Készült: 2020.09.19.15:47:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

208. ülésnap (2001.05.11.),  109-112. felszólalás
Felszólalás oka Napirend utáni felszólalások
Felszólalás ideje 8:16


Felszólalások:   1-109   109-112   113-116      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Nos, ez megint nem egy olyan ügyrendi kérdés, amiről itt ügyrendi vitát kellene folytatnunk, vagy ügyrendinek álcázott kérdés. Ez egy háttéranyag, amit egyébként általában a kormány vagy a kormánynak valamelyik intézménye biztosítani szokott a vitához, ez máskor is előfordult már, úgyhogy nincsen tárgyalási anyag egyébként. Ez a politikai vitanap fogalmilag zárja azt ki, hogy tárgyalási anyagot rendelkezésre bocsássanak. Nincs tárgyalási anyag, háttéranyagok készülnek, ezek a kormánytól származnak, a Miniszterelnöki Hivatal legjobb tudomásom szerint még a kormány intézményrendszeréhez tartozó intézmény.

Egyébként a kérdésére, hogyha kívánja, ugyanezt a választ majd a következő házbizottsági ülésen, ami körülbelül jó két hét múlva kerül sorra, majd természetesen meg fogja az MSZP jelen lévő képviselője kapni.

Nos tehát, miután nincsen ezek szerint semmiféle probléma, akkor folytathatjuk tovább a munkát. A napirend utáni felszólalások előtt lezárom

a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény módosítását kezdeményező T/3984. számú,

a rádiózásról és a televíziózásról szóló törvény jogharmonizációs célú módosításról szóló T/4192. számú,

a szomszédos országokban élő magyarokról szóló T/4070. számú törvényjavaslat,

a formatervezési minták oltalmáról szóló T/4141. számú törvényjavaslat,

a Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló törvény módosításáról szóló T/4083. számú törvényjavaslat,

a Magyar Nemzeti Bankról szóló T/4084. számú törvényjavaslat,

a szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról szóló T/4086. számú törvényjavaslat,

egyes törvények környezetvédelmi célú jogharmonizációs módosításáról szóló T/4169. számú törvényjavaslat,

a területi folyamatok alakulásáról, a területfejlesztési politika érvényesüléséről és az országos területfejlesztési koncepció végrehajtásáról szóló H/3920. számú országgyűlési határozati javaslat,

a bírósági végrehajtásról szóló törvény és a kapcsolódó jogszabályok módosításáról szóló törvény, továbbá a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozó tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló törvény módosításáról szóló T/4233. számú törvényjavaslat,

a felsőoktatásról szóló törvény módosításáról szóló T/4241. számú,

a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a magyar hősök emlékünnepéről szóló T/4163. számú,

a termőföldről szóló törvény módosításáról szóló T/4171. számú törvényjavaslat általános vitáját.

 

Így most már csak a napirend utáni felszólalások vannak hátra a mai munkánkból. Elsőként megadom a szót Varga László képviselő úrnak, Fidesz-Magyar Polgári Párt. Ötperces időkeret áll mindenkinek a rendelkezésére.

 

DR. VARGA LÁSZLÓ (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz-Magyar Polgári Párt és a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség nevében szólok. Április 29-én édesapám szülőfalujában, Csornán, Mária-oszlopot avatott dr. Bóna László püspöki helynök. Az oszlopon három szent mellett a Szűzanya látható, ölében a kisded Jézussal.

Az emlékmű a XVIII. században készült, alaposan megrongálódott, de hála istennek, a csornai polgárok áldozatkészségével, önkormányzat segítségével, kormány segítségével Árpási Tamás szobrászművész újjáalkotta.

Az avatás előtt a Jézus Szíve templomában aranymiséjét mondta a püspöki helynök, majd utána Németh László apátplébános vezetésével kivonultunk a templom előtti térre, ahol elkezdődött az ünnepély, amelyet Papp József polgármester nyitott meg, majd a csornai iskola diákjainak madárzengésű énekével valóban felemelték ennek a különben is szép ünnepnek a hangulatát.

A délutáni ünnepélyeken a házelnök, dr. Áder János is részt vett, majd a szoborfelavató beszédében (sic!) többek között a következőket mondottam: bejárva hazám, Dél-Amerika, Ausztrália, Amerika festői látványait és szép tájképeit, múzeumokat, többször kérdezték tőlem: mi volt a legnagyobb és legszebb látvány, amit életemben láttam? A válaszom így hangzott: egy élőkép, az édesanya, az ölében az újszülött gyermekével. Ez a csodálatos folyamat, ahol elindul itt, amikor a feleségből édesanya lesz, a férjből édesapa, a házasságból család és a lakásból otthon; gyönyörű magyar szó, mert a világ egyetlen nyelvében sincs meg a lakásban a hon és a haza. És ebben a folyamatban, amint lezajlik, a gyermek lassan gagyogni kezd, s magáévá teszi az anyanyelvét, és megkapja a világ legnagyobb erejét, az édesanya szeretetét - amely szintén gyönyörű szó, sem az angol, sem a német nyelvben nem található -, majd a gyermek biztonságban érzi magát, olyan biztonságban, mint élete folyamán nagyon kevés alkalommal.

Úgy vélem, hogy amikor Szent István a Szűz Mária oltalmába ajánlotta hazánkat, ezek a jelenségek voltak előtte, hogy hazánkban a család erősödjék, anyanyelvünk megmaradjon, megőrizzék, legyen biztonság, és egymás között a felebaráti szeretet érvényesüljön. Történelmünk folyamán Szent Istvántól Szent Lászlón, Mátyáson, a Hunyadiakon, II. Rákóczi Ferenc felkelésén, '48-as szabadságharcon, '56-os forradalom és szabadságharcon át ezeket az elveket valósították meg, vagy őrizték meg, s ezért vagyunk még Magyarországon, hála istennek, anyanyelvünkben, függetlenségünkben és biztonságunkban. Úgy vélem, hogy a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy az ország legfontosabb intézménye, a család erősödjék.

Tisztelt Országgyűlés! Én azt kívánom, hogy a csornai Mária-oszlop hirdesse a család egyén- és nemzetteremtő erejét, őrizze meg anyanyelvünket, de annak a szépségében, és ha a szeretetre nincs is erőnk, mert óriási különleges erő kell, akkor legalább becsüljük meg egymást, hazánk legyen biztonságban, és különösen hirdesse a csornai Mária-oszlop, hogy minden magyarnak joga van ahhoz, hogy emberhez méltó életet éljen.

Köszönöm. (Taps a Fidesz padsoraiban.)

 

ELNÖK: Megkérdezem, hogy a kormány nevében kíván-e szólni államtitkár asszony. Igen, megadom a szót.

 

SZILÁGYINÉ DR. SZEMKEŐ JUDIT szociális és családügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Elnök Úr! Szeretném megköszönni képviselő úrnak, hogy most a vitanap végén csendesebb vizekre evezhetünk, hogy mindannyiunk számára egy olyan fontos képet festett elénk, amely a család, a békés, nyugodt család képét rajzolja a parlamentben itt elénk, és amellyel felhívta a figyelmet arra, amiről egész délelőtt is szó volt, hogy a családok támogatása, a családok megerősítése az egész társadalom érdeke, hiszen egy egészséges társadalom nem egészséges egyének összessége, hanem jól működő családok rendszere.

Köszönöm, hogy elmondta, amit elmondott. Köszönöm.

(15.10)

 
Felszólalások:   1-109   109-112   113-116      Ülésnap adatai