Készült: 2020.02.20.15:32:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

93. ülésnap (2019.11.18.), 269. felszólalás
Felszólaló Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)
Beosztás  
Bizottsági előadó Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:10


Felszólalások:  Előző  269  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Köszönöm. Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrtes Parlament! Erlauben Sie mir bitte, dass ich im Namen und im Auftrag des Ausschusses der in Ungarn lebenden Nationalitäten unseren Standpunkt bezüglich des Gesetzesvorschläges Nr. T/7556. über die Durchführung des Haushaltsgesetzes für Jahr 2018, Nr. C. aus Jahr 2017  im Zusammenhang mit den Nationalitäten übergreifende Teilen  erörtere. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében kifejtsem álláspontunkat a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásáról szóló T/7556. számú törvényjavaslat magyarországi nemzetiségeket érintő részeivel kapcsolatban.

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága mint kapcsolódó bizottság a 2019. október 10-i ülésén tárgyalta a törvényjavaslatot, és lefolytatta annak részletes vitáját a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján. Bizottságunk egyhangúlag megállapította, hogy a törvényjavaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglaltaknak, és a parlamentnek elfogadásra javasolja.

A Magyarországon élő nemzetiségek központi költségvetési támogatása a 2014. évben még kevesebb mint 4 milliárd forint volt. A nemzetiségek parlamenti képviseletének biztosítását követően a 2015. évben kerek 2 milliárd forinttal, a 2016. évben 2 milliárd 63 millió forinttal, a 2017. évben 678 millió forinttal, végül a 2018. évi központi költségvetési törvényben további 1 milliárd 688 millió forinttal került megemelésre a támogatás.

Ez összességében azt eredményezte, hogy a 2014. évi kevesebb mint 4 milliárd forint támogatáshoz képest a 2018-as központi költségvetési törvényben már közel 10,5 milliárd forintra növekedett a 13 magyarországi nemzetiséget érintő támogatások összege. Ezen támogatásemelések révén biztosítani tudtuk a nemzetiségi önkormányzatok, a nemzetiségi egyesületek és a nemzetiségi intézmények normális működéséhez szükséges alapvető feltételeket.

Nemzetiségi jövőnk szempontjából kiemelkedő jelentőségű a 2018 januárjától elindított nemzetiségipedagógus-program, amelynek első lépése a nemzetiségi pótlék többszöri emelése, második lépcsője a nemzetiségi pedagógus tanulmányi ösztöndíj bevezetése volt. Az indulásnál, 2018. szeptember 1-jétől 84 első évfolyamos nemzetiségi óvodapedagógus-hallgatóval, az elmúlt hetekben pedig a 2019/20-as tanévre már 317 nemzetiségipedagógus-hallgatóval kötöttünk ösztöndíjszerződést.

(19.50)

Mindezek alapján a teljes négyéves ciklust tekintve fenntartás nélkül szeretnék köszönetet mondani a Magyarországon élő 13 nemzetiség nevében mind a magyar kormánynak és a kormánypárti frakcióknak, mind a teljes magyar parlamentnek, minden képviselőnek az egész ciklusban nyújtott nemzetiségitámogatás-emelésekért, amire az elmúlt nyolc évtizedben nem volt példa.

Mindezen pozitív, valóban történelmi léptékű változásoknak ugyanakkor nem mond ellent az a tény, hogy továbbra is sok feszültség, probléma, kihívás, megoldandó feladat áll előttünk. Sok megoldandó feladat azért, mert az elmúlt hét-nyolc évtized súlyos mulasztásai után olyan mélyről indultunk, amit három-négy év mégoly pozitív változásai sem tudnak egyik évről a másikra kompenzálni. De a lényeget ez a négyéves ciklus biztosította, bekerültünk a magyar parlamentbe, a törvényhozás folyamatába, kezünkbe vehettük a saját sorsunkat. Tudjuk, hogy mik a céljaink, és eltökéltek vagyunk abban, hogy ezeket elérjük gyermekeink és unokáink nemzetiségi jövője érdekében.

Mindezek alapján a Magyarországi nemzetiségek bizottsága az Állami Számvevőszék jelentésével egyetértve a T/7556. számú, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény végrehajtásának ellenőrzéséről szóló beszámolóját a parlamentnek elfogadásra javasolja. Köszönöm, hogy meghallgattak. Danke für Ihre Aufmerksamkeit! (Taps.)
Felszólalások:  Előző  269  Következő    Ülésnap adatai