Készült: 2020.03.31.04:31:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

334. ülésnap (2013.12.09.),  219-221. felszólalás
Felszólalás oka Záróvita
Felszólalás ideje 9:41


Felszólalások:   219   219-221   221-224      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazás előtti vita a záróvita, az a részletes vita szabályai szerint folyik. És azért készít hozzá a kijelölt bizottság ajánlást, hogy az ajánlási pontokról folyjék a vita. Köszönöm szépen.

Megkérdezem, hogy a kormány képviseletében kíván-e valaki válaszolni a vitában elhangzottakra. (Nem érkezik jelzés.) Nem kíván. A záróvitát lezárom.

A benyújtott módosító javaslatokról történő határozathozatalra és a zárószavazásra később, még a mai ülésnapunkon sor kerül.

Most soron következik az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól szóló törvényjavaslat záróvitája. Az előterjesztést T/13053. számon, az egységes javaslatot pedig T/13053/7. számon kapták kézhez és ismerhették meg képviselőtársaim. Az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely a T/13053/9. számon elérhető.

Most megnyitom a záróvitát a benyújtott módosító javaslat egymással összefüggő két pontjára, és megkérdezem, kíván-e valaki ezzel kapcsolatban felszólalni. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok. A záróvitát lezárom. Így nincs a kormány képviseletének mire válaszolnia.

Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy a benyújtott módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra később, de még a mai ülésnapunkon sor kerül.

Most soron következik a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvényjavaslat záróvitája. Az előterjesztést T/13054. számon, az egységes javaslatot pedig T/13054/9. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely T/13054/11. számon elérhető.

Kezdeményezem, hogy az ajánlásban szereplő pontokat összevontan tárgyalja a tisztelt Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez látható többség, köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége javaslatomat elfogadta.

Most megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-8. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki ezekkel kapcsolatban felszólalni. Igen, megadom a szót a Jobbik képviselőcsoportjából Staudt Gábor képviselő úrnak.

Parancsoljon, képviselő úr!

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy röviden egy-két ajánlási pontra felhívjam a figyelmet, illetve némileg csalódottságunknak adjak hangot, lévén, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló törvény egy új nyilvántartási rendszert, nem közhiteles, de nyilvános rendszert vezet be a magyar jogrendbe. És valóban lehet némi elvárásunk az irányba, hogy ez némileg a csalásokat ki tudja küszöbölni, és az ingók esetében az ingók elzálogosítása, megterhelése kapcsán biztosítékot jelenthet arra, hogy valamiféle információt nyújtson a jogszerző feleknek, illetőleg az érintett feleknek - igaz lehet ez akár egy gépjármű-adásvételre is.

Viszont az a javaslatunk, és itt az 1. ajánlási pontról szeretnék első körben beszélni, amely arra vonatkozott, hogy ez a nyilvántartás, amit a Magyar Országos Közjegyzői Kamara kap meg, hogy üzemeltessen, neki kell biztosítania, ez már az eredeti javaslatban úgy szerepelt, hogy reggel 8-tól este 20 óráig lenne elérhető, tehát a hitelbiztosítéki rendszer, kivéve az üzemszerű karbantartás időszakát.

(17.50)

Ez akkor úgy tűnt, hogy módosító javaslatokkal úgy fog módosulni, hogy kikerül belőle a reggel 8-tól este 8-ig terjedő időszak, ez a 12 óra, és úgy változik meg, hogy ez mindig elérhető legyen, lévén, hogy egy ilyen rendszert üzemeltetni az internet korszakában nem túl bonyolult, és nem kell ezt csak a napnak a fele idejére korlátozni, semmiféle technikai vagy egy egyéb indoka nincs annak, hogy ezt miért kellene így tenni. Örültünk neki, amikor a módosító javaslatok befogadásra kerültek, de mit ad isten, újra visszajött a régi szabályozás és a záró módosítók között szeretnék visszahozni a fél napra kiterjedő üzemidőt - ha szabad így fogalmazni -, erre pedig megfelelő magyarázatokat nem kaphattunk. Jó lenne tudni, hogy ki, talán a Magyar Országos Közjegyzői Kamara, hiszen neki kell üzemeltetni, csak arra tudok gondolni, ők kérték azt, hogy ez így legyen. Nem tudom, hogy a kormány jelen lévő tagjai tudnak-e erre reagálni. Ha így van, akkor viszont én úgy gondolom, hogy az állampolgárok érdekeit kellene szem előtt tartani, és nem a Magyar Országos Közjegyzői Kamara praktikussági szempontjait.

Egyébként üdvözölhető lenne a 8. pont is, amely esetében a gépjárművek adásvétele esetén, amennyiben tulajdonjog-fenntartással vagy pénzügyi lízingszerződéssel érintett a gépjármű, és ez az interneten a hitelbiztosítéki nyilvántartásban feltüntetésre került, akkor az új rendelkezés megteremtené, hogy az, aki elmulasztotta megnézni az internetes nyilvántartást, ne hivatkozhasson arra, hogy nem tudta, hogy teher van a gépjárművön vagy valamiféle korlátozásnak van kitéve. Hozzáteszem, ha ezt a szabályozást behozzák, akkor szintén jobb lenne 0-24 órában üzemeltetni ezt a rendszert, hiszen elképzelhető az, hogy valakinek egy gépjármű-adásvétel kapcsán este 8 után van módja arra, hogy ezt megnézze, vagy reggel 8 előtt, mert van, aki reggel 8 előtt kezdi a munkát. Ebben az esetben teljesen indokolatlan az állampolgárokat korlátozni, inkább jobb lenne ennek a technikai feltételeit megteremteni.

A 4. ajánlási pontról is szeretnék még néhány gondolatot ejteni. Itt a felhasználók nyilvántartásba vételéről van szó. Technikai módosításnak tűnik, de véleményem szerint nem feltétlenül indokolt kicserélni vagy kivenni a minősített elektronikus aláírásra és időbélyegzőre való utalást. Az még hagyján, hogy ezt kiveszik, de a jelenlegi szabályozást, amely a közigazgatási eljárásokról szóló törvényre utal, és az arra vonatkozó azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítésre, ezt hozzákötik ahhoz, hogy ha a Magyar Országos Közjegyzői Kamara lehetővé teszi. Az sem értem, hogy ez a kikötés miért indokolt. S mivel újra a Közjegyzői Kamara tűnt fel, lehet, hogy ezeket a szabályozásokat ők kérték, de jó lenne, ha a kormányzat tiszta vizet öntene a pohárba, és ezeket a technikainak tűnő, de a gyakorlatban nagyon is fontos módosításokat megfelelően meg tudnák indokolni.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki a vitában felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. A záróvitát lezárom.

Megkérdezem a kormány képviselőit, hogy kíván-e valaki a vitában elhangzottakra válaszolni. (Nincs jelentkező.) Nem kíván.

Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott módosító javaslatról történő határozathozatalra és a zárószavazásra is később, de még a mai ülésnapunkon sor kerül.

Soron következik az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája. Az előterjesztést T/13055. számon, az egységes javaslatot pedig T/13055/8. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely T/13055/10. számon volt megismerhető.

Kezdeményezem, hogy az ajánlásban szereplő pontokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége az indítványomat elfogadta.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-11. pontjaira, és megkérdezem, hogy kíván-e valaki azzal kapcsolatban felszólalni.

Elsőnek megadom a szót az LMP képviselőcsoportjából Szél Bernadett képviselő asszonynak. Parancsoljon, képviselő asszony!
Felszólalások:   219   219-221   221-224      Ülésnap adatai