Készült: 2020.04.10.08:53:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

333. ülésnap (2013.12.04.),  44-57. felszólalás
Felszólalás oka Részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 27:14


Felszólalások:   27-43   44-57   58-64      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Köszöntöm önöket. Tájékoztatom a képviselőket, hogy a másfél órás szünet a költségvetés részletes vitájának az elnapolása miatt esett meg, hiszen kifogytak a szóból a képviselők, nem volt, aki hozzászóljon, így aztán 12 óra 15 percre kellett összehívnunk a parlament munkájának a folytatását. A bizottságok a tájékoztatás szerint befejezték a munkájukat, a részletes viták előkészítése megtörtént.

Soron következik a Városliget megújításáról és fejlesztéséről szóló törvényjavaslat részletes vitája. Papcsák Ferenc, Vas Imre és Lipők Sándor képviselők indítványát T/13219. számon ismerhették meg. Az önkormányzati és területfejlesztési bizottság befejezte a munkáját, és T/13219/7. számon benyújtotta ajánlását. Ezt megismerhették. Összesen nyolc ajánláspontot tartalmaz az ajánlás. Indítványozom, hogy ezt egy szakaszban tárgyaljuk meg. Kérem, aki ezt támogatja, kézfelemeléssel jelezze. (Szavazás.)

Maximális támogatottságot élvez az elnöki javaslat. Így haladunk tovább.

Megnyitom a részletes vitát az 1-8. pontokra. Staudt Gábor képviselő úr jelentkezett elsőként.

Öné a szó.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Először is azzal kezdeném, hogy nyilvánvalóan a módosító javaslatok száma, illetve az, hogy mi is csak egy módosító javaslatot tudtunk benyújtani, nem azért van, mert azt gondolnánk, hogy tökéletes lenne a javaslat, és ne kellene jó pár ponton módosítani. Ezt az indokolja, hogy vasárnap került benyújtásra és tegnapig lehetett módosító javaslatokat benyújtani, ráadásul nem is a nap végéig, hanem csak a napirendi pont tárgyalásának a végéig. Viszont néhány nagyon fontos módosító javaslat került benyújtásra, és vannak köztük olyanok is, amelyek bár kormánypárti sorokból jöttek, és elhangzott az általános vitában, hogy az előterjesztő azokat támogatja, de úgy látom, hogy az előterjesztőnek ez a véleménye megváltozott a bizottsági módosító szakaszhoz érve. Most az 5. ajánlási pontra gondolok.

Ha jól emlékszem, márpedig jól emlékszem, Papcsák képviselőtársam azt mondta, hogy a zöldterület aránya nem fog változni, miután megtörténik a projekt. Azt nem tudjuk, hogy milyen projekt, de nem ismételném meg ebben a körben az általános vitát. Tehát miután az átalakítások befejeződnek, nem lesz kevesebb zöldterület. S előzetesen úgy nyilatkozott, hogy a Kozma Péter által benyújtott, most 5. ajánlási pont alatt szereplő módosító javaslatot támogatja. Itt viszont nálam azt szerepel, hogy nem ért vele egyet az előterjesztő. Erre Papcsák képviselőtársam nyilvánvalóan reagálni kíván. Nagyon szeretnénk, ha az az ígéret valamilyen formában megvalósulna. Lehet, hogy akkor ez nem ilyen formában kerül benyújtásra, de a tegnapi napon még úgy volt, hogy a Kozma Péter által benyújtott módosító javaslatot sikerül támogatni.

Egyébként a zöldterületekre vagy a zöldfelületekre vonatkozik a 3. ajánlási pontban megfogalmazottakban Szél Bernadett képviselőtársunk javaslata is, amely szintén támogatható, lévén, ha már nem tudjuk, hogy pontosan milyen beruházást kívánnak ezen a területen elvégezni, akkor legalább olyan garanciát építsünk bele, ami az egészséges környezethez való jogot, az emberek jogát, a közterületi növényzetre vonatkozó előírásokat és a zöldterületeknek legalább a jelenlegi nagyságát garantálja. Sajnos, ez a javaslat sem került támogatásra.

