Készült: 2021.04.16.01:10:47 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Staudt Gábor
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 100 101 - 200 201 - 284
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2015.10.05.(101)  251 Bizottsági jelentések vitája T/6129 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról felszólalás 3:49
2015.09.29.(100)   34 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6244 Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről felszólalás 8:21
  42 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/6244 Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről felszólalás 0:39
2015.09.22.(98)   93 Általános vita lefolytatása T/6129 A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:00
 109 Általános vita lefolytatása T/6244 Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről vezérszónoki felszólalás 13:43
 121 Általános vita lefolytatása T/6244 Az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről kétperces felszólalás 2:07
 145 Általános vita lefolytatása T/6133 A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetése érdekében szükséges egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 14:55
 157 Általános vita lefolytatása T/6134 A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény és azzal összefüggésben más törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 8:00
2015.09.03.(95)  153-155 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6058 Csak a kiváltságosoknak jár a közbiztonság és a hatékony bűnüldözés? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:06
 159 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/6058 Csak a kiváltságosoknak jár a közbiztonság és a hatékony bűnüldözés? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:00
2015.07.03.(93)   30 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/5128 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosításáról felszólalás 3:05
2015.06.30.(92)  206 Általános vita lefolytatása T/5290 Az Európai Közjogi Szervezet létrehozásáról és alapokmányáról szóló Egyezmény kihirdetéséről vezérszónoki felszólalás 3:30
 214 Vita kivételes eljárásban T/5404 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése 3:05
 222 Vita kivételes eljárásban T/5404 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 15:04
 230 Vita kivételes eljárásban T/5404 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá egyes más törvények módosításáról felszólalás 5:43
<<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 >>
Összesen: 284