Készült: 2020.12.04.19:01:03 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

226. ülésnap, 198. felszólalás
Felszólaló Balczó Zoltán (Jobbik)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 19:24

Felszólalások:  <<  198  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Megkérdezem Szatmáry Kristóf államtitkár urat... (Jelzésre:) Nem kíván válaszolni az elhangzottakra.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztő által benyújtott javaslatokat az ajánlás 1-15. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 269 igen szavazattal, 38 nem szavazat ellenében, 46 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Az egységes javaslat imént módosult sarkalatossági záradékának megfelelően a törvényjavaslat 88., 90., 93., 108., 109. és 114. §-ainak elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, ezért a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/8099. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, a minősített többség szabályai szerint szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 269 igen szavazattal, 38 nem szavazat ellenében, 48 tartózkodás mellett elfogadta.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a T/8099. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 261 igen szavazattal, 38 nem szavazat ellenében, 47 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az MTA munkájáról és a magyar tudomány 2009-2010 közötti helyzetéről szóló beszámoló elfogadását kezdeményező országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatának határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás.

Az oktatási, tudományos és kutatási bizottság önálló indítványát H/6882. számon, a nemzeti összetartozás bizottsága ajánlását pedig H/6882/2. számon kapták kézhez.

Most a határozathozatalok következnek. Az ajánlás egyetlen pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, az előterjesztő sem támogatja, de a Jobbik kérte a szavazást.

Az ajánlás 1. pontjában Balczó Zoltán és mások a határozati javaslat kiegészítésével kormányfeladatokat terjesztenek elő. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 55 igen szavazattal, 294 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Mivel az Országgyűlés nem fogadta el a módosító javaslatot, így most a zárószavazásra is sor kerülhet. Kérdezem önöket, elfogadják-e a H/6882. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 328 igen szavazattal, 16 nem szavazat ellenében, 8 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.

(18.10)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Állami Számvevőszék 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételét kezdeményező határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. A számvevőszéki és költségvetési bizottság önálló indítványát H/7494. számon, a gazdasági és informatikai bizottság ajánlását pedig H/7494/4. számon kapták kézhez.

Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 2-7. pontjait támogatja. Az ajánlás 1. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik erről szavazást kért, és annak érdekében, hogy erről dönteni lehessen, külön szavazást kért a támogatott javaslatsor egymással összefüggő 2., 3., 4., 5. és 7. pontjairól.

Először az ajánlás 6. pontjában szereplő támogatott indítványról döntünk, amely a hatálybalépés szabályát módosítja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 249 igen szavazattal, 102 nem ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

Az ajánlás 1. pontjában Nyikos László a határozati javaslat átfogó módosításával azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés állapítsa meg a tájékoztatás hiányosságát, és kötelezze a Számvevőszék elnökét új beszámoló benyújtására. A javaslat elfogadása kizárja a további támogatott indítványokat. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 81 igen szavazattal, 257 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Most az ajánlás 2., 3., 4., 5. és 7. pontjaiban szereplő támogatott javaslatokról döntünk Babák Mihály javaslata alapján. Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 249 igen szavazattal, 100 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az egészségügy többletforráshoz juttatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/7953. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/7953/13. és 19. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1., 2., 4., 5., 8., 9., 13., 14., 16. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az 1. ponttal kezdődő javaslatsorról az MSZP, a 16. pontról pedig a Jobbik kért szavazást. Tájékoztatom Önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 6., 7., 10. és 15. pontját, valamint a kiegészítő ajánlás 1-12. pontjait támogatja. Ezek közül az LMP a kiegészítő ajánlás 3. pontjával kezdődő javaslatsorról, valamint a kiegészítő ajánlás 5. és 7. pontjairól kért külön szavazást.

Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat, a külön szavazásra kért indítványok kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 252 igen szavazattal, 44 nem ellenében, 54 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Most a külön szavazásra kért indítványokról döntünk. A kiegészítő ajánlás 3. pontjában a költségvetési bizottság a 7. §-ban a jövedéki törvény 97. § (2) bekezdésében az egyes dohányárukra kiszabott adómértékeket csökkenti. A javaslat összefügg a 4. és 10. pontokkal, így ezekről együtt döntünk. Az előterjesztő támogatja, de az LMP kérésére külön szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 251 igen szavazattal, 57 nem ellenében, 39 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 5. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslat 4. címének, valamint 11. és 12. §-ában az adómódosító törvény megváltoztatását tartalmazó rendelkezések elhagyását kezdeményezi, amelyek készpénz-szolgáltatási ügyletekre és mulasztási bírság kifizetésére vonatkozó szabályokat tartalmaznak. Az előterjesztő támogatja, de az LMP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 292 igen szavazattal, 57 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

A kiegészítő ajánlás 7. pontjában a költségvetési bizottság a törvényjavaslatot a köznevelési törvény módosítását kezdeményező rendelkezésekkel egészíti ki. Az előterjesztő támogatja, de az LMP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 249 igen szavazattal, 45 nem ellenében, 54 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Frakciókérésre és bizottsági állásfoglalásra figyelemmel még további javaslatról is döntenünk kell.

Az ajánlás 1. pontjában Tukacs István és Kovács Tibor az 1. és 2. §-okban a jövedéki törvény 52. § f) pontjának elhagyását kezdeményezik, amely üzemanyagok adómértékének megállapítását tartalmazza. A javaslat összefügg a 2. és 14. pontokkal, így ezekről együtt döntünk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 100 igen szavazattal, 246 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 3. pontját előterjesztője visszavonta.

Az ajánlás 12. és az azzal összefüggő 17. pontjában Tapolczai Gergely a törvényjavaslatot az áfatörvény 3/A. mellékletének új részével egészíti ki, amelyben egyes gyógyászati segédeszközöket 18 százalékos áfakörbe sorol. A javaslat magában foglalja a 11. és 18. pontban szereplő indítványát, amelyben csak a hallásjavító eszközök áfájának csökkentésére tesz javaslatot.

Először a 12. és 17. pontokról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 56 igen szavazattal, 253 nem ellenében, 40 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elfogadta.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy akik követik a "nem-nem" utasítást, az azt jelenti, hogy az első "nem"-et újból lenyomva nem szavaznak, tehát figyeljenek rá.

(18.20)

Most a 11. és 18. pontokról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 54 igen szavazattal, 249 nem ellenében, 41 tartózkodás mellett a módosító javaslatot elutasította.

Az ajánlás 16. pontjában Kiss Sándor és Gyenes Géza az 1. mellékletben a vérelemző anyagokat más áfakörbe sorolják. A Jobbik kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 93 igen szavazattal, 254 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/8165. számon, az egységes javaslatot pedig T/8165/19. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Kezdeményezem, hogy ezeket összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Így megnyitom a záróvitát a T/8165/21. számú ajánlás 1-7. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, így a záróvitát lezárom. Így e tekintetben zárszóra sem kerül sor, amit előzőleg már meghallgatott az Országgyűlés.

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról határozunk. Kérdezem önöket, elfogadják-e az előterjesztői javaslatokat az ajánlás 1-7. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 244 igen szavazattal, 56 nem ellenében, 38 tartózkodás mellett a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/8165. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 244 igen szavazattal, 46 nem ellenében, 55 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a hulladékról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/5538. számon, az egységes javaslatot pedig T/5538/125. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy korábbi ülésünkön az Országgyűlés az alkotmányügyi bizottság javaslatára elhalasztotta a záróvitát. Az egységes javaslathoz a bizottság további módosító javaslatokat is benyújtott. A záróvita tehát a T/5538/129. és a 132. ajánlásokra nyílik meg.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő a T/5538/129. számú ajánlás 3., 9., 10., 12,. 13., 19., 20., 21. és 33. pontjában szereplő javaslatait visszavonta.

Kezdeményezem, hogy a további indítványokat összevontan tárgyaljuk meg. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Így tehát megnyitom a záróvitát a T/5538/129. számú ajánlás 1-49. pontjaira, a visszavont javaslatok kivételével, valamint a 132. számú ajánlás 1-39. pontjaira.

Megadom a szót elsőként Bödecs Barnának, a Jobbik képviselőjének.

Felszólalások:  <<  198  >>    Ülésnap adatai