Ami még egy fontos szempont lehet: a Hegedűs Lorántné és az általam beterjesztett javaslatban arra teszünk javaslatot, hogy a felépült építmények ne csak szimplán nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősüljenek, hanem kizárólagos állami tulajdonnak is. Lehet, hogy ez túlzásnak tűnhet, de úgy gondoljuk, hogy az az érvrendszer, amit az előterjesztő megfogalmazott itt az ülésen, abba az irányba hat, hogy itt olyan épületeket szeretnének emelni, amelyeket vélhetően a közhasználatra való tekintettel nem szeretnének - most legalábbis ez a vélemény - eladni, vagy később se kiadni az állami tulajdonból. Márpedig ha így van, akkor indokolt egy még erősebb védelmet biztosítani ezeknek az ingatlanoknak. Tegnap megnéztem a nemzeti vagyonról szóló törvényt, amely esetében úgy éreztem, hogy ez a megfogalmazás egy erősebb védelmet jelent, és nemcsak deklarálja a hosszú távú célokat, hanem talán a jogi védelem szintjét is magasabbra teszi.

Ezzel kapcsolatban kérem az előterjesztőt, hogy gondolja végig a bizottságok előtt megfogalmazott támogatását, illetve nem támogatását. Ugyanez igaz, ahogy elmondtam, a zöldterületek nagyságára, illetőleg arra az igényre, mert - hogy értse, aki most kapcsolódik bele a vitába - itt nem csupán a zöldterületekért folyik az aggódás, ami persze szintén egy nagyon fontos szempont, hogy azok se zsugorodnak össze, hanem legalább ennyire fontos szempont, hogy ha ezeknek a területeknek a nagyságát előírjuk, akkor legalább annyit fogunk tudni a fejlesztés irányával kapcsolatosan, hogy a fejlesztés bár a konkrétumát nem, de legalább a zöldterületeket nem fogja negatívan értékelni. De reméljük, hogy Papcsák képviselőtársam kifejti a vitában a véleményét.

Köszönöm, elnök úr. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Köszönjük szépen. Papcsák Ferenc képviselő úr jelentkezett kettőperces hozzászólásra. Öné a szó.

(12.20)

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Annyiban igazat adok Staudt képviselőtársamnak, hogy nagyon-nagyon fontos a zöldfelületek miatti aggódás, azonban ezt el kell oszlassam. Hiszen nemhogy nem lesz kevesebb, hanem sokkal több lesz, hozzávetőlegesen, az általam ismert számok alapján mintegy 50 ezer négyzetméterrel több, tehát mintegy 5 hektárral nagyobb zöldfelület keletkezik az építkezéseket követően. Azt tartanám célszerűnek, nem tudom, hogy részt vett-e az önkormányzati bizottság ülésén, de az önkormányzati bizottság ülésén elmondtam, hogy ebben a formájában nem. Remélem, hogy kialakul majd az a konszenzus, amellyel megnyugtató szabályozást nyer ez a törvényi rendelkezés, amely szerint nem lehet kevesebb a Városligetben a zöldfelületek aránya a 2013. december 31-i állapotot figyelembe véve, az építkezéseket követően.

Egy megjegyzés még. Valóban kevés módosító indítvány érkezett, amit értékelhetnénk. Ezt egy picit sajnálatosnak tartom. Azt gondolom, hogy kellő idő állt rendelkezésre képviselőtársaimnak, hogy előterjesszék.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Staudt Gábor képviselő úr, kétperces.

DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Papcsák képviselőtársamnak reagálnék. Nem értem, hogy ha vasárnap fölkerül egy javaslat, és hétfőn beindul a vágóhíd - máshogy nem tudom minősíteni -, az alkotmányügyi bizottság elé beterjesztik az éppen ott kiosztott, 1812 javaslati pontot tartalmazó, természetesen a bizottság által megfogalmazott javaslatokat, amit érdekes módon a kormány már látott, sőt néha külső, mondjuk így, szakmai kamarával is tudott egyeztetni arról a javaslatról, ami elméletileg ott jött ki a nyomtatóból a bizottsági ülésen. Tehát egy ilyen rohamban, a kedd délutánra való felkészülésben, úgy, hogy előtte is fontos napirendek voltak, és még az a lehetőség sem volt meg, pont amiatt, hogy most kerül sor a részletes vitára, hogy tegnap a nap végéig nyújtsunk be javaslatokat, itt a kellő időt azért ebben a körben képviselőként visszautasítanám. Mert akkor nem tudom, hogy mi a nem kellő idő - ha 30 perc van rá vagy néhány másodperc?

Az érdemi részére rátérve. Ez a megfogalmazás, hogy a Városliget ingatlanterületén az építési beruházások ideje alatt és azt követően a zöldterületek aránya nem lehet kevesebb a 2013. december 31-i állapotnál. Nem értem, hogy hol lehet ezt még egyeztetni, mi az a pont, ami nem megfelelő, hiszen majdnem ugyanezt mondta képviselőtársam. Talán egy dologra tudok így hirtelen asszociálni, hogy a beruházások ideje alatt lehet, hogy kevesebb zöldterület lesz, és utána beparkosítják? Ez a maximum, amit el tudok képzelni, bár a magyar nyelv szabályai alapján nem tudom, hogy miben nem jó ez a megfogalmazás. El kell fogadni, úgy gondolom, és Kozma Péter képviselőtársam szerintem nem vádolható ellenzéki elhajlással, tehát támogatható a javaslata.

Köszönöm.

ELNÖK: Papcsák Ferenc képviselő úr, kétperces.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök Úr! Nem tartom olyan hosszúnak ezt a törvényjavaslatot, hogy ne lehetett volna értelmezni ennyi idő alatt, 9 szakaszból áll, meglehetősen rövid törvényről van szó.

A bizottsági ülésen elmondtam, hogy támogatom Kozma Péter javaslatát, de nem abban a formában, ahogy az megszületett. Áttekintjük. Ennek van egy jogszabályi módja, lehetősége. Az önkormányzati bizottság bizottsági módosítót nyújthat be. Hogy ezt megteszi-e, majd a bizottsági ülés eldönti.

Viszont még egy megjegyzést hadd tegyek. A sajtóban a szocialisták felszólaltak Staudt képviselő úr ajánlási ponthoz tett megjegyzésére, csak elnök úrra nézek. Szeretném megjegyezni, hogy a szocialisták nem aggódtak az elmúlt húsz évben a Városligetért. Tóth Csaba képviselőtársam, aki ugyan nincs itt a teremben, megszólalt ebben a kérdésben, de sem a tegnapi vitában, sem módosító indítvánnyal nem kívánta jobbá tenni, csak a sajtóban üzenget nekem, illetőleg a zuglóiaknak. Jó lenne, ha itt, a parlamentben is vitézkedne. Éppen most sincs bent a részletes vitán sem. Remélem, hogy majd egyszer tiszteletét teszi a parlamentben. (Dr. Staudt Gábor: A szocialisták már csak ilyenek.)

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Hegedűs Lorántné képviselő asszony jelentkezett.

HEGEDŰS LORÁNTNÉ (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A 8. és a 4. ajánlási ponthoz, valamint az 5. ponthoz szeretnék a későbbiekben hozzászólni.

