Készült: 2021.07.31.19:46:52 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

140. ülésnap (2004.04.06.), 34. felszólalás
Felszólaló Pál Tibor (MSZP)
Beosztás belügyminisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 11:17


Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

PÁL TIBOR belügyminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Országgyűlés! A civilizált világhoz tartozás, a modern európaiság nem képzelhető el az egészséges víz, a csatornázottság, a jó szociális alapellátások, a magas színvonalú egészségügyi, oktatási és kulturális szolgáltatások nélkül.

Több mint egy évtizede, 1991 óta működik az az állami támogatási rendszer, amely a helyi önkormányzatok számára minimális önrész vállalásával komoly beruházásokat tesz lehetővé a már említett területeken. Ma itt, most a 2004. évi címzett támogatásokról szóló döntésre teszek a kormány nevében javaslatot.

Tisztelt Országgyűlés! A jogszabályban meghatározottak és a már jól kialakított gyakorlat alapján a címzett támogatások döntés-előkészítése a korábbi évekhez hasonlóan kétfordulós, két fordulóban történik, ez jelen esetben is így van. Az első szakaszban az önkormányzatok benyújtották a szakminisztériumok ágazati követelményei alapján előkészített beruházási koncepciójukat. Idén, tehát 2004-ben 528 igény érkezett be, több mint 500 milliárd forint értékben.

A szakminisztériumok egyeztették a programokat az önkormányzatokkal, majd elkészítették és megküldték a Belügyminisztériumnak a címzett támogatásra vonatkozó rangsorukat, javaslataikat. Ennek megfelelően 2003 őszén a kormány előzetesen állást foglalt azokról a szakmailag és pénzügyileg megalapozott költségtakarékos és a szakminisztériumok által is javasolt beruházási koncepciókról, amelyeket a 2004. évi címzett támogatásra javasolni szándékozik az Országgyűlésnek. Ez történt az első szakaszban.

 

(11.50)

A második szakaszban a kormány állást foglalt, és az állásfoglalását követően a támogatásra javasolt beruházásoknál az önkormányzatok elkészítették az építési, a vízjogi engedélyhez előírt terveket, megkérték a hatóságoktól az építésre jogosító engedélyeket, a szakmai, pénzügyi egyeztetéseket lefolytatták az érintett minisztériumokkal.

Ezen dokumentumok alapján az önkormányzatok 2003. december 15-éig benyújtották az igénybejelentésüket. A szakmailag így elkészített vagy előkészített tervek és pénzügyi igények alapján tesz a kormány ma javaslatot a beruházások támogatására.

Tisztelt Képviselőtársaim! A korábbi évekhez képest nagyszámú, összesen 75 beruházás indítását javasoljuk. Ezek összköltsége közel 77 milliárd forint. Ebből a 77 milliárd forintból 62 milliárd az az összeg, amely támogatásként jelenik meg. Ebből a 2004. évi támogatás összege több mint 6 milliárd forintot jelent. A helyi önkormányzatok összes támogatása, amit hozzáadnak a beruházásokhoz, közel 15 milliárd forint; ez az ő saját részük, önrészük.

Elmondható, hogy nemcsak a támogatásra javasolt beruházások darabszáma, de a beruházások összköltsége, valamint a beruházások megvalósításához biztosított címzett támogatások összege is jelentősen megemelkedett a korábbi évekhez képest. Az összes címzett támogatás a 2004. évben a 2001. évihez képest háromszorosára, a címzett támogatások darabszáma ugyanezen időszakban két és félszeresére, a címzett támogatások beruházási összköltsége pedig több mint a háromszorosára nőtt. Tekintettel arra, hogy a beruházások, a fejlesztések és az építések zöme megyei, illetve térségi feladatellátást szolgáló intézményekben valósul meg, vagy térségi közműberuházásokat jelent, így több millióra tehető az érintett lakosok száma, akik e beruházások megvalósulása után magasabb színvonalú közszolgáltatásokat vehetnek majd igénybe.

Tisztelt Országgyűlés! A helyi önkormányzatok által benyújtott 2004. évi új címzett támogatási igények feldolgozásakor és a támogatási javaslat kidolgozása során az általános szempontok, a jogszabályok által előírt feltételek teljesítésén túlmenően a következők voltak fontosak. Fontos, hogy a beruházás a központi források hatékony felhasználásával valósuljon meg, a költségtakarékosság követelményeinek megfelelően. Fontos, hogy a közösen ellátott feladatok, a területi szolgáltatásokat végző intézmények előnyben részesüljenek. Fontos, hogy az igénybenyújtó önkormányzat anyagi erőihez mérten saját forrást is felhasználjon a beruházás megvalósításához. És fontos volt, hogy a területi kiegyenlítést szolgálja, hogy mindegyik megye a területén részesüljön valamilyen támogatásban, kapjon valamifajta elbírálásban pozitív szempontot.

Az egészségügyi beruházások közül a kormány indokoltnak tartja azokat, amelyek esetében kiemelt területi, regionális, orvosi szakmai szempontok merülnek fel. Előnyt élvezett a javaslatokban, ha első ízben részesült az igénylő címzett támogatásban. Példaként megemlítem a szombathelyi Markusovszky Kórház, valamint a debreceni Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet rekonstrukcióját.

