Készült: 2021.08.04.17:36:10 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

140. ülésnap (2004.04.06.), 284. felszólalás
Felszólaló Kékkői Zoltán József (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:53


Felszólalások:  Előző  284  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

KÉKKŐI ZOLTÁN JÓZSEF (Fidesz): Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A 61. és 62. számú módosító javaslataimhoz szeretnék hozzászólni.

Nézzük meg, hogy a T/9132. számú törvényjavaslat hogyan is szól! E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti - és itt jön egy hosszú felsorolás a)-tól y)-ig, amelyek közül számunkra az x) pont érdekes, ezért ezt idézem - az Artv. preambulumának, valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozás agrárpiaci szabályozásának feltételeit megteremtse szövegrész, 2. §-ának 11., 14-17., illetve 19. pontja, a 3. § (2) bekezdése, 5. §-a, a 6. § (1) bekezdés 4. pontja, 10-15., 20., 28., 31-32. pontjai, a 8. § (2) bekezdése, 10-12. §-ai, 20-24. §-ai, a 25. § (1) bekezdése, 26-28. §-ai, 30. §-a, a 32. § (4) bekezdése, 36. §-a, valamint a melléklete.

(19.00)

Ez az első olvasatra - most sem tudom másképpen jellemezni - semmitmondónak tűnő, legalábbis annak álcázott módosítás a 38., 39., 40. és 41. számú módosító javaslatok kapcsán már említett X. fejezetbelivel együtt tulajdonképpen teljesen megváltoztatja az agrárpiaci rendtartásról szóló törvényt. Annak lehetünk ugyanis szemtanúi, hogyan lehet módosításokkal új törvényt alkotni.

Most is úgy gondolom, talán ildomosabb lett volna beismerni, hogy tavaly, a törvény tárgyalásakor nekünk volt igazunk, amikor azt mondtuk, idézem: “Elfogadunk egy olyan törvényt, aminek nagy része a 2003-as gazdasági évre már nem alkalmazható, EU-s csatlakozásunk esetén pedig 2004-re módosítani kell.ö Amikor ez elhangzott, a kormánypárti képviselők ezen véleményemmel szemben indulatos nemtetszésüket fejezték ki, pedig az idő engem igazolt. Ez az egyetlen pont, az x) pont 34 paragrafusból 13-at, közel a felét hatályon kívül helyez. Az értelmező rendelkezések 2. §-ából hat meghatározást, az agrárpiaci rendtartás eszközrendszere 6. §-ából tizenegy pontot eltöröl.

A 61. számú módosító javaslat a törvényjavaslat 150. § (2) bekezdés x) pontjában az agrárrendtartási törvény 5. és 30. §-ának törlését vonja vissza. A tavaly februárban elfogadott agrárrendtartási törvényben éppen ezek a paragrafusok szabályozták az ideiglenes termékpálya-bizottságok létrehozását. Érdekes módon az indokolásban az szerepel, hogy a jelenlegi termékpálya-bizottságok lefedik a mezőgazdaságot. Ez tavaly februárban még nem volt így. Akkoriban ugyanis még arról győzködtek minket, hogy nagy szükség van ezekre az ideiglenes termékpálya-bizottságokra.

A 62. számú módosító javaslat a törvényjavaslat 150. § (2) bekezdés x) pontjában az agrárrendtartási törvény 20-24. §-ainak, valamint a 26-28. §-ainak törlését vonja vissza. Ezzel ugyanis eltörlésre javasolják az Egyes termékpályák szabályozása című V. fejezetének lényegében minden pontját. Ha jól megnézzük, mindössze a 25. § (2) bekezdését hagyják meg, ami még csak nem is a fejezet címében szereplő termékpálya-szabályozásról szól, ráadásul így magában képezné az egész fejezetet, méghozzá egy bekezdés nélkül.

Ha jól látom, a teljes második rész így fog kinézni, amennyiben módosító javaslatunkat nem fogadják el: második rész, külön rendelkezések, V. fejezet, Egyes termékpályák szabályozása, 25. § (2) bekezdés, a hegyközségek tagjai és a hegyközségek területi szervei a 2. § 21. pontjában meghatározott terméktanács tagjainak minősülnek. Ezután már jön is a harmadik rész. Frappáns, tömör megfogalmazás, az érdemi rész még a felvezetésnél is rövidebb.

Köszönöm szépen a figyelmet.
Felszólalások:  Előző  284  Következő    Ülésnap adatai