De azért itt a módosító indítványok kapcsán, illetve a módosító indítványok sorsa kapcsán szeretnék egy megjegyzést tenni. Staudt Gábor képviselőtársam, mivel nem tagja az önkormányzati bizottságnak, ezért nem volt ott. Üzenném Papcsák képviselőtársunknak, nem volt ott azon a vitán, én viszont ott voltam. Én hallottam, hogy ön ott mit mondott. Ezért sajátságos az, hogy most ön azt mondja, hogy volt idő a módosító indítványok benyújtására, amikor pontosan ön mondta a bizottság ülésén, hogy éppen azért, mert nem volt idő letárgyalni a BM-mel különböző módosító indítványokat, ezért csomagban elutasítja az összes eddig benyújtott módosító indítványt. Ez pontosan így történt. Staudt Gábor képviselőtársamnak is mondom. Úgyhogy nemhogy nekünk nem volt elég időnk, de magának a beterjesztőnek nem volt elég ideje elkészíteni a valódi módosító indítványokat. Ez az egyik, amit el akartam mondani.

Egyébként azt gondolom, nézze, képviselőtársam, ha önök ezt valóban átgondolták volna, ha valóban egy minőségi munkát tesznek le az Országgyűlés asztalára, talán nem kerül ebbe a rendkívül kínos helyzetbe, ami ma történt önnel a bizottság ülésén, hogy nem tudott érdemben nyilatkozni a bizottság elé kerülő módosító indítványokról. Hanem akkor már talán előkészített formában olyan érdemi vitát tudtunk volna lefolytatni már az általános vitában is, meg most, a részletes vitában is, amikor a valódi módosító indítványokról beszélünk. Mert ön is azt nyilatkozta ugye, hogy ezek még nem készültek el idő hiányában.

(12.30)

Tehát ezzel együtt azért én szeretném a 8. és 4. ponttal kapcsolatban kifejteni a véleményemet. Ez arról szól, egy képviselőtársunk azt nyújtotta be, hogy a "kerületi" építési szabályzat helyett, ami rendelet megalkotására felhatalmazást kap a Fővárosi Önkormányzat, egy betűkicseréléssel "területi" építési szabályzat legyen, ami, úgy gondolja, hogy megoldás lehetne arra a problémára, amiről az általános vitában elmondtam önöknek, hogy teljes jogi nonszensz az, hogy a kétszintű önkormányzatok között a szinteket cserélgetve most éppen a Fővárosi Önkormányzat kap arra lehetőséget, hogy egy kerületi szintű szabályozási tervet megalkosson.

Ez a módosító indítvány nem oldja meg a problémát semmilyen módon, ezt az előterjesztőnek szeretném mondani, már csak azért sem, mert a "kerületi" szó nemcsak egy ponton szerepel, hanem utána további szakaszokban, további bekezdésekben is szerepel. Tehát ezért ez a módosító indítvány már ilyen formai okokból sem elfogadható számunkra, de ugyanakkor olyan értelemben sem elégséges, ahogy önök ezt itt elénk tárták, nevezetesen, hogy a 7. §-ban hatályon kívül helyezik az összes vonatkozó településrendezési eszközt, úgy a fővárosi településszerkezeti tervet, mint az FSZKT-t, valamint a budapesti városrendezési és építési keretszabályzatot, az IVS-t, illetve úgy csomagban a mindenkor hatályos fővárosi településrendezési eszközöket.

De továbbmegyek. Amikor egy település településrendezési eszközt alkot meg, akkor tudjuk, hogy abba nagyon sok szakhatóságot is be kell vonni. Ezen szakhatóságokra vonatkozó ágazati törvények, jogszabályok szerint pedig nem lehet a Fővárosi Önkormányzatnak kerületi építési szabályzatot alkotni, mert nem értelmezhetik a beadványt. Amikor jön egy ilyen szakhatósági állásfoglalás tekintetében megkeresés az adott intézményhez, egyszerűen nem tudják értelmezni, hogy mihez adjanak ők véleményt, amikor erre nekik nincs lehetőségük a saját magukra vonatkozó törvények szerint.

