Készült: 2020.02.23.21:31:34 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

57. ülésnap (2019.03.04.), 200. felszólalás
Felszólaló Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)
Beosztás  
Bizottsági előadó Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 6:25


Felszólalások:  Előző  200  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RITTER IMRE, a Magyarországi nemzetiségek bizottságának előadója: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrtes Parlament! Erlauben Sie mir bitte, dass ich im Namen und im Auftrag des Ausschusses der in Ungarn lebenden Nationalitäten und als der Vorsitzender des Ausschusses unseren Standpunkt erörtere. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy a magyarországi nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért nemzetiségi képviselőként és egyben a bizottság elnökeként bizottságunk állásfoglalásáról tájékoztassam önöket.

(17.40)

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága a 2019. február 26-ai ülésén tárgyalta a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről szóló beszámolót és a H/3606. számú, a beszámolóhoz kapcsolódó határozati javaslatot, és lefolytatta annak részletes vitáját a házszabályi rendelkezések 44-45. §-a alapján, tekintve, hogy bizottságunk a határozati házszabályok 84. § (4) bekezdése alapján a beszámoló tekintetében a vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.

A Magyarországi nemzetiségek bizottsága egyhangúlag megállapította, hogy a határozati javaslat megfelel a házszabályi rendelkezések 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek.

Úgyszintén tájékoztatom önöket, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot nem fogalmazott meg és értelemszerűen nem is nyújtott be.

Én az elmúlt parlamenti időszakban a hozzászólásaim jelentős részét azzal kezdtem  például a 2013. és 2014. évi költségvetési törvény végrehajtására vonatkozó beszámolóknál vagy éppen a 2013-15. évekre vonatkozó nemzetiségi kormánybeszámolónál , hogy „szerencsés helyzetben vagyok”, mert mindenféle befolyásoltság, megkötöttség nélkül, őszintén tudom elmondani a szakmai véleményemet, mert ezen törvények előkészítéséhez, elfogadásához, végrehajtásához a Magyarországon élő nemzetiségeknek nem sok közük volt.

Most ugyanakkor rendkívül jó érzéssel olvastam ezt a 2015-17. évről szóló kormánybeszámolót, hiszen ez az első olyan, a parlament elé kerülő kétéves nemzetiségi anyag, amelynek mindkét vizsgált éve már a parlamenti szószólói mandátum időszakára esett, és alig van olyan része, amelyet ha az ember elolvasott, akkor abban ne érezte volna a korábbiakhoz viszonyított jelentős pozitív változást. A jelentős előrelépés nemcsak abban történt, hogy milyen mértékben emelkedtek az országos nemzetiségi önkormányzatok, az általuk fenntartott intézmények, a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatásai, a nemzetiségi pályázati keretek, a nemzetiségi önkormányzatok által átvett nemzetiségi köznevelési és kulturális intézmények száma, hanem ezek a változások olyan irányúak, olyan mértékűek, olyan léptékűek voltak  a korábbi 6-8-10 évi, esetenként közel emberöltőnyi változatlanság után , amelyek méltán felrázták és új jövőképet, lehetőséget biztosítottak a Magyarországon élő nemzetiségeknek.

Itt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezekben a szerintem történelmi változásokban nem a parlamenti szószólók és a nemzetiségi képviselő személye a lényeg, hanem maga a parlamenti nemzetiségi mandátum, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága, a parlamenti nemzetiségi munka lehetősége, a rendszerszerű változás.

Egészen biztos vagyok benne, hogy ebben a beszámoló szerinti két évben itt, a magyar parlamentben többet beszéltünk, beszéltek a Magyarországon élő nemzetiségekről, mint a megelőző 20 évben összesen. Ennek köszönhetően a magyar politika, a magyar többségi társadalom is lényegesen több tájékoztatást, információt kapott a Magyarországon élő őshonos nemzetiségekről, megismerte a helyzetünket, a lehetőségeinket, a problémáinkat, a céljainkat, az eredményeinket, és kialakulhatott egy olyan intenzív, előrevivő tárgyalássorozat, törvényhozási folyamat, amely valóban érdemben, minőségileg javított a magyarországi nemzetiségek helyzetén.

Ezért én minden probléma és további  éppen a kiteljesedő oktatási és kulturális autonómiából is adódóan  jelentősen megnövekedett feladatok ellenére szeretnék ismételten egyértelmű köszönetet mondani a korábbi és a jelenlegi kormánynak, a korábbi és a jelenlegi magyar parlamentnek, minden frakciónak, a döntéshozó kormányfrakcióknak, valamint a nemzetiségi döntéseket támogató ellenzéki frakcióknak és a független képviselőknek is.

Zárásként szeretném leszögezni: a magyarországi nemzetiségek részére biztosított valós jogok a legnagyobb előnyt Magyarországnak és a határon túli magyarságnak fogják hozni. Számunkra rendkívül örömteli, hogy ezt a korábbi és a mostani magyar parlament, a korábbi és a mostani magyar kormány is megértette, vallja, és ez irányítja a magyarországi, őshonos nemzetiségekkel kapcsolatos cselekedeteiket, döntéseiket. Isten tartsa meg jó szokásukat!

Mindezek alapján a Magyarországi nemzetiségek bizottsága által felkért nemzetiségi képviselőként tájékoztatom önöket, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága a kormány által előterjesztett B/2160. számú beszámoló tartalmával, valamint az Igazságügyi bizottság H/3606. számú határozati javaslatával egyhangúlag egyetért és azt az Országgyűlésnek elfogadásra javasolja. Köszönöm, hogy meghallgattak! Danke für Ihre Aufmerksamkeit! (Taps.)
Felszólalások:  Előző  200  Következő    Ülésnap adatai