Készült: 2020.05.27.15:26:11 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

148. ülésnap (2000.06.14.), 138. felszólalás
Felszólaló Dr. Wekler Ferenc (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 5:53


Felszólalások:  Előző  138  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. WEKLER FERENC (SZDSZ): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Köszönöm a benyújtott módosító javaslatokat, azok közül is elsősorban azokat, amelyek pontosítani akarják a törvényjavaslatot.

A T/1813/3. honvédelmi bizottsági jelentés három módosító javaslatot sorol fel. Ezenkívül az én ismereteim szerint még van egy kapcsolódó módosító javaslat, T/1813/4. számon, amelyet Lentner Csaba képviselő úr nyújtott be. (Dr. Hargitai János a képviselőtársaival beszélget.) Most nem világos a számomra, ha Hargitai képviselő úr figyelne egy pillanatra, hogy benyújtották-e már azt a javaslatot, amiről beszélt az előbb; mert ha nem nyújtották be, akkor most már nincs lehetőség benyújtani, miután lezárult a részletes vita. (Jelzésre:) Be van nyújtva. Szövegszerűen nem ismerem, úgyhogy arról természetesen nehezen fogok tudni nyilatkozni.

A magam részéről minden olyan javaslatot támogatni tudok, amely egyrészt pontosítani, másrészt jobbítani akarja a törvény szövegét. Azzal a törekvéssel is egyetértek, amelyet Hargitai János úgy fogalmazott meg, hogy tökéletes törvényt próbáljunk meg alkotni; kételyeim vannak afelől, hogy ez most sikerül egy módosítás kapcsán. Az én célom az volt, és azt remélem, a közös cél az, hogy ha nem is tökéletes törvénnyel, de megoldást találjunk arra a visszásságra, amiről beszéltünk most már sokan, sokféleképpen és sokféle indíttatásból.

A magam részéről támogatom annak a kiterjesztését, amit a kormánypárti képviselők nyújtottak be, mármint hogy bővüljön az érintettek köre. A magam részéről el tudom fogadni a '33. évi törvényre való utalás elhagyását is, amely szintén tágítani fogja ezt a kört. De megismétlem, amit Jauernik képviselőtársam már elmondott; ugyanaz a kútfőnk, aki korábban azt a javaslatot támogatta, illetve fogalmazta meg, amelyet én nyújtottam be. Természetesen azt is elfogadom, hogy az ember néha újra tudja gondolni a dolgait, és akkor még jobb ötletek jutnak az eszébe.

A határidővel kapcsolatosan szeretném az eredeti javaslatomat fenntartani, mármint hogy a kihirdetést követő 15. napon lépjen életbe ez a törvény. Ha megengedik, három mondatban megismételném azt, amit a múltkor az általános vitában talán már elmondtam. Ha közös a szándék, akkor ez a törvény előreláthatólag valamikor szeptemberben megszavazásra kerül, de a szeptember és a január 1-je közti időpont nagyon rövid. Talán kormánypárti képviselőtársaim elfogadják azt az érvelést, hogy ha ez a kihirdetés utáni 15. napon lép életbe, ez azt jelenti, hogy a legjobb esetben október közepén, november elején lép hatályba ez a törvény. Ha az érintettek ekkor nyújtják be az igényeiket a jegyzők felé, a jegyzőknek természetesen idő áll a rendelkezésére és kell hogy legyen idejük a kérelmek elbírálására; ha tehát abban a változatban, úgy szavazza meg a parlament, ahogy ezt én terjesztettem be, akkor sem igen lehet január 1-je előtti kifizetéseket eszközölni. Ilyen értelemben túlbiztosításnak érzem a január 1-jei határidő beépítését.

Nem támogatom Lentner Csaba képviselő úr módosító javaslatát, mert egyrészt nagyon kibővíti, másrészt nagyon magyarázóvá teszi a törvényjavaslatot. Különösen nem tudom támogatni a kapcsolódó módosító javaslatát, amely a történelmi Magyarország területén élő személyekre is ki kívánja terjeszteni ezt a törvényt. Ezt több okból nem tudom támogatni: egyrészt nem volt célom, hogy ilyen tág körben kerüljön meghatározásra az érintettek köre. Másrészt jogilag, illetve a törvényben nem tudom értelmezni azt a fogalmat, hogy "történelmi Magyarország", mert a történelem során elég sokat változott ennek a határa. Ilyen értelemben ez a kapcsolódó módosító javaslat a számomra értelmezhetetlen.

Az önök által benyújtott és most bejelentett kapcsolódó módosító indítványról az a véleményem, hogy ha ez elősegíti a törvényjavaslat jobbítását és nem hátráltatja a törvényjavaslat elfogadásának az időpontját, akkor természetesen tudom támogatni.

 

(18.30)

 

Úgy érzem, hogy az általam benyújtott javaslat is kezeli ezt a problémát. Ha ezt végig akarjuk vezetni a törvény szövegén és egészen korrektek akarunk lenni, természetesen nincs ellene kifogásom, de én is azt ajánlom mérlegelésre, hogy szükséges-e ennek a megismétlése. Lehet, hogy jogtechnikailag Hargitai János képviselő úrnak igaza van, ebben az esetben valószínűleg nem lesz akadálya annak, hogy a parlament többsége is elfogadja ezt az álláspontot és támogassa. Úgy érzem az elmondottakból, hogy nem akadályozza azt a célt, amivel én ezt a törvényjavaslatot beterjesztettem, és ilyen értelemben akár támogatni is tudom természetesen.

Még egyszer arra kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy Jauernik képviselő úr és az én érvelésemből azt a részt, ami arra vonatkozik, hogy a hatályba léptetés időpontját azért próbáljuk meg minél előbbre hozni, mérlegelje a tisztelt kormánypárti többség, és azután döntsön majd arról, hogy melyik változatot támogatja a szavazás során.

Még egyszer köszönöm a benyújtott módosító javaslatokat, és kérem, hogy az általam támogatott módosító javaslatokkal együtt a parlament majd mielőbb fogadja el ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm. (Taps az MSZP és az SZDSZ soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  138  Következő    Ülésnap adatai