Ezért föl szeretném hívni a figyelmét a tisztelt előterjesztőnek és a tisztelt államtitkár úrnak, hogy egy elegáns mozdulattal hatályon kívül helyeznek egy csomó törvényt, ami erre a területre vonatkozik, de ez még mindig nem elég ahhoz, hogy törvény szerint ezt le lehessen bonyolítani. Én önöknek egy törvényes utat, vagy - mondjuk így - járható utat ajánlottam volna az általános vita során, nagyon sajnálom, hogy ezt önök talán idő hiányában nem dolgozták ki kellő részletezettséggel.

Továbbá itt egy értelmezési kérdést szeretnék helyére tenni, nevezetesen itt a vitában cserélődnek vagy állandóan más értelemben hangzik el a zöldterület, zöldfelület szó s a többi. Papcsák Ferenc képviselőtársamnak mondanám, ha idefigyelne rám egy rövid ideig, hogy amit mi építésjogban zöldként fogalmazunk meg, az valójában, a való életben lehet, hogy egyáltalában nem zöld, mert le van burkolva. Tehát ha önök módosító indítványt akarnak benyújtani a saját maguk előterjesztéséhez, akkor kérem, tegyék meg azt, hogy nem a zöldterület, zöldfelület szavakat használják, hanem a burkolt felületek arányát, tehát hogy a burkolt felületek aránya ne csökkenhessen a beruházás után. Így ez egyébként semmit nem jelent, hiszen lehet, hogy a Felvonulási tér jelentős része nem közlekedési kategóriában vagy nem tudom, egyéb kategóriában van, lehet, hogy mondjuk, ZKP-ban, tehát zöldfelületnek számító közpark kategóriában van, ez simán elképzelhető, vagy más egyéb kategóriában. Amit önök zöldként értelmeznek, valójában tudjuk, hogy egyébként burkolt felületről van szó.

Egyebekben pedig, ha ilyen zűrzavaros az értelmezése annak, hogy önök valójában mit is akarnak, hogyan akarnak és így tovább, ugyanakkor vannak bizonyos félelmek, nehogy túl sokat építsenek be, meg túlterheljék, túl intenzív legyen a beépítés, akkor a Normafához hasonlóan, a Normafa-törvényhez hasonlóan, ami ugyan egyébként egy jogi nonszensz megint csak, de miért nem tettek bele ebbe a törvénybe is beépítési százalékot, szintterületi mutatót, építménymagasságot, és akkor az összes ilyen jellegű vitát egyszer és mindenkorra le lehetne fedni.

Még egyszer mondom, egészen elképesztő, hiszen ezek olyan szabályozási elemek, amiket normális esetben építési szabályzatban egy önkormányzat alkot meg, de hát a Normafa esetében is már előfordult ez a kis csúfság. Tehát ha már ez önöknek egyszer bevált taktika, akkor talán itt ebben a helyzetben is meg lehetett volna ezt oldani.

Továbbá pedig a következő kérdést szeretném az előterjesztőhöz intézni, most az ajánlási pontoktól függetlenül. Nyilatkozzon az előterjesztő, hogy a tegnapi nap óta sikerült-e leegyeztetni az illetékesekkel, hogy pontosan a beruházás mit fog megvalósítani. A tegnapi nap folyamán rákérdeztem. Többfajta választ kaptunk: egyrészt hogy nem tudják, fogalmuk sincs, másrészt hogy múzeumi negyed, tehát alapvetően múzeumok. Ugyanakkor sajtóhírek arról is szólnak, hogy itt esetleg szállodák fognak épülni (Pál Tibor: Kaszinó.), talán kaszinó is meg fog valósulni, igen.

