Készült: 2020.09.30.09:16:10 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Koppánné Dr. Kertész Margit
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 36
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2001.11.07.(237)   72 Általános vita megkezdése T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról
T/5262 A Nemzeti Földalapról
T/5264 A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról
vezérszónoki felszólalás 4:57
 162 Általános vita folytatása és lezárása T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról
T/5262 A Nemzeti Földalapról
T/5264 A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról
felszólalás 25:27
 172 Általános vita folytatása és lezárása T/5263 A termőföldről szóló 1994. évi LV.törvény módosításáról
T/5262 A Nemzeti Földalapról
T/5264 A földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról
kétperces felszólalás 1:40
2001.10.17.(232)   76 Általános vita lefolytatása T/4978 A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.törvény módosításáról felszólalás 9:22
  92 Általános vita lefolytatása T/5117 Az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX . törvény módosításáról felszólalás 8:07
2001.09.27.(227)   66 politikai vita lefolytatása V/5009 A földtulajdon és a földhasználat kérdései felszólalás 9:21
2001.09.06.(223)   28 Általános vita lefolytatása T/4617 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény módosításáról felszólalás 14:54
 113 Általános vita lefolytatása T/4644 A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról felszólalás 9:08
2001.06.13.(216)   16 Általános vita megkezdése T/4570 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 10:58
2001.05.09.(206)  167 Általános vita lefolytatása T/4192 A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény jogharmonizációs célú módosításáról felszólalás 10:03
2001.03.07.(192)   16 Általános vita megkezdése T/3710 A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról
T/3707 A külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról
T/3708 A menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.törvény módosításáról
T/3709 A határőrizetről és a Határőrségről szóló 1997.évi XXXII. törvény módosításáról
vezérszónoki felszólalás 14:38
  99 Általános vita lefolytatása T/3739 A személy- és tárgykörözésről felszólalás 5:49
2001.02.14.(187)   46 Általános vita megkezdése T/3690 A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 11:19
2001.02.13.(186)   44 Általános vita megkezdése H/3755 A gyermekek és az ífjúság helyzetéről életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentésről
J/2734 A gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről
vezérszónoki felszólalás 9:27
2000.05.23.(142)  207 Interpelláció megtárgyalása I/2021 Rendeződjön végre megnyugtatóan a kiváló és érdemes művészek járadékának kérdése! elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:32
<< 1  2  3 >>
Összesen: 36