Készült: 2022.08.19.12:20:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

55. ülésnap, 174. felszólalás
Felszólaló Mandur László (MSZP)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 24:28

Felszólalások:  <<  174  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk a munkánkat. Kérem a jelenlévőket, foglalják el a helyüket, legyenek kedvesek a képviselők a kártyájukat a kártyaolvasóba bedugni. A gép akkor kész a szavazásra, ha a nevük megjelenik a kijelzőn.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a Horvát Köztársaság közép-európai szabad kereskedelmi megállapodáshoz történő csatlakozásáról szóló megállapodás megerősítéséről szóló országgyűlési határozati javaslatát H/2569. számon. Megkérdezem az előterjesztőt, kívánja-e két percben indokolni a sürgősségi javaslatot. (Nincs ilyen jelzés. - Folyamatos zaj.) Még egyszer megkérdezem, tisztelt Országgyűlés, hogy az előterjesztő kíván-e indoklást tenni két percben a sürgősségi javaslathoz. (Nincs ilyen jelzés.) Úgy látom, hogy nem.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlés, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/2569. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kihirdetem az eredményt: az Országgyűlés a határozati javaslatot 287 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül sürgős tárgyalásba vette.

 

Most a részletes vitára bocsátásról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy részletes vitára bocsátja-e a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/1819. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 292 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló T/2052. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 303 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy részletes vitára bocsátja-e az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról szóló T/2038. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 314 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy részletes vitára bocsátja-e az egyes adótörvények módosításáról szóló T/2275. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 193 igen szavazattal, 126 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy részletes vitára bocsátja-e a kisebbségeket érintő jogszabályok felülvizsgálatának szükségességéről szóló H/1549. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 220 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 105 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. számú törvény és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása.

 

(17.10)

 

Az előterjesztést T/2112. számon, az egységes javaslatot pedig T/2112/16. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz senki sem nyújtott be módosító javaslatot, záróvitára nem kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény és a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 196 igen szavazattal, 121 nem ellenében, 19 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta az elfogadott törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, felkéri-e az Országgyűlés elnökét, hogy a törvény sürgős kihirdetését kezdeményezze a köztársasági elnöktől. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 140 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett felkérte az Országgyűlés elnökét, hogy a törvény sürgős kihirdetését kezdeményezze.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az agrárpiaci rendtartásról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/1870. számon, az egységes javaslatot pedig T/1870/89. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság záróvitát előkészítő ajánlását T/1870/92. számon kapták kézhez.

Indítványozom, hogy az ajánlásban szereplő módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Ezennel megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-6. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy senki sem kíván szólni. Megkérdezem a földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztert, hogy kíván-e szólni. (Jelzésre:) Nem kíván szólni.

Tisztelt Országgyűlés! A záróvitát lezárom, most a határozathozatalok következnek.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő módosító javaslatait az ajánlás 1-6. pontjai alapján, amelyeket a bizottság támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 338 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Most a zárószavazásra kerül sor. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az agrárpiaci rendtartásról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 195 igen szavazattal, 148 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/1690. számon, az egységes javaslatot pedig T/1690/6. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz senki sem nyújtott be módosító javaslatot, záróvitára nem kerül sor.

 

 

(17.20)

 

 

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 343 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodó szavazat nélkül a törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII.21.) országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az előterjesztést H/2210. számon kapták kézhez. Az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, így részletes vitára nem kerül sor. Megkérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy nincs.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a harcászati repülő erők fejlesztéséről szóló 102/2001. (XII.21.) országgyűlési határozat módosításáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. – Nagy Jenő jelentkezik.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 194 igen szavazattal, 153 nem ellenében az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

(Nagy Jenő felé:)

A képviselő úr gépe nem működik? Azt jelzi, ugye? (Nagy Jenő: Igen.) Igennel szavazott a képviselő úr? (Nagy Jenő: Igen.) Igennel szavazott. Kérem az igenek számát eggyel megemelni.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a családok hajléktalanságának megelőzéséről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. A szociális és családügyi bizottság önálló indítványát H/1807. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez senki nem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a családok hajléktalanságának megelőzéséről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 215 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 133 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az országos fogyatékosügyi program végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az egészségügyi bizottság önálló indítványát H/1225. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez senki nem nyújtott be módosító javaslatot, a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az országos fogyatékosügyi program végrehajtásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 337 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 8 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a pártfogókra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/2016. számon, az egységes javaslatot pedig T/2016/10. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül. Az alkotmányügyi bizottság záróvitát előkészítő ajánlását T/2016/12. számon kapták kézhez.

Most megnyitom a vitát az ajánlás 1. pontjára. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Úgy látom, hogy senki.

