Készült: 2020.04.03.07:22:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

342. ülésnap (2014.02.13.),  162-171. felszólalás
Felszólalás oka Összevont általános és részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 12:32


Felszólalások:   159-162   162-171   172      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki a vitában felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Így értelemszerűen Gulyás Gergely képviselő úrnak sincs mire reagálnia.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalra még a mai napon sor kerül. Az összevont általános és részletes vitát ezennel lezárom.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik "A mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság felkéréséről, Simon Gábor volt MSZP-elnökhelyettes, országgyűlési képviselő eltitkolt vagyonának tisztázása tárgyában" címmel előterjesztett határozati javaslat házszabálytól való eltéréssel történő összevont általános és részletes vitája. Rubovszky György képviselő úr önálló indítványa H/13771. számon a hálózaton valamennyiük számára elérhető volt. Az elfogadott házszabálytól való eltérés alapján a vitára az imént lefolytatott tárgyalással megegyező időkeretekben kerül sor.

Megadom a szót Rubovszky György képviselő úrnak, a javaslat előterjesztőjének, ötperces időkeretben. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.) Az érdemi vita részben az ügyrendi vita jogcímén elhangzott, de azért egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmet.

Azért kérek felhatalmazást a mentelmi bizottság részére, mert az országgyűlési törvény 5. §-a kötelezettséget ír elő a képviselőnek. Azt írja, hogy írásban köteles igazolni a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos tételek valódiságát. Ezeket a kérdéseket Simon Gábor minden esetben figyelmen kívül hagyta, és ilyen körülmények között gyakorlatilag fittyet hányt az országgyűlési törvényre, az Országgyűlést sértő módon viselkedett az egész eljárás alatt, amire példa az, hogy az egyik védekezése az volt, hogy a vagyonnyilatkozati nyomtatványon nincs olyan hely, ahova megtakarítást be lehetne írni, ezért nem tüntette fel. Ugyanakkor talált egy megtakarításokat tartalmazó rubrikát, ahol nem 240 millió forintot, hanem csak 9 millió forintot tüntetett fel. Tehát itt a szándékosság minden körülmények között megállapítható.

Tisztelettel, én azt nagy örömmel veszem, hogy a határidő lejártáig senki nem adott be módosító indítványt. Ilyen körülmények között nincs olyan része a határozati javaslatnak, amely itt különösebb vitát gerjesztene, ezért tisztelettel azt kérem a Háztól, hogy az előterjesztett határozati javaslatot szíveskedjenek támogatni.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Az alkotmányügyi bizottság előadója Vejkey Imre képviselő úr. Megadom a szót. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. VEJKEY IMRE, az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az alkotmányügyi bizottság 2014. február 13-ai ülésén tárgyalta azt az országgyűlési határozati javaslatot, amely azt a célt szolgálja, hogy a mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság Simon Gábor országgyűlési képviselőként tett vagyonnyilatkozatával és vagyonosodásával összefüggő egyes kérdések egyértelmű tisztázása érdekében vizsgálatot folytasson le.

Az alkotmányügyi bizottság megvitatta a határozati javaslatot, majd 21 igen szavazattal tárgyalásra alkalmasnak és általános vitára alkalmasnak minősítette.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Zaj a teremben.) Tisztelt Képviselőtársaim! Megkérem önöket, hogy a lehető legkisebb zajjal foglalják el helyüket!

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a vitában felszólalni. Tájékoztatom önöket, hogy frakciónként 5-5 perc, míg a független képviselőknek összesen 3 perc áll rendelkezésére a vitában. (Jelzésre:) Igen. Megadom a szót Hegedűs Lorántné képviselő asszonynak, a Jobbik képviselőcsoportjából, az Országgyűlés jegyzőjének. Parancsoljon!

(13.10)

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A következő kérésem, illetve kérdésem lenne a bizottsághoz. A pontokba szedett javaslatukban a 2. pont így hangzik: "A bizottság vizsgálja meg, hogy az eltitkolt százmilliók összefüggésben állhatnak-e Simon Gábor országgyűlési képviselői, illetve MSZP-elnökhelyettesi tisztségével." Én javasolnám ezt a mondatot kiegészíteni azzal, hogy nemcsak országgyűlési képviselői, hanem önkormányzati képviselői tisztségével is összefüggésben állhatnak-e. Megmondom, hogy miért.

Tudjuk, hogy abban a bizonyos időszakban, amikor ez a pénz a számlára került, akkor ő a XVIII. kerületi önkormányzatnak képviselője volt. Sajtóhírek arról is beszámolnak, éppen a minap, hogy újra elrendeltek egy nyomozást a XVIII. kerületi kötvénykibocsátás ügyében. Ugyanis meglepő az az időbeli azonosság, hogy Simon Gábor számlájára akkor került a pénz, az a bizonyos pénz, amikor a XVIII. kerületi önkormányzat egy igen rossz üzletet kötve, kibocsátotta azt a bizonyos kötvényt. Ugyanaz a bank volt a kibocsátó. Tehát ez is azt erősíti, azt a gyanút erősítheti bennünk, hogy a kettő között igenis összefüggés lehetett.

