Készült: 2020.02.28.13:57:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

74. ülésnap (2019.06.18.), 48. felszólalás
Felszólaló Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:36


Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrtes Parlament! Im Namen des parlamentarischen Ausschusses für Nationalitäten in Ungarn möchte ich Sie als Ausschuss-Vorsitzender und Repräsentant des Ausschusses herzlich begrüßen. Über den unter der Kennzahl T/6351. eingereichten Gesetzesänderungsvorschlag hat sich unser Ausschuss am 13. Juni 2019 geäußert. (12.20)

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A Magyarországi nemzetiségek bizottsága nevében  mint a bizottság elnöke és a bizottsági vélemény előadója  tisztelettel köszöntöm önöket. A T/6351. számon benyújtott, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot bizottságunk a 2019. június 13-i ülésén napirendre tűzte, kezdeményezte a törvényjavaslat részletes vitájának lefolytatását és  mint kapcsolódó bizottság  kialakította egységes álláspontját a házszabály 36. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

Ugyan bizottságunk a jelen törvényjavaslat egészének vizsgálata során eleddig a nemzetiségeket direkten, közvetlenül érintő szakaszt nem talált, de bizottságunk minden tagja és jómagam, mint a Magyarországi nemzetiségek bizottságának elnöke is elengedhetetlenül szükségesnek tartjuk, hogy minden olyan törvénytervezethez csatlakozzon bizottságunk, ami akár áttételesen is, akár a parlamenti eljárás során benyújtásra kerülő módosító indítványok révén, de érintheti a magyarországi őshonos nemzetiségek jogait, érdekeit. Kiemelten ilyennek tekintjük az évente benyújtásra kerülő, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosítása tárgyú törvényjavaslatokat.

Jellemző példaként szeretném megemlíteni, hogy alig fél éve, 2018 októberében-novemberében tárgyalta a magyar Országgyűlés T/2931. számon az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló törvényjavaslatot. Ez a törvényjavaslat ugyan első olvasatban szintén nem tartalmazott nemzetiségi témájú részeket, de a Magyarországi nemzetiségek bizottságának kezdeményezésére a Házbizottság előzetesen nemzetiségi napirenddé nyilvánította. Ezt követően a törvényjavaslat részletesebb tanulmányozása során jutottam el a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4. pontjához, amely az egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes juttatásokat szabályozza, ennek 12.1 c) pontja többek között a folyósított Klebelsberg-ösztöndíjat.

Ekkor ugrott be annak a lehetősége, hogy javasoljuk az előkészítés alatt álló nemzetiségipedagógus-hallgatói ösztöndíj adó- és járulékmentességének a bevezetését. A gondolatot tett követte, és az szja-törvény adómentességre vonatkozó 4.12.1 pontját kiegészítettük egy d) ponttal, amely kimondja, hogy adómentes a nemzetiségipedagógus-képzésben való részvételre tekintettel pályázat alapján nyújtott ösztöndíj. Ez a sikeres módosítás azt jelentette, hogy mintegy 45 százalékkal kevesebb költségvetési támogatás szükséges ugyanazon nettó ösztöndíjak folyósításához, ráadásul rengeteg felesleges munkát és többletköltséget lehet így megtakarítani, hiszen nem kell havonta minden ösztöndíjasnál külön számfejtést csinálni, nem kell minden ösztöndíjast a számfejtésről külön kiértesíteni, nem kell minden ösztöndíjasról havonta a NAV-nak adó- és járulékbevallást készíteni, nem kell havonta a NAV felé az adó- és járulékkötelezettségeket utalni, nem kell NAV-ellenőrzéseket végigcsinálni és ennek kockázatát vállalni és így tovább, hanem egyszerűen csak havonta a nettó ösztöndíjakat folyósítani.

Ezen törvénymódosítással vált lehetővé, hogy a lényegesen kevesebb munkával járó ösztöndíjrendszert visszamenőlegesen már 2018. szeptember 1-jével el tudtuk indítani, így vált lehetővé, hogy ezt a munkát mint rendszergazda a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata  a többi hat érintett országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával  bonyolítsa le, végezze el. 2018. szeptember 1-jével a nemzetiségipedagógus-hallgatói ösztöndíjprogram az elsőéves nemzetiségióvoda-pedagógusokkal indult, 84 fővel. Idén 2019. szeptember 1-től ki tudjuk terjeszteni az ösztöndíjrendszert mindhárom nemzetiségióvodapedagógus-hallgatói évfolyamra, valamint a nemzetiségi tanító, tanár, szaktanár első évfolyamra. Reményeink szerint  a 2020. évi nemzetiségi költségvetési igényeink kedvező elbírálását követően  2020. szeptember 1-jétől már a nemzetiségióvoda-pedagógusok mindhárom évfolyamára, valamint az első pályakezdő ösztöndíjas évfolyamra, plusz mentorokra és a nemzetiségitanító-, -tanár-, -szaktanár-képzés mind a hat hallgatói évfolyamára, mely már több mint ezer fő lesz.