Ugyanakkor a Regnum Marianum kapcsán egyértelmű volt az előterjesztő elutasítása, tehát hogy nem hajlandóak ezt a történelmi emlékünket visszaállítani eredeti formájában. Sőt, az a szégyen és gyalázat is megtörtént a magyar parlamentben, a nemzet templomában, hogy egy fideszes képviselőtársunk, amikor a Regnum Marianumot felvetettem, akkor ezen a felvetésen röhögött, tehát azon, hogy egy keresztény templomot akarnánk építeni itt ma Magyarországon (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Szégyen!) ezen a helyszínen, az számára nevetséges volt. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Szégyenletes!) Ezt külön kérném, hogy még most, még egyszer legyen így a jegyzőkönyvben rögzítve. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ki volt az?) Koszorús képviselőtársunk volt.

Úgyhogy most kérném még egyszer az előterjesztőt, hogy konkrétan nyilatkozzon, hiszen ő biztosan tudja, hogy milyen beruházások fognak itt megvalósulni, pontosan milyen ingatlanfejlesztések lesznek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönjük szépen, képviselő asszony. Kettőperces hozzászólásra jelentkezett Pál Tibor képviselő úr, MSZP.

PÁL TIBOR (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Azért kértem szót, mert tegnap itt voltam az általános vitában, és szerintem elég világosan elmondtuk, hogy mennyi problémánk és mennyi bajunk van ezzel az előterjesztéssel. De most Papcsák úr itt az előző hozzászólásában szóvá tette, hogy nincs itt Tóth Csaba képviselőtársam, merthogy Zugló őt jobban érinti vagy jobban érdekelné, és itt meg nem vesz részt a vitában.

Tisztelt Képviselő Úr, Papcsák Képviselő Úr! Polgármester Úr! Szeretném jelezni, ugyan ennek a törvénynek a nevében az van írva, hogy a Városligetről szól, de hogy értse, tegnap elmondtuk egészen világosan, a mutyi folytatásáról szól ez a törvény. Ezt tegnap itt mindenki világosan önnek elmondta, a kormánynak is elmondtuk, és ezt mindenki érti és tudja. Önök csak hallgattak ebben a vitában tegnap. Az, hogy itt most 100 vagy 150 milliárdot kívánnak még a barátoknak odaadni ennek a törvénynek a keretében, ahol minden más törvényt félretesznek, meglehet, ezt önök fogják megcsinálni, de ön ne azt hiányolja, hogy ki nincs itt, hanem azokra a kérdésekre adjon választ, amiket tegnap feltettünk meg amiket most feltesznek önnel szemben a képviselők. Ezekre nincs válasz, se jogi válasz nincs, se szakmai válasz, hogy egyébként miért kell mindent félretenni és ezt a hatalmas beruházást itt megcsinálni ilyen gyorsan. Miért kell ilyen gyorsan végigvinni a parlamenten? Én nem vágóhídnak, hanem inkább darálónak hívnám ezt a folyamatot. Nem történik más, hétfőn vagy pénteken, vagy vasárnap benyújtják, és most pedig már szavazni kell.

Tehát azt értse meg, hogy ha nincs itt valamelyik képviselő, az nem azt jelenti, hogy nem érdekli. Nagyon érdekli, nagyon aggódik, de azt is látjuk (Dr. Papcsák Ferenc és Riz Levente nevet.), hogy emögött mutyi van, önt állandóan ez veszi körül, az elmúlt időszakban is ezt csinálta. Kérem, hogy ezt ne folytassa, és ezt ne próbálja másra kenni, ez önre ragadt, mindenki tudja, hogy a korrupció ködje ön körül van, ezt ne próbálja másra átkenni. (Dr. Papcsák Ferenc és Riz Levente nevet. - Az elnök csenget.) Itt voltunk tegnap és elmondtuk önnek. (Dr. Staudt Gábor: Nagy szavak a szociktól!)

ELNÖK: Képviselő úr, köszönjük szépen. Nem látok több hozzászólási szándékot. Lezárom a vita ezen szakaszát, pontosabban a részletes vita egészét is.

Megkérdezem az előterjesztőket, hogy kívánnak-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Papcsák Ferenc képviselő úr jelzi, hogy igen.

Öné a szó.