Hát, fordítsuk le ezt az összefüggést magyarra! Miről is van szó? Valószínűleg itt egy banki ügynöki jutalékról van szó, azért a kiajánlásért úgymond, azért a tevékenységért, amivel ő a banknak tett egy nagy szolgálatot. Ezt a bank minden esetben, mint tudjuk, és most ezt szigorúan idézőjelben mondom, "tisztességgel" meghálálja. Valószínűleg ilyen pénzekről lehet itt szó.

De akkor folytassuk tovább ezt a gondolatmenetet! Tudjuk, hogy az önkormányzati adósságállomány, amit most a kormányzat úgynevezett konszolidáció révén átvállalt, mintegy 1300 milliárd forint volt. Ha most ezt a gondolatot továbbfolytatom, azt kell hogy mondjam, hogy simoni léptékben ez bizony 20-30, esetlegesen 40 milliárd forintnyi ilyen jellegű ügynöki jutalékot takarhat. Ezért is gondolom, hogy ez a kérdés nagyon is fontos és nagyon is nem mellékes körülmény ebben az ügyben sem, de egyáltalában az önkormányzati adósságállomány tekintetében is. Úgyhogy egyben érdemes lenne felhívni a NAV figyelmét is arra, hogy nemcsak Simon Gábor 240 millió forintját kell keresni, hanem bizony ezt a sokszor tízmilliárd forintot is, mert ezek a pénzek bizonyosan valakiknek a számláján landolhattak.

Mondok egy konkrét példát. A kötvénykibocsátás a XVIII. kerület esetében csak 3 milliárd forint volt, tehát körülbelül ekkora nagyságrendben adósodott el az a bizonyos önkormányzat. De például Budapesten volt más önkormányzat is nagyon csúnyán eladósodva. Itt van például rögtön, a belvárosi önkormányzatot is tudnánk említeni, ez 15 milliárd forintot halmozott fel mint adósságállományt. Vajon simoni lépték szerint ott mekkora lehetett az ügynöki jutalék? Talán ezt is érdemes volna majd vizsgálni, egyszer valamikor például a NAV-nak.

Köszönöm szépen, hogy megszólalhattam. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. A hátralévő 1 perc 37 másodperc időkeret idejére Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. Parancsoljon, képviselő úr! És megkérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el a helyüket.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Bár a javaslatot támogatjuk, de ezt ugyanolyan politikai szemfényvesztésnek tartjuk, mint amit önök az elszámoltatással is csináltak. Beharangozták, hogy lesz elszámoltatás, az ellopott vagyonoknak utána fognak menni, és a volt szocialista kormányokat elszámoltatják.

Ez nem történt meg, több volt az elszámoltató, mint az elszámoltatott. Ugyanúgy ez a javaslat is csak egy dologra jó, hogy most a választási kampányban önök politikai hadjáratot folytassanak, ami egyrészről lehet, hogy jogos, mert az MSZP-sek valóban nagyon sok ügyletben benne voltak, amit már rég fel kellett volna tárni, de ez nem az a megoldás, amivel hosszú távon a politikusbűnözést vagy a közéletet meg lehetne tisztítani.

Hogy ha önöknek ez lenne a céljuk, akkor például azt a javaslatot támogatták volna, amit Dúró Dóra és Novák Előd képviselőtársammal terjesztettünk elő, amely a Btk.-ban szankcionálná azt az esetet, hogy ha valaki valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz, ez adott esetben 2-8 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntetendő lenne a javaslatunk alapján. Most lehetőségük lesz a szavazásoknál ezt megszavazni.

Mi fog történni akkor, hogy ha például nem megy el Simon Gábor arra a bizottsági ülésre, amelyben önök szeretnék vizsgálni az ő érintettségét? Nem történik majd semmi, ugyanis önök korábban azt is leszavazták, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok és bizottságok előtt való megjelenést szankcionálni lehessen, és sorolhatnám azokat, amelyekre vonatkozóan azt kell mondanom, hogy ez csak szemfényvesztés, de a valódi megoldást, a valódi elszámoltatást és a közélet megtisztítását önök nem fogják tudni megtenni. Köszönöm. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Ismét megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki felszólalni a vitában. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Az összevont általános és részletes vitát lezárom, és megkérdezem Rubovszky György urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Rubovszky György jelzésére:) Igen, megadom a szót.

Parancsoljon, képviselő úr!

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Bevallom őszintén, hogy a jobbikos képviselő asszony felszólalásának az egyharmadát hallottam csak, mert túl nagy volt a teremben a vita. De azt szeretném elmondani, hogy már nincs módom arra, hogy az előterjesztett szövegen módosítsak. Az általunk elfogadott házszabálytól való eltérés szerint fél 12-ig lehetett volna ezt a módosítást előterjeszteni. Ez a hajó, ahogy szokták mondani, elment, de megígérem, hogy meg fogom szerezni a képviselő asszony felszólalását, és kérem a jobbikos bizottsági tagot, hogy ő is készüljön fel ebből, és igyekszünk érvényesíteni azokat az ötleteket, amelyeket a képviselő asszony elmondott.

Ugyanezt szeretném elmondani Staudt Gábor képviselő úr felszólalásával kapcsolatban is.

Tekintettel arra, hogy érdemi ellenvéleményt nem kaptunk, tisztelettel kérem a Házat, hogy szíveskedjen a határozathozatal során megszavazni ezt a határozati javaslatot.

Köszönöm a türelmet.
Felszólalások:   159-162   162-171   172      Ülésnap adatai