Ha nem csatlakoztunk volna tavaly októberben az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz, nem lett volna előre nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánítva, akkor nem lett volna lehetőségünk ennek a módosításnak a benyújtására, és nagy biztonsággal mondhatom, nem is tudtuk volna elkezdeni a nemzetiségipedagógus-hallgatói ösztöndíjprogramot.

És ha már a törvénymódosítás benyújtásánál vagyunk, akkor hadd mondjam el azt is, hogy ráadásul tavaly októberben, amikor az szja-törvény mentességi körének módosítása felmerült, az esedékes magyarországi nemzetiségi bizottsági ülés kihelyezett ülésként egy paksi atomerőmű-látogatással együtt Paksra volt meghirdetve, így eljárástechnikailag nem tudtuk volna megoldani, hogy az ösztöndíj adómentességére vonatkozó módosítást a Magyarországi nemzetiségek bizottsága nyújtsa be. Ezért kértük a Pénzügyminisztérium segítségét, és ezúton most nyilvánosan is szeretném megköszönni Izer Norbert helyettes államtitkár úrnak, akivel akkor napokon belül többször is személyesen egyeztettünk, és a minisztériumbeli kollégáinak, hogy kérésünkre soron kívül reagáltak, segítettek, és a módosítási javaslatunkat végül ők terjesztették be a Törvényalkotási bizottság ülésére. A segítséget minden mai és főleg a leendő nemzetiségipedagógus-hallgatók nevében is köszönöm.

Akkor is elmondtam, most is el kell mondjam, a nemzetiségi oktatás, nevelés, az oktatási autonómia biztosítása, a nemzetiségipedagógus-képzés szükséges számú növelése, a képzés minőségének a javítása - így mint eszköz a nemzetiségipedagógus-hallgatók számára alapított ösztöndíj is  a magyarországi őshonos nemzetiségek nemzetiségi anyanyelvének, nemzetiségi kultúrájának, egyáltalán megmaradásának legfontosabb, sarkalatos kérdése. Erről a köznevelési törvénnyel és a 2020-as központi költségvetési törvénnyel kapcsolatosan a következő napokban bővebben is fogok beszélni.

Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Országgyűlés! Ezen rövid kitérőt és visszatekintést követően összefoglalóan szeretném önöket tájékoztatni, hogy a T/6351. számon benyújtott, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban a Magyarországi nemzetiségek bizottsága ezúttal várhatóan nem fog megfogalmazni módosító javaslatot, támogatja a benyújtott törvényjavaslatot, és javasolja annak elfogadását a parlamentnek.

Végezetül engedjenek meg még néhány személyes, de lényeges mondatot! Az elmúlt négy évben mint parlamenti szószólónak csak arra volt lehetőségem, hogy mint a nemzetiségi bizottság véleményének esetenkénti előadója az előzetesen nemzetiségi napirendi ponttá nyilvánított napirendek közvetlenül nemzetiségeket érintő kérdéseiről mondjam el bizottságunk véleményét.

Az elmúlt évi választást követően mint független nemzetiségi parlamenti képviselő bármelyik napirendi pont bármely szakaszához hozzászólhatok és elmondhatom véleményemet, észrevételeimet. Mondanom sem kell, hogy  mint az Adótanácsadó Klub egyik alapító tagja, mint harminc éven át gyakorló adószakértő és költségvetési kiegészítő minősítéssel rendelkező könyvvizsgáló  nagy figyelemmel kísérem a különböző adótörvény-módosításokat, és nagy a kísértés számomra, hogy képviselőként hozzászóljak és akár részletesen is kifejtsem a szakmai véleményemet ezekben a kérdésekben.

(12.30)

Ugyanakkor az elmúlt években a Magyarországi nemzetiségek bizottsága részéről nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk a nemzetiségi kérdésekkel kapcsolatos parlamenti konszenzus megteremtésére, sikerült azt elérni, hogy a nemzetiségi ügyekben az összes parlamenti frakcióval és független képviselővel kialakult egy íratlan szokásjog, hogy az előzetesen egyeztetett nemzetiségi ügyeket minden esetben kompromisszummal, politikai vita nélkül, egyhangúlag fogadta el az előző és a mostani parlament is. Ezt a konszenzust nem kívánom a legkisebb mértékben sem kockáztatni, hogy képviselői felszólalásomban kifejtendő szakmai véleményemmel esetleg olyan, akár politikai vitába keveredjek vagy csússzak bele, amely az eddigi íratlan szokásjogot nemzetiségi ügyekben veszélyeztetné.

Ezért  bár nagy a kísértés  képviselőként nem fogok hozzászólni, de természetesen mint adószakértő és könyvvizsgáló maximális érdeklődéssel fogom végigkísérni az önök hozzászólásait, véleményeit. Köszönöm, hogy meghallgattak! Danke für Ihren Aufmerksamkeit! (Taps.)
Felszólalások:  Előző  48  Következő    Ülésnap adatai