Készült: 2022.06.26.06:57:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

70. ülésnap, 206. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 14:05

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/2596. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 135 igen szavazattal, 184 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett nem vette sürgős tárgyalásba.

Nagy Andor, KDNP, Németh Zsolt, Fidesz, és Katona Kálmán, MDF, képviselők kezdeményezték a Szentgotthárd és térsége környezeti állapotának védelme érdekében teendő sürgős intézkedésekről szóló H/2692. számú országgyűlési határozati javaslatuk sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, az előterjesztők részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt két percben. (Nincs jelentkező.) Nem látok jelentkezést.

Most tehát az Országgyűlés határozathozatala következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a H/2692. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 322 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

(18.00)

Most az előterjesztésekhez benyújtott módosító javaslatokra figyelemmel részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az ENSZ éghajlat-változási keretegyezménye és annak kiotói jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló T/2716. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 324 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló T/2717. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 323 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról szóló T/2758. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 327 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény módosításáról szóló T/2838. számú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 310 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 16 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közlekedéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/2837. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 327 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló T/2759. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 233 igen szavazattal, 94 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosításáról szóló T/1638. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 330 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az állampolgári jogok országgyűlési biztosának és általános helyettesének 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló H/2812. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 328 igen szavazattal, 1 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Soron következik a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványát H/2811. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/2811. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 328 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Most soron következik az adatvédelmi biztos 2006. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat határozathozatala. Az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság önálló indítványát H/2810. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/2810. számú országgyűlési határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 254 igen szavazattal, 14 nem ellenében, 53 tartózkodás mellett az országgyűlési határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik az egyes, a nemdohányzók védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal. Koszorús László, Szijjártó Péter, Cser-Palkovics András és Nyitrai Zsolt önálló indítványát T/2615. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/2615/7. és 11. számokon kapták kézhez.

Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői válasz a részletes vitát követően már elhangzott, így most a határozathozatal következik.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az előterjesztők a beérkezett módosító javaslatok mindegyikét támogatják. Az erről szóló előterjesztői tájékoztatást valamennyi frakció megkapta.

Most a támogatott módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztők által támogatott módosító javaslatokat az ajánlás 1. és 2. pontjai, valamint a kiegészítő ajánlás 1. és 2. pontjai szerint.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 322 igen szavazattal, 5 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Most soron következik az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/2669. számon, az egységes javaslatot pedig T/2669/18. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat érkezett, záróvitára is sor kerül.

A benyújtott javaslatról az alkotmányügyi bizottság T/2669/20. számon ajánlást készített, amelyet kézhez kaptak.

Kezdeményezem, hogy a benyújtott módosító javaslatokat összevontan tárgyalja meg az Országgyűlés. Aki ezzel a javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Látom és megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége e javaslatomat elfogadta.

Megnyitom tehát a záróvitát az ajánlás 1-13. pontjaira. Megkérdezem, hogy kíván-e valaki felszólalni ötperces időkeretben. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Így nyilvánvalóan miniszter úr sem kíván felszólalni. (Dr. Veres János nemet int.)

Most a módosító javaslatokról határozunk. Ezek mindegyikét az alkotmányügyi bizottság támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő javaslatait az ajánlás 1-13. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatokat 196 igen szavazattal, 134 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2669. számú törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 188 igen szavazattal, 142 nem ellenében, tartózkodás nélkül a törvényjavaslatot elfogadta.

(18.10)

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a törvény sürgős kihirdetését. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, egyetért-e ezzel. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 201 igen, 131 nem szavazattal, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az Országgyűlés elnöke kérje a törvény sürgős kihirdetését a köztársasági elnöktől.

Most soron következik az Állami Számvevőszék 2006. évi tevékenységéről szóló jelentés elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslathoz érkezett módosító javaslatról történő határozathozatal. A költségvetési, pénzügyi és számvevőszéki bizottság önálló indítványát H/2804. számon, a gazdasági bizottság ajánlását pedig H/2804/4. számon kapták kézhez.

Megkérdezem Boldvai László képviselő urat, hogy az előterjesztő bizottság nevében kíván-e élni a zárszó jogával. (Boldvai László nemet int.) Jelzi, hogy nem kíván. Bejelentem, hogy az előterjesztő a beérkezett módosító javaslatot támogatja. Az erről szóló előterjesztői tájékoztatást valamennyi frakció megkapta.

Most a támogatott módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő által támogatott 1. és 2. számú ajánláspontban szereplő indítványt.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 331 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Most soron következik az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Amerikai Egyesült Államok közötti légiközlekedési megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatala. Az előterjesztést T/2917. számon, az európai ügyek bizottsága ajánlását pedig T/2917/1. számon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter úrnak, a napirendi pont előadójának.

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai