Készült: 2021.07.29.07:34:48 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

140. ülésnap (2004.04.06.), 38. felszólalás
Felszólaló Imre Zsolt (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Szociális bizottság
Felszólalás oka Bizottság kisebbségi véleményének ismertetése
Videó/Felszólalás ideje 4:08


Felszólalások:  Előző  38  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

IMRE ZSOLT, a szociális és családügyi bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! A szociális és családügyi bizottság 2004. március 31-ei ülésén megtárgyalta a T/9444. számon előterjesztett, a helyi önkormányzatok 2004. évi új címzett támogatásáról szóló javaslatot, és 16 igen szavazattal, valamint 4 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak találta.

A vita során az ellenzék részéről több kritikai vélemény is megfogalmazódott. Elsősorban kifogásoltuk a törvényjavaslat kapcsán, hogy az idei évben is túlsúlyban vannak a kormánypárti települések a támogatási listán az ellenzéki településekkel szemben, mintegy 1:7 arányban. Megállapítottuk, hogy az eredetileg tervezett költségvetési előirányzatokat összevetve a végeredménnyel, láthatóan a Draskovics-csomag hatása itt sem múlt el nyomtalanul, mert közel 4 milliárd forintot farag le az eredeti előirányzatokból. Elmondtuk, hogy ennek az intézkedésnek köszönhetően a szociális terület az ágazatok közötti verseny egyik fő vesztese lesz, még akkor is, ha szám szerint a beruházások száma a tavalyi évhez képest nem csökken. Jelesül az idei évben is hét darab új beruházás kapott támogatást, éppúgy, mint tavaly, de azért az elmondható, hogy nominálisan a szociális ellátás kapta a legkevesebb támogatást a címzett támogatási keretekből.

Konkrétan 2003-ban még 5,1 milliárd forint volt a szociális fejlesztésekre biztosított forrás, az idei évben már csak 4,7 milliárd forint, tehát ez abszolút értékben is mintegy 8 százalékos előirányzat-csökkenést jelent. Ha még mindezek mellett figyelembe vesszük azt is, hogy ezeket a fejlesztési forrásokat a szociális ágazat esetén a rendelkezésre álló támogatási keretek között csakis a szociális törvényben meghatározott kötelező önkormányzati feladatok ellátására fordíthatják, akkor még tovább szűkül ezeknek a forrásoknak a felhasználási lehetősége.

Ennek tükrében az ellenzéki képviselők sajnálattal állapították meg, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozásunk évében, 2004-ben, illetve azt követően, 2005-ben sem lehet minőségi hálózatfejlesztésről beszélni, már ami a szociális területet illeti. Ez annál is inkább sajnálatos, mert a jelenlegi kormány 2003-ban leállította az intézményi rekonstrukciókat.

Mi, ellenzéki képviselők értetlenségünket fejeztük ki azzal kapcsolatban, hogy vajon miért maradnak ki a támogatásban részesíthető intézmények köréből a nem állami fenntartók új beruházásai is. Felhívtuk a figyelmet arra is, hogy míg erre a célra 2002-ben 650 millió forintot bocsátott rendelkezésre az előző kormány, 2003-2004-ben ez a támogatási keret gyakorlatilag megszűnt. További kérdésként merült fel a törvényjavaslat 2. §-ában ígért, elutasított pályázók listájának hiánya, valamint a beruházások megvalósítása során alkalmazott pénzügyi konstrukciók anomáliája.

Összegzésként elmondtuk, hogy a fenti hiányosságok miatt a törvényjavaslatot egyébként nem tartjuk általános vitára alkalmasnak, de tekintettel arra, hogy az ellenzéki egyéni országgyűlési képviselők közül néhányunk körzetében kapott általunk is támogatott pályázat címzett támogatást, ezért mint egyéni képviselők, azt megszavaztuk. Így végül a bizottság a javaslatot 16 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta. Egyébként nem csodálkozom rajta, hogy Karsai képviselő úr nem jelent itt meg, hiszen a többségi vélemény, a szocialisták oldaláról nem hangzott el hozzászólás a bizottsági ülésen.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  38  Következő    Ülésnap adatai