Készült: 2020.06.04.11:13:17 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

225. ülésnap (2001.09.25.), 390. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka határozatképtelen szavazás
Videó/Felszólalás ideje  


Felszólalások:  Előző  390  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Képviselő Úr! Ez a javaslat is elfogadható számomra természetesen. Nem gondoltam, hogy Szent-Iványi úr javaslata olyan óriási indulatokat kelt (Közbeszólások a Fidesz soraiból.), azonkívül a frakcióvezető úr javaslata teljes mértékben házszabályszerű, úgyhogy nyugodtan lehet külön is szavazni meg együtt is szavazni. Tehát akkor arról szavaz most a tisztelt Ház, amennyiben nincsen... (Közbeszólásra:) Név szerint nem biztos, hogy kell, de ha valaki azt kéri, akkor természetesen erről is szavazást rendelek el, hogy név szerint szavazzunk-e, vagy lehet-e gombnyomással szavazni. (Zaj.)

Szabadna akkor egy kis figyelmet kérnem! Répássy képviselő úr javaslatára arról szavazunk először, hogy egyben történjen-e a szavazás, vagy külön-külön kíván-e a tisztelt Ház szavazni az általam, illetve az elnök úr által javasolt személyi változásokról. Kérem szépen, aki egyben kíván szavazni, az igennel szavazzon! (Közbeszólások.) Tehát aki egyben akar, az igennel, aki nem, az nemmel! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 173 igen, 53 nem, 3 tartózkodás mellett Répássy képviselő úr javaslatára elfogadta, hogy egyben történik a szavazás.

Ezután egyben teszem fel a korábban ismertetett személyi változásokat. Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem tehát, hogy ki az, aki elfogadja az általam korábban jelzett személyi változásokat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés határozatképtelen. (Az eredményjelző tábla 171 igen, 2 nem és 9 tartózkodó szavazatot jelez.)

Tisztelt Országgyűlés! Ismét megpróbáljuk a szavazást. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Példátlan!) Kérdezem tehát, ki az, aki elfogadja a személyi változásokról előterjesztett javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés ismét határozatképtelen. (Az eredményjelző tábla 172 igen, 0 nem és 10 tartózkodó szavazatot jelez. - Az MSZP és az SZDSZ képviselőinek egy része távozik az ülésteremből.)

Tisztelt Országgyűlés! Tegyünk még egy kísérletet a szavazásra, harmadszor, és utána nyilvánosságra fogom hozni a szavazáson részt vevők, illetve részt nem vevők listáját. Kérem, szavazzanak azok, akik elfogadják a módosítási javaslatokat! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés ismét határozatképtelen. (Az eredményjelző tábla 173 igen, 0 nem, 13 tartózkodó szavazatot jelez.) Nyilvánosságra fogom hozni azoknak a képviselőknek a nevét, akik nem szavaztak.

Tisztelt Országgyűlés! Két perc technikai szünet következik. (Rövid szünet. - Számos képviselő távozik az ülésteremből.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a munkanélküli-ellátások körének felülvizsgálatáról szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitája. Az előterjesztést H/4539. számon, a bizottságok együttes ajánlását H/4539/7. számon kapták kézhez. Bejelentem, hogy a részletes vita során az előterjesztőt Szilágyiné Szemkeő Judit államtitkár asszony képviseli.

Megkérdezem a hatáskörrel rendelkező bizottságokat, kívánnak-e előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok.

Indítványozom, hogy a részletes vitában a beérkezett módosító javaslatokat összevontan tárgyaljuk. Aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Folyamatos zaj.)

Tisztelt Országgyűlés! Szavazás zajlik! Aki ebben részt kíván venni, kérem, figyeljen, aki pedig nem, azt kérem, hogy a termet hagyja el, nem tudunk így dolgozni. A kérdés az volt, hogy ki az, aki elfogadja, hogy a részletes vita egy szakaszban zajoljon. Aki egyetért, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Köszönöm, a látható többség támogatja a javaslatot.

Megnyitom a részletes vitát. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Megadom a szót Farkas Imre úrnak, az MSZP képviselőjének.

 
Felszólalások:  Előző  390  Következő    Ülésnap adatai