Készült: 2020.02.16.20:12:31 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

102. ülésnap (2019.12.10.), 46. felszólalás
Felszólaló Ritter Imre (nemzetiségi képviselő)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:15


Felszólalások:  Előző  46  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

RITTER IMRE nemzetiségi képviselő: Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrtes Parlament! 25 Jahre ist ein Menschenalter, eine ganze Generation. Morgen ist der Tag des 25-sten Jubiläums der ersten Wahl der Minderheiten, Nationalitäten Selbstverwaltungen. Erlauben Sie mir bei dieser freudigen, festlichen Gelegenheit einige Gedanken mit Ihnen mitzuteilen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! 25 év egy emberöltő. Holnap lesz az első kisebbségi, nemzetiségi önkormányzatok megválasztásának 25. évfordulója. Engedjék meg, hogy ezen örömteli, számunkra ünnepi alkalomból néhány gondolatot megosszak önökkel.

Magyarország Alaptörvénye kimondja: „A Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Minden, valamely nemzetiséghez tartozó magyar állampolgárnak joga van önazonossága szabad vállalásához és megőrzéséhez. A Magyarországon élő nemzetiségeknek joguk van az anyanyelvhasználathoz, a saját nyelven való egyéni és közösségi névhasználathoz, saját kultúrájuk ápolásához és az anyanyelvű oktatáshoz. A Magyarországon élő nemzetiségek helyi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre.”

Magyarországon a kisebbségi önkormányzatok létrehozásának jogi alapját 1993-ban teremtette meg a magyar Országgyűlés a LXXVII. számú, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény elfogadásával, ezzel kinyilvánítva, hogy a nemzeti és etnikai önazonossághoz való jogot az egyetemes emberi jogok részének tekinti, a nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos egyéni és közösségi jogai alapvető szabadságjogok, ezeket tiszteletben tartja, nekik érvényt szerez.

25 évvel ezelőtt, az 1994. december 11-i önkormányzati választások idején kaptak először lehetőséget  akkori szóhasználattal  a hazánkban élő nemzeti és etnikai kisebbségek a települési kisebbségi önkormányzataik megválasztására. A települési kisebbségi önkormányzatok képviselői, az úgynevezett elektorok választották meg ezután 1995 elején az első országos nemzetiségi önkormányzatok közgyűléseit.

A bolgárok, a romák, a görögök, a horvátok, a lengyelek, a németek, az örmények, a románok, a ruszinok, a szerbek, a szlovákok és a szlovének éltek a törvény adta lehetőséggel, majd 1998-ban már a magyarországi ukránok is megalakították a települési és országos nemzetiségi önkormányzataikat.

A módosított 1993. évi LXXVII. törvény a 2006-os kisebbségi választások alkalmával nyújtott először lehetőséget a hazai nemzetiségeknek a középszintű, megyei nemzetiségi önkormányzatok megválasztására is. Ezzel Európában egyedülálló nemzetiségi önkormányzati rendszer alakult ki, amely törvény által garantált, rendszerszintű érdekképviseletet biztosított a Magyarországon élő nemzetiségeknek. Az országos nemzetiségi önkormányzatok eredményes munkáját igazolja az is, hogy az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége éppen tegnap vehette át az alapvető jogok biztosától a Justitia Regnorum Fundamentum díjat, melyhez ezúton is gratulálok.

A nemzetiségi önkormányzati rendszer 25 évvel ezelőtti bevezetéséhez hasonlóan nemzetiségeink életében történelmi jelentőségű volt az öt évvel ezelőtti, 2014. évi parlamenti választás, mellyel több mint 20 éves mulasztásos alkotmánysértést felszámolva a magyarországi nemzetiségek parlamenti képviselethez jutottak.

A parlamenti képviselet, a Magyarországi nemzetiségek bizottsága munkájának az eredményeként az első három évben a nemzetiségi támogatások mintegy négyszeresére emelésével biztosítottuk a nemzetiségi önkormányzataink és nemzetiségi egyesületeink alapvető működésének feltételeit, az utóbbi két évben pedig a nemzetiségipedagógus-program kidolgozásával és elindításával megalapoztuk gyermekeink és unokáink nemzetiségi jövőjét.

A magyarországi nemzetiségek nevében ezért ezúton is szeretném megköszönni a magyar politikának ezeket a rendkívül kedvező változásokat, a magyar kormányoknak a pozitív döntéseket, az előző és a mai magyar parlamentnek, hogy a Magyarországi nemzetiségek bizottsága előterjesztéseit minden esetben egyhangúlag támogatta, elfogadta, a nemzetiségi kérdéseket a politikai csatározások témái közül kivette. Isten tartsa meg jó szokásukat a jövőben is, mert még sokáig lesz rá szükségünk.

Köszönöm, hogy meghallgattak! Danke für Ihre Aufmerksamkeit! (Taps a kormánypárti sorokból.)
Felszólalások:  Előző  46  Következő    Ülésnap adatai