DR. PAPCSÁK FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Valóban, kevés módosító javaslat született, amit egyébként szomorúan konstatálok, fogadom el tényként, figyelemmel arra is, hogy nem egy egyszerű ingatlanról beszélünk, egy ingatlanegyüttesről, hanem a magyar nemzet egyik legfontosabb szakrális helyéről, a Hősök teréről és a környezetéről. Nem egy egyszerű ingatlanról beszélünk; Budapest ékkövéről, a Városligetről, amelynek a fejlesztése igenis megérdemli, hogy nagyobb figyelem övezze, és megérdemli, hogy anyagi áldozatokat fordítson rá az ország.

(12.40)

Tegnap az általános vitában elmondtam, hogy a zuglói önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy egy ekkora beruházást megvalósítson, a főváros sincs abban a helyzetben. A 200 éves története során első alkalommal még József nádor kezdeményezésére az 1800-as évek elején történt meg a felújítása közpénzből, állami forrásokból, majd az 1896-os millenniumi ünnepségsorozatra ugyancsak állami forrásból valósult meg. Eltelt azóta 110 év, láthatjuk, azt is elmondtam az általános vitában, hogy milyen állapotot örököltünk az elmúlt 20 év után is, illetőleg milyen állapotba került ez az egyébként jobb sorsra érdemes zöldfelület, illetőleg ingatlanegyüttes.

Hegedűs Lászlóné... (Hegedűs Lorántné: Lorántné vagyok, de mindegy!) Elnézést kérek; nézze el nekem, elnézést kérek. Hegedűsné képviselő asszony Regnum Marianumra tett megjegyzését idézve a magyar katolikus egyház nélkül nincs újjáépítés, az altemplom továbbra is megtalálható ott, a tervek között szerepel, és én a magam részéről is támogatom, de azt gondolom, hogy a képviselő asszony is jó szívvel támogatja azt, ha legalább az altemplomot rendbe tesszük, a fejlesztés során erre különösen oda kell figyelni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos dologról beszélt, nem lesz kaszinó, megnyugtatom, ezzel szemben közösségi terek kerülnek kialakításra, illetőleg múzeumi negyed is fog épülni, ami turisztikai vonzerővel bír a főváros számára, és megszüntetjük azt a Felvonulási térnek nevezett ingatlanrészt, amelyet a Városliget zöldfelületéből vettek el még a kommunista időszakban.

Pál Tibor képviselőtársam megjegyzésére reagálva: ön Tóth Csaba képviselőtársával a költségvetéshez több mint 100 módosító indítványt nyújtott be a főváros különböző területein különféle fejlesztések megvalósítására, és egy sem találta el a Városligetet. Ezt szomorúan konstatáltam, és ön nagyon kardoskodott a vitában. Van benne csepeli kiserdő, Szilas-patak felújítása, XV. kerületi lakótelep, Bakáts téri templom felújítása. Tóth Csaba zuglói MSZP-elnökként még véletlenül sem találta el a térképen Zuglót. Gondoltam, hogy a Szugló utcában lévő, mindenki által ismert térképboltba meginvitáljuk, hogy egy Budapest-térképen azért megtalálja az önkormányzatunk területét, és hátha akkor tudja segíteni a polgármestert abban, hogy hol és mi valósuljon meg. Sajnálom, hogy nem vett részt a vitában Tóth Csaba képviselő úr, miközben sajtótájékoztatót tart egyébként a Demszky-Horváth-éra levitézlett főpolgármester-helyettesével, Horváth Csabával, aki aztán végképp nem tett a fővárosért semmit sem.

Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy előremutató javaslat fekszik előttünk. Köszönöm szépen a hozzászólásaikat, amelyekkel gazdagították ezt, és remélem, hogy az Országgyűlés támogatni fogja a módosító indítványok közül azokat, amelyeket mi, remélem, az önkormányzati bizottság ülésén kiérlelünk majd, illetőleg az egész előterjesztést. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   27-43   44-57   58-64      Ülésnap adatai