Készült: 2021.04.16.04:10:36 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Staudt Gábor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 284
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2015.04.29.(69)   18 Általános vita lefolytatása T/4451 Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és a közfoglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról kétperces felszólalás 2:06
2015.04.14.(65)   36 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/4030 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról felszólalás 5:06
2015.04.13.(64)  180 Tárgysorozatba vétel T/3756 A bűncselekmények sértettjeinek és a sértettek hozzátartozóinak hathatósabb védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Önálló indítvány indokolása 5:06
 188 Tárgysorozatba vétel T/3756 A bűncselekmények sértettjeinek és a sértettek hozzátartozóinak hathatósabb védelme érdekében szükséges egyes törvények módosításáról Előadói válasz 2:08
 276 Bizottsági jelentések vitája T/3879 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 4:36
 280 Bizottsági jelentések vitája T/3879 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról felszólalás 8:06
2015.04.01.(62)   30 Általános vita lefolytatása H/4033 A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról
B/1034 A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi tevékenységéről és a Versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról
felszólalás 13:01
2015.03.31.(61)  157 Általános vita lefolytatása T/4030 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról felszólalás 11:36
 167 Általános vita lefolytatása T/4030 A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról kétperces felszólalás 2:03
 181 Általános vita lefolytatása T/3879 A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:03
2015.03.23.(59)   44 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3959 Első félidő: egy-null a végrehajtók javára? Avagy mi áll a nemrégiben lemondott, végrehajtók átvilágításáért felelős államtitkár távozásának valódi hátterében? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:05
2015.03.09.(54)  102 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/3071 Valódi hatástanulmányok nélkül hogyan támogathatja a kormány a transzatlanti szabadkereskedelmi megállapodást? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:10
2015.03.05.(53)   10 Általános vita lefolytatása T/2918 Magyarország Kormánya és az Albán Köztársaság Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezménye kihirdetéséről felszólalás 5:05
  28 Általános vita lefolytatása T/3407 A Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti, személyeknek a közös államhatáron történő visszafogadásáról szóló, Budapesten, 2002. szeptember 12. napján aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről felszólalás 5:19
  38 Általános vita lefolytatása T/3408 A Magyarország és a Szlovák Köztársaság közötti, a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzésében és a szervezett bűnözés elleni harcban folytatott együttműködésről szóló, Pozsonyban, 2006. október 2-án aláírt Egyezmény módosításáról és kiegészítéséről szóló Egyezmény kihirdetéséről felszólalás 7:45
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 >>
Összesen: 284