Készült: 2019.12.06.12:16:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

236. ülésnap, 331. felszólalás
Felszólaló Dr. Áder János (Fidesz)
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje  

Felszólalások:  <<  331  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kíván még esetleg valaki szólni? (Senki sem jelentkezik.) Nem.

Tisztelt Országgyűlés! (Csenget.) Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 3., 4., 6., 7., 25., 28., 30., 32., 40., 42., 43. pontjaiban szereplő indítványokat.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 314 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett elfogadta.

Most azokról az indítványokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet. Azok számára mondom, akik a forgatókönyvben követik az eseményeket: a 7. oldal következik. A 16. pontban Pozsgai Balázs és Balogh László a 9. § (1) bekezdésének módosításával azt javasolják, hogy a program előkészítéséért és végrehajtásáért az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségében működő szolgálat legyen a felelős. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 109 igen szavazattal, 208 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 20. pontban Pozsgai Balázs és Balogh László a 14. § (1) bekezdésében a meghatalmazott ügyvivő személyével kapcsolatban terjeszt elő módosítást. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 95 igen szavazattal, 217 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.

 

 

(20.20)

 

A 12. oldalra lapozzanak azok, akik követik az eseményeket. A 49. pontban Csákabonyi Balázs és Csiha Judit a 41. §-ban az ügyészségi törvény 17/A. §-ának nyelvtani módosítását indítványozzák. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 122 igen szavazattal, 194 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem határozott az Országgyűlés. (Nincs jelentkező.) Nem történt jelentkezés. A zárószavazásra ez esetben is a következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítását kezdeményező törvényjavaslatról történő határozathozatal. Az előterjesztést T/4978. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 313 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló törvényjavaslatról történő határozathozatal. Az előterjesztést T/4984. számon kapták kézhez. Mivel módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel. Előtte azonban bejelentem, hogy az alkotmányügyi bizottság mai ülésén megállapította a törvényjavaslathoz T/4984/6. számon benyújtott elírási hibajegyzék házszabályszerűségét, és az előterjesztés elfogadását a hibajegyzékkel együtt javasolja az Országgyűlésnek.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 317 igen szavazattal, 8 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Soron következik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/4617. számon, az egységes javaslatot pedig T/4617/108. számon kapták kézhez. A frakciók megkapták a minisztérium politikai államtitkára által aláírt feljegyzést, amely az egységes javaslat 21. § (4) bekezdése felvezető szövegének technikai korrekcióját tartalmazza. Ehhez a rendelkezéshez módosító indítvány nem érkezett, a korrekció megfelel az eredetileg benyújtott törvényjavaslat szövegének. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat korrigált szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 203 igen szavazattal, 117 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Soron következik a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/4644. számon, az egységes javaslatot pedig T/4644/24. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény, a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény, valamint a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 316 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Soron következik a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1998. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az előterjesztést H/1367. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy valamennyi beszámoló elfogadását kezdeményező indítvánnyal kapcsolatban a kormány álláspontja korábban már elhangzott. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1998. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 317 igen szavazattal, 4 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

 

Soron következik a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztést H/3258. számon, az egységes javaslatot pedig H/3258/4. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal egyetlen döntést igényel.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint az 1999. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 292 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

 

Soron következik a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2000. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása. Az előterjesztést H/4976. számon kapták kézhez. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat érkezett, de azt az Országgyűlés nem fogadta el, most a határozati javaslat eredeti szövegéről kell döntenünk.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2000. január 1. és december 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 200 igen szavazattal, 119 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

 

 

(20.30)

 

Soron következik a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretében a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról létrehozott közös egyezmény kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést új változatban T/5209. számon, a bizottsági ajánlásokat pedig T/5209/1-2. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Glattfelder Béla államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának.

 

Felszólalások:  <<  331  >>    Ülésnap adatai