (2) bekezdésének szövegpontosítására tesz javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 199 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

A 141. pontban Kertész István a törvényjavaslat 76. §-ának (11) bekezdésében az államháztartásról szóló törvény 50. §-a (4) bekezdésének módosításával határidő megváltoztatását kezdeményezi. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 104 igen szavazattal, 199 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 142. pontban Kertész István a törvényjavaslat 76. §-ának (12) bekezdésében az államháztartásról szóló törvény 63. §-a (2) bekezdésének módosításával ugyancsak határidő megváltoztatását kezdeményezi. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 199 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül nem fogadta el.

A 144., 145., és 146. pontokban Wekler Ferenc a törvényjavaslat 76. §-ának (13) bekezdésében az államháztartási törvény 64. §-a (1), (2) és (3) bekezdéseinek azonos tartalmú módosítását kezdeményezi. Ezek az indítványok az egyes helyi önkormányzati év végi elszámolásokkal kapcsolatos szabályokat módosítják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 10 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 154. pontban Baja Ferenc a törvényjavaslat 76. §-a (29) bekezdésének elhagyását indítványozza. Az alaprendelkezés a kormány számára biztosítja a lehetőséget, hogy 2 milliárd forintig átcsoportosíthasson az állam társadalombiztosítási ellátást szolgáló vagyona kivételével a kincstári és a vállalkozói vagyonban.

Felhívom a figyelmüket, hogy a javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 155. és 156. pontjaiban szereplő indítványokat, amelyek további átcsoportosítási tilalmat fogalmaznak meg. Először Baja Ferenc javaslatát teszem fel szavazásra a 154. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Kiss Andor javaslatát teszem fel szavazásra a 155. pontok szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 28 igen szavazattal, 275 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Baja Ferenc és Bajor Tibor javaslatát teszem fel szavazásra a 156. pont szerint. A környezetvédelmi bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 104 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 19 tartózkodás mellett nem fogadta el.

 

(Dr. Szabó Erika helyét a jegyzői székben Németh Zsolt foglalja el.)

A 157. pontban Baja Ferenc a törvényjavaslat 76. §-ának (34) bekezdésében az államháztartásról szóló törvény 109/G. §-a (1) bekezdésének módosításával a versenyeztetés alóli felmentésre vonatkozó szövegrészt kívánja elhagyni. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 204 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül nem fogadta el.

A 159. pontban Mayer Bertalan és Baja Ferenc a törvényjavaslat 76. §-ának (37) bekezdésében az államháztartási törvény 109/K. §-a (2) bekezdésének módosítását javasolják. Ebben az értékhatárt 100 millió forintról 10 millió forintra csökkentik. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 111 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 163. és 164. pontok alternatív megoldást kínálnak a törvényjavaslat 76. §-ában az államháztartási törvény új paragrafussal történő kiegészítésére. Mindkét indítvány az ÁPV Rt. számára vagyonátadási kötelezettségeket állapít meg. Először Baja Ferenc javaslatát teszem fel szavazásra a 163. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 95 igen szavazattal, 189 nem ellenében, 27 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Kiss Andor javaslatát teszem fel szavazásra a 164. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 15 igen szavazattal, 301 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 177. és 178. pontokban Jakab Róbertné, illetőleg Tabajdi Csaba és Jakab Róbertné két változatot terjesztett elő a törvényjavaslat 81. §-ának (7) bekezdésében a közalkalmazottakról szóló törvény mellékletének módosítására. Mindkét indítvány a magyarországi nemzeti etnikai kisebbségek oktatási feladataihoz kíván további támogatásokat biztosítani.

Először Jakab Róbertné javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás 177. pontja szerint. Az egészségügyi és az oktatási bizottság támogatja, a költségvetési és a gazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 115 igen szavazattal, 204 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Tabajdi Csaba és Jakab Róbertné javaslatát teszem fel szavazásra a 178. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 200 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 181. pontban Szalay Gábor a törvényjavaslat 84. §-ának elhagyását kezdeményezi, amely a kamarai törvény módosításának elhagyását célozza. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 108 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 11 tartózkodás mellett nem fogadta el.

(20.40)

Az ajánlás 182. és 183. pontjai alternatív megoldást tartalmaznak a törvényjavaslat 84. §-ában a gazdasági kamarákról szóló törvény 2. § d) pontja módosítására. Mindkét javaslat a gazdasági szervezet fogalmát meghatározó rendelkezést egy új elemmel egészíti ki.

Először Horváth Béla javaslatát teszem fel szavazásra a 182. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 131 igen szavazattal, 178 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Csizmár Gábor javaslatát teszem fel szavazásra a 183. pont szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 102 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 21 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 186. pontjában Bauer Tamás a törvényjavaslat 86. § (1) bekezdése teljes elhagyását kezdeményezi, amely a privatizációs törvény 13. § (1) bekezdése helyébe lép. Az alaprendelkezés az ÁPV Rt. igazgatóságának tagjaira vonatkozóan szüntet meg összeférhetetlenségi szabályt. Felhívom a figyelmüket, hogy a javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 185. pontjában szereplő indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 116 igen szavazattal, 203 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most Kertész István és Burány Sándor javaslatát teszem fel szavazásra a 185. pont szerint, amely a törvényjavaslat 86. § (1) bekezdése elhagyásával a privatizációs törvény 13. § (1) bekezdése helyébe lépő, az igazgatóság tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályozást enyhítő rendelkezés elhagyását tartalmazza. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 117 igen szavazattal, 199 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 184. és 190. pontokban Orosz Sándor és más képviselők a törvényjavaslat 86. §-ában... (Dr. Orosz Sándor jelentkezik.) Visszavonja? (Dr. Orosz Sándor: Igen, többet is!) Többet is vissza kíván vonni - dr. Orosz Sándor képviselő urat illeti a szó.
Felszólalások:  Előző  257  Következő    Ülésnap adatai