Tisztelt Országgyűlés! A záróvitát lezárom, és most a határozathozatalok következnek.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatát az ajánlás 1. pontja alapján. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 348 igen szavazattal, 1 nem ellenében elfogadta.

Most a zárószavazásra kerül sor. Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat 1. §-ának elfogadásához a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség, a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a pártfogókra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezését az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 350 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslat 1. §-át az egységes javaslat szerint elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a pártfogókra vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 351 igen szavazattal a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit az egységes javaslat szerint elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta az elfogadott törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, felkéri-e az Országgyűlés elnökét, hogy a törvény sürgős kihirdetését kezdeményezze a köztársasági elnöknél. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 351 igen szavazattal felkérte az Országgyűlés elnökét, hogy a törvény sürgős kihirdetését kezdeményezze.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének megválasztása. A köztársasági elnök úr és a miniszterelnök úr 1/2003. (I.14.) számú együttes határozatukban megállapították, hogy dr. Körmendy-Ékes Judit, az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének megbízatása 2002. december 3-án kelt lemondására tekintettel 2003. január 1-jével megszűnt. A rádiózásról és televíziózásról szóló törvény 33. §-a értelmében az ORTT elnökének személyére a köztársasági elnök és a miniszterelnök együttesen tesz javaslatot. E törvényi felhatalmazás alapján a köztársasági elnök és a miniszterelnök az Országos Rádió és Televízió Testület elnöki tisztségére Hajdu Istvánt jelöli. Tájékoztatom az Országgyűlést, hogy megválasztása esetén Hajdu István megbízatása a médiatörvény 38. § (2) bekezdése értelmében a testület megbízatásának hátralévő időszakára szól.

A köztársasági elnök és a miniszterelnök urak jelölését az Országgyűlés elnöke H/2529. számon terjesztette elő. Ezt, valamint a jelölt önéletrajzát valamennyien kézhez kapták.

Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy a kulturális bizottság Hajdu Istvánt meghallgatta, és megválasztását támogatja.

 

 

(17.30)

 

 

Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. A személyi javaslatról vita nélkül határoz az Országgyűlés. Felhívom a figyelmüket, hogy az ORTT elnökének megválasztásához a médiatörvény 33. § (1) bekezdése alapján az országgyűlési képviselők több mint felének igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e Hajdu Istvánt az Országos Rádió és Televízió Testület elnökének. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 324 igen, 19 nem és 4 tartózkodás mellett Hajdu Istvánt az Országos Rádió és Televízió Testület megbízatásának hátralévő idejére elnökének megválasztotta. (Taps. - Hajdu István a páholyban feláll.)

Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy az Országgyűlés és a magam nevében eredményes munkát és sok sikert kívánjak Hajdu Istvánnak a testület élén. (Taps. - Hajdu István a páholyban feláll.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriuma elnökségének kiegészítése és a tisztségviselők megválasztása. Az Országgyűlés elnökének előterjesztését H/2542/1. számon kapták kézhez képviselőtársaim. Felhívom figyelmüket, hogy tájékoztatás céljából az előterjesztéshez melléklet is kapcsolódik.

Emlékeztetem önöket, hogy a múlt héten a kuratóriumi elnökségbe kormánypárti oldalról mind a négy tagot, míg az ellenzéki oldalról csak két kuratóriumi tagot választott meg az Országgyűlés. A Fidesz képviselőcsoportja a házbizottság legutóbbi ülésén azt is jelezte, hogy nem állít jelöltet. A médiatörvény 55. § (7) bekezdése tartalmazza azt a szabályt, amelyet ilyenkor alkalmazni kell. Ennek szövege a következő: “Ha valamelyik képviselőcsoport a jelölésben nem vesz részt, az adott oldal másik képviselőcsoportja jelölheti a négy személyt.ö (Dr. Nagy Gábor Tamás közbeszólása. - Közbeszólás az MSZP soraiból: Ez idézet volt! - Zaj.) Mindezekre figyelemmel az Országgyűlés elnöke a legutóbbi ülésen, majd azt követően írásban is felkérte a Magyar Demokrata Fórum képviselőcsoportját, hogy terjessze elő jelölését két kuratóriumi tagra.

Először a két kuratóriumi tagot választja meg az Országgyűlés, majd ezt követően a médiatörvény 55. § (10) bekezdésének megfelelően a tagok közül választja meg a testület elnökét és elnökhelyettesét. Tájékoztatom önöket, hogy a kuratóriumi tagok megválasztásához az országgyűlési képviselők több mint felének igen szavazata szükséges.

Ügyrendi kérdésben kért szót Rogán Antal, a Fidesz képviselőcsoportjából. (Zaj a kormánypártok soraiban.) Parancsoljon, képviselő úr! Egy kis figyelmet kérek! (Az elnök csenget.)

 

Felszólalások:  <<  174  >>    Ülésnap adatai