Készült: 2019.12.10.20:31:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

178. ülésnap, 37. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  37  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem beszéltünk össze ugyan, de nem volt nehéz kitalálni a javaslatot. Ezek után nem kézfelemeléssel döntünk a napirend kiegészítésére irányuló indítványokról, hanem gépi szavazást fogok elrendelni a továbbiakban minden egyes napirendnél. Azt kérem, hogy ezt a javaslatot most már senki ne ismételje meg.

Az MSZP képviselőcsoportja azt kezdeményezte, hogy az ülés napirendje egészüljön ki a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény egyes rendelkezései végrehajtásának ellenőrzését vizsgáló bizottság felállítására irányuló H/1565. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a napirend kiegészítésére irányuló indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 108 igen szavazattal, 191 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el.

Az MSZP képviselőcsoportja azt kezdeményezte - ez a második javaslatuk -, hogy az ülés napirendje egészüljön ki a bányászati szempontból zárt területek feloldásának körülményeit, a nemzeti ásványvagyonnal történő gazdálkodás helyzetét vizsgáló bizottság felállításáról szóló H/1937. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a napirend kiegészítésére irányuló indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 111 igen szavazattal, 193 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el.

Az MSZP képviselőcsoportja azt kezdeményezte - harmadik javaslatként -, hogy az ülés napirendje egészüljön ki a gyógyszerellátásban kialakult válságos helyzet okainak feltárását vizsgáló bizottság felállítására irányuló H/3091. számú országgyűlési határozati javaslat általános vitájával.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a napirend kiegészítésére irányuló indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 109 igen szavazattal, 195 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el.

A Fidesz-Magyar Polgári Párt és a Független Kisgazdapárt képviselőcsoportja egyaránt azt kezdeményezte, hogy az ülés napirendje egészüljön ki az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló H/3389. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitájával.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a napirend kiegészítésére irányuló indítványt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 182 igen szavazattal, 102 nem ellenében, 24 tartózkodás mellett a napirend kiegészítésére irányuló indítványt elfogadta.

 

(14.20)

 

Ebben az esetben megjelölöm az időpontot, amikor ez a vita zajlani fog: a szerdai napon utolsó előtti napirendi pontként kerül sor ennek a napirendi pontnak a tárgyalására.

Tisztelt Országgyűlés! Most napirendi pont elhagyására irányuló indítványokról fogunk dönteni, természetesen továbbra is gépi szavazással.

Az MSZP képviselőcsoportja azt kezdeményezte, hogy a ma kezdődő ülés napirendjén ne szerepeljen az új szövetkezetekről szóló T/3011. számú, valamint a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló T/3010. számú törvényjavaslatok részletes vitája. A határozathozatal előtt megkérdezem, látja-e valaki akadályát annak, hogy a napirend módosítására tett és a javaslattevők által is együttesen kezelt két törvényjavaslat részletes vitájának elhalasztásáról az Országgyűlés egy döntéssel határozzon. Van-e valaki, aki ezt kifogásolja? (Nincs ilyen jelzés.) Nincs, tehát dönthetünk egyszerre.

Kérdezem akkor a tisztelt Országgyűlést, hogy a napirend módosítására irányuló indítványt elfogadja-e. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 119 igen szavazattal, 183 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett az indítványt nem fogadta el, tehát nem vette le a napirendről ezt a két törvényjavaslatot.

 

Most pedig a kiküldött napirendi ajánlásról határozunk. Azt javasolom, hogy ezúttal is a gomb megnyomásával döntsünk, és akkor a további vitákat elkerüljük.

Tehát a napirendről fogunk határozni. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az imént kiegészített és a korábban előterjesztett napirendi javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 192 igen szavazattal, 108 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett a napirendi javaslatot elfogadta.

 

Most részletes vitára bocsátásokra kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Indítványozom, hogy a szőlő- és gyümölcsültetvények összeírásáról szóló T/3313. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátásáról döntsön a Ház. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 300 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény módosításáról szóló T/3256. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 217 igen szavazattal, 85 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a sportról szóló T/2989. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 210 igen szavazattal, 92 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom az új szövetkezetekről szóló T/3011. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 181 igen szavazattal, 119 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészről szóló T/3010. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Közbeszólások az MSZP soraiból: Ügyrend!)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 181 igen szavazattal, 104 nem ellenében, 12 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Az előbb egy ügyrendi bekiabálást hallottam, de nem jelentkezett senki sem, a számítógép legalábbis nem jelzett semmilyen hozzászólási szándékot.

Kérem, hogy jelezzék akkor a jegyző uraknál, ha én nem venném észre.

Nagy Sándor képviselő úr kért ügyrendi kérdésben szót.

 

Felszólalások:  <<  37  >>    Ülésnap adatai