A szociális ágazat esetében a rendelkezésre álló támogatási keretek között azon beruházások indítása támogatott, amelyek megvalósítása a szociális törvényben meghatározott kötelező önkormányzati feladatok ellátásához szükséges. Így százszemélyes, fogyatékosokat ellátó otthon épül majd Csongrádon, idősek gondozóházát létesítik Tiszaföldváron.

Az oktatási ágazatban azon beruházások megvalósítását javasoljuk, amelyek halaszthatatlan rekonstrukciós munkálatokat tesznek szükségessé. Megvalósításuk körzeti célokat szolgál, a növekvő tanulólétszám által is indokolt. Ugyancsak prioritást kaptak az oktatási ágazatban az igazolhatóan növekvő gyermeklétszámú, elsősorban a nagyvárosi agglomerációban található települések óvodai és általános iskolai férőhelybővítései.

Az oktatási beruházások közül kiemelem a kisvárdai gimnázium kollégiumának a rekonstrukcióját és bővítését, a pilisvörösvári német nemzetiségi gimnázium és közgazdasági szakközépiskola bővítését, Gyálon egy új óvoda létrehozását, Pécelen pedig a Szemere Pál Általános Iskola átépítését és bővítését.

A kultúra területén javasoljuk megvalósítani a művészeti tevékenységeknek, alkotó munkának, a többfunkciós kulturális intézményeknek otthont nyújtó épületek létesítését. Támogatjuk a törvényben meghatározott önkormányzati közművelődési, könyvtári, valamint levéltári és múzeumi feladatok végrehajtását biztosító létesítmények építését, rekonstrukcióját. Így Győrújbaráton egy új művelődési otthon épülhet faluházzal együtt, Miskolcon pedig egy multifunkcionális kulturális központ létesítésére javaslunk támogatást. Folytatódik a fővárosban a Fővárosi Állat- és Növénykert rekonstrukciója, vélhetően a gyermekek, a szülők, a nagyszülők nagy örömére.

A vízgazdálkodási ágazat esetében a szennyvízelvezetést, a szennyvíztisztítást, valamint a vízellátást szolgáló beruházásoknál és a belterületi vízrendezés esetében egyaránt a költségtakarékos beruházások indítását javasoljuk. Folytatódik a Békés megyei belterületi vízrendezés, megkezdődik a Borsod megyei Tállya és térségének öt önkormányzat lakosságát érintő szennyvízberuházása.

Tisztelt Képviselőtársaim! A fenti javaslatokon túl a jogszabályi változásból eredően egyes folyamatban lévő fejlesztések eredeti döntéseinek módosításáról az Országgyűlés egyedi mérlegelés alapján dönt. A 2004. évre hét önkormányzat nyújtott be feladatváltozást kezdeményező kérelmet, alapvetően a beruházások műszaki tartalmának a megváltozása miatt. Az igények közül öt beruházás esetében javasoljuk a kérelem támogatását, ezen belül két önkormányzat esetében indokoltnak tartjuk a többletköltségek részleges elismerését is: a mosonmagyaróvári kórház esetében, valamint a kalocsai városi kórház esetében.

A benyújtott törvényjavaslat a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi törvény szövegének kisebb pontosítását is tartalmazza. A törvénymódosítás lényege, hogy a címzett és céltámogatás nem szolgálhat az uniós támogatással megvalósuló beruházások társfinanszírozására, tekintettel arra, hogy az uniós támogatásokkal megvalósuló fejlesztések társfinanszírozási összegeit a már elfogadott költségvetési törvény elkülönítetten tartalmazza; a 2004. évi költségvetésben erre a célra 4,4 milliárd forint áll rendelkezésre, a pályázati felhívás a Belügyminisztérium honlapján megjelent, az önkormányzatoknak már ezt el is juttattuk.

Tisztelt Országgyűlés! A kormánynak elhatározott szándéka az ország európai uniós felzárkóztatása. Erről szól a takarékos költségvetési gazdálkodás, és ezzel párhuzamosan azok az állami fejlesztések, amelyekről az Európa-terv kapcsán is már többször szóltunk itt a Ház előtt. Ez az építkezés nemcsak komfortosabbá teszi az emberek életét, de már ma érzékelhetően segíti a gazdaság fejlődését és növekedését is.

Mindemellett alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy korszerűsödjenek a helyi lakossági szolgáltatások, ami jelenti a közigazgatási rendszer korszerűsítését, amely már itt, az Országgyűlés asztalán fekvő törvényben jelenik meg. És természetesen fontosnak tartjuk a beruházásokat, a fejlesztéseket és ezekhez az állami támogatás hozzárendelését, amire most, ebben a törvényjavaslatban teszünk javaslatot.

Azt kérem önöktől, hogy a benyújtott törvényjavaslatot tárgyalják meg, és amennyiben olyan módosító indítvány van, amely a már benyújtotthoz akár a program esetében, akár a célok esetében finomításokat tartalmaz, akkor ehhez a módosító javaslataikat tegyék meg.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypárti képviselők padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai