Készült: 2022.08.14.20:20:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

61. ülésnap, 192. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 5:06

Felszólalások:  <<  192  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a H/3239. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 311 igen szavazattal, 2 nem ellenében a sürgősségi javaslattal egyetért.

 

Most részletes vitára bocsátásról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy részletes vitára bocsátja-e a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló T/1789. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 137 igen szavazattal, 198 nem ellenében elutasította a részletes vitára bocsátást.

 

Soron következik a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az előterjesztést H/1862. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, a határozati javaslat elfogadásáról döntünk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeinek alakulásáról és az ezzel összefüggésben a 2001. évben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 340 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2052. számon, az egységes javaslatot pedig T/2052/65. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a zárószavazásra kerül sor. Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat 31. § (2) bekezdésének és 55. §-ának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazás két részletben történik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezését. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 342 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Most az egyszerű többséget igénylő rendelkezésekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 341 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

 

Soron következik az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/2038. számon, az egységes javaslatot pedig T/2038/9. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a zárószavazásra kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 349 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

 

(17.20)

 

Soron következik a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/1819. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/1819/48., 60. és 62. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Hankó Faragó Miklós államtitkár úrnak, aki válaszolni kíván a vitában elhangzottakra.

 

Felszólalások:  <<  192  >>    Ülésnap adatai