Készült: 2020.07.11.23:56:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

166. ülésnap (2012.02.27.), 62. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 3:43


Felszólalások:  Előző  62  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! Nem tudom, hogy ezt felajánlkozásnak vehetem-e, tisztelt képviselő úr, a nagy tudású részt említvén szeretne ön nagyon kormánymegbízott lenni. (Lukács Zoltán: Nem.) Pár tényt, adatot tegyünk helyre!

Először is, önök 2006-ban 12 ezer köztisztviselőtől váltak meg rövid időn belül. Ha pedig ön itt az ispán címet adta az interpellációjának, akkor egy történelmi tényt is tegyünk helyre. A magyar közjogi hagyományban valóban voltak ispánok és főispánok, de ha már mindenképpen párhuzamot akar vonni, akkor a mostani kormánymegbízottak inkább a főispánnak felelnek meg, míg a megyei közgyűlési elnökök az ispánnak. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Tehát magyar történelmi hagyományokból elégtelen.) Tehát ha ezt a szót használja, akkor kérem, a magyar történelmi hagyományokat tiszteletben tartva mondja. De azt hiszem, ez lényegileg mindegy.

Hogy mi mennyit igyekeztünk spórolni a közigazgatás rendszerén, azt ön is láthatja, például a 2010-es önkormányzati választásokat - amelyen ön is egyébként önkormányzati képviselő lett - már úgy rendeztük meg, hogy fele annyi önkormányzati képviselőt választottunk csak. 2014-től az Országgyűlésbe is fele annyi politikus fog bekerülni. Bérmaximumot vezettünk be a közszférában, ez ügyben akár még brüsszeli eljárásokat is vállaltunk, hogy 2 millió forintnál többet senki ne keressen Magyarországon a közszférában. És véget vetettünk annak a több tízmillió forintos végkielégítési gyakorlatnak, amelyet éppen önök honosítottak meg.

Valójában, mivel tizenegynéhány minisztériumból csak nyolc maradt, 650 kormányzati szervből pedig csak 320, nyilvánvalóan ezek az intézkedéseink bizonyos álláshelyeket fölöslegessé tettek, így a kormányzatban például 2440 üres, betöltetlen státus megszüntetésre került, és nem vettünk föl oda embereket.

De mindenkit, akit bármilyen leépítés keretében felmentettünk a munkavégzés alól, és megszűnt a köztisztviselői, kormány-tisztviselői munkaviszonya, nem hagytunk magára, hiszen pont azért indítottuk el a Karrierhídprogramot, hogy bárki, aki kikerül a közszolgálatból, kapjon egy lehetőséget arra, hogy tovább folytathassa a munkáját. Önök semmi ilyesfajtáról nem gondoskodtak soha, amikor a közszolgálatban akár "csak" 12-14 ezer fős leépítéseket vittek, semmifajta ilyen emberséges, segítő, szolidáris intézkedésről nem döntöttek.

Azt ön is tudja, tisztelt képviselő úr, hogy a kormányzatnak szándéka, hogy 2014-től szétváljon ismételten az, amit a Horn-kormány varrt egybe, ne lehessen valakinek egyszerre országgyűlési stalluma is képviselőként, és ne lehessen mellette polgármester. Ugyanez a tervünk a kormánymegbízottakkal kapcsolatban is, hogy 2014-től ne tölthessék ezt be.

(14.50)

Azt különösen furcsának tartom, hogy ön nagy tudásúnak és államigazgatási vezetői tisztségre alkalmas embernek nem tart országgyűlési képviselőket és politikusokat. Mi a saját frakciónkban szerencsére ismerünk olyan embereket, akik országgyűlési képviselők és emellett nagy tudásúak.

Azt pedig hadd mondjam el önnek, képviselő úr, hogy ön azért azt elfelejtette például elmondani, hogy ezek a főispánok csak a képviselői alapfizetésüket kapják, tehát sem költségtérítést, sem bizottsági pótlékot, sem semmilyen más egyéb, alapjövedelemre rakódó pótlékot nem kapnak (Lukács Zoltán: 47 ezret nekik!), tehát a képviselői fizetésből csak a legalapvetőbbet kapják. Azt pedig örömmel látnánk, tisztelt képviselő úr, hogy akkor ön is eldöntené, ha ilyesfajta magas erkölcsi elvárásai vannak, és korábban egy szocialista miniszterelnök azt mondta, hogy jog és erkölcs közül mindig azt kell választani, ami a szigorúbb, hogy az önkormányzati fizetését veszi fel mostantól kezdve vagy pedig az országgyűlésit.

Köszönöm szépen. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Bravó! - Taps a kormánypárti padsorokból.)
Felszólalások:  Előző  62  Következő    Ülésnap adatai