Készült: 2020.03.30.11:13:47 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

222. ülésnap (2017.05.15.), 86. felszólalás
Felszólaló Demeter Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés
Videó/Felszólalás ideje 2:42


Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DEMETER ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! A keresztény közösségek szempontjából válságövezetnek számító régiókban az oktatáshoz való hozzáférés esélyei, bát­ran mondjuk ki: nagyon rosszak. Ezen térségekben az oktatásból kiesett fiatalok magas számaránya a jö­vő­ben komoly gazdasági nehézségeket hordoz ma­gában.

A közel-keleti egyházi vezetők magyarországi látogatásaik alkalmával is jelezték, hogy olyan tá­mo­ga­tásra van szükségük, amelyek közösségeik helyben maradását segítik elő. A válságövezetekben, első­sorban a Közel-Keleten, a nyílt háborús konfliktus felszámolását követő újjáépítésben, meggyőződésem, hogy nemzetközi szerepvállalás szükséges. Az anyagi környezet újjáépítése mellett a társadalmakat is fel kell készíteni a békés viszonyokhoz történő újbóli alkalmazkodásra, amelynek elsődleges eszköze az ok­tatás. Sőt, az anyagi erőforrások mellett a kon­fliktusokban széthullott közösségeknek biztosítani kell a képzési kapacitásokhoz való hozzáférést is.

Örömömre szolgál, hogy ezen a kilátástalan helyzeten Magyarország Kormánya az „Ösztön­díj­prog­ram keresztény fiataloknak” elnevezésű munka­terv­vel kíván segíteni. A diszkriminált keresztény közösségek fiataljai számára biztosított ösztöndíj lehe­tőséget nyújt magyarországi felsőfokú tanul­má­nyok elvégzésére, hogy az itt megszerzett szaktudás birtokában hazájukba visszatérve hozzájáruljanak közösségeik megerősödéséhez és természetesen járul­janak hozzá közösségeik gazdagításához is.

Mindezek alapján tisztelettel kérdezem állam­titkár urat: hogyan segíti a kormány a válság­öve­zetben élő keresztény fiatalokat? Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  86  Következő    Ülésnap adatai