Készült: 2020.10.31.17:37:30 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

250. ülésnap (2002.02.04.), 135. felszólalás
Felszólaló Pánczél Károly (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Oktatási bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 2:52


Felszólalások:  Előző  135  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

PÁNCZÉL KÁROLY, az oktatási és tudományos bizottság előadója: Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Országgyűlés! Az oktatási és tudományos bizottság napirendjén szerepelt a H/5632. számú határozati javaslat és a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített stratégiai program megvalósulásáról szóló jelentés. A bizottság vita nélkül tudomásul vette az oktatás területén a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében tett intézkedéseket és a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítéseket.

A nemzeti drogstratégia elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat 2. pontja kötelezi a kormányt arra, hogy kétévenként a stratégia végrehajtásáról beszámoljon. Örvendetesnek tartotta a bizottság, hogy nagyon sok előremozdulás tapasztalható, a '90-es évek elején történt drasztikus drogfogyasztás növekedését sikerült megállítani, és a jelenlegi tendenciák kedvezőek.

Nagyon nagy előrelépés történt az iskolákat érintő prevenciós programokban. Kiemelendő az ISM és az Oktatási Minisztérium közös iskolai drogprevenciós pályázata, melynek két fordulója zajlott le, 400 millió forint támogatási összeggel. A pályázat eredménye, hogy 183 ezer középiskolás vehetett részt a programokban. Az integrált drogprevenció bekerült az egészségfejlesztés, egészségtan tantárgymodulba, így a tantervbe építve jelenik meg, valamint az osztályfőnöki órák mintegy egyharmadát egészségfejlesztési célokra lehet és kell felhasználni.

2001-től megjelent a pedagógusok továbbképzésében is a prevenció és egészségfejlesztés témaköre, mely akkreditált továbbképzéseket az Ifjúsági és Sportminisztérium 11,2 millió forinttal támogatta pályázatok útján. Az OM szervezésében elindult az iskolai drogügyi koordinátorok képzése. Ez az elmúlt évben hétszáz középiskolai tanárt, míg az idei tanévben ezer általános iskolai tanárt érint majd.

2000 szeptemberében az Oktatási Minisztérium valamennyi magyar közoktatási intézménybe eljuttatta prevenciós csomagját, oktatási segédanyagot, pedagógusok munkáját segítő módszertani anyagot. Az Ifjúsági és Sportminisztérium és az Oktatási Minisztérium közösen meghirdetett pályázata teszi lehetővé, hogy a középiskolákhoz hasonlóan idén szeptembertől az általános iskolák hatodik, hetedik, nyolcadik évfolyamán is korszerű prevenciós tevékenységet indítsanak útjára.

Miniszter Úr! Az oktatási bizottság egyhangúan támogatta a jelentés általános vitára való alkalmasságát és a határozati javaslat elfogadását.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a Fidesz soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  135  Következő    Ülésnap adatai