Készült: 2021.07.30.17:57:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

140. ülésnap (2004.04.06.), 262. felszólalás
Felszólaló Farkas Imre (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:13


Felszólalások:  Előző  262  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

FARKAS IMRE (MSZP): Köszönöm, elnök asszony. Akkor most megpróbálom ebben az öt percben összefoglalni még azt a három észrevételt, amivel foglalkozni szeretnék.

A minősített többség kérdését szeretném még egyszer elővenni a 14. ajánlási pontban szereplő módosító javaslat szerint. Wekler képviselő úrék leírják, hol kell minősített többség. Megmondom őszintén, ezt a kört sem érzem kellően teljesnek. Például a törvény előírja, hogy a társulási megállapodásnak mi a feltétele, de nem írja elő, hogy a megállapodás módosításához milyen többségre van szükség. Véleményem szerint egyértelmű, hogy itt is minősített többség szükséges, mert ha minősített többség nélkül lehet módosítani a társulási megállapodás fő elemeit, akkor a szabályozással valami komoly probléma van. Nem olvastam ki ebből a rendelkezésből ezt, bár a szervezeti és működési szabályzatra van egy utalás az eredeti c) pontban, a képviselő úrék indítványa szerint a d) pontban, de nem hiszem, hogy ezt ilyen áttételeken keresztül kellene szabályozni.

Ugyanúgy fontosnak tartom a minősített többségben szabályozni például a közszolgálati feladatok vállalását, mert nem biztos, hogy minden településnek egyformán kell többletfeladatot vállalni. Lehet, hogy egy kistérségben vannak olyan települések, amelyek a közszolgáltatással összefüggésben csak fizetnek, de semmiféle kedvezményes pozícióba ebben a körben nem kerülnek. Tehát itt is szükségesnek tartom a minősített többséget.

A vagyon átadásával, kezelésével kapcsolatos kérdéseket is ilyennek tartom, szerintem tehát itt is feltétlenül pontosításra van szükség.

Az ajánlás 20. pontjában arról van szó, hogy pénzügyi bizottságot kell választani, a pénzügyi bizottság látja el, működteti a belső ellenőrzési szervet is. Úgy gondolom, az nem teljesen alapos, hogy a pénzügyi bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a társulási tanács tagjai közül kell megválasztani. Ez szerintem nem biztosít kellő ellenőrzést, ha ők maguk azok, akik ezt a tevékenységet végeredményben kontrollálják, hiszen ők hozzák meg ezeket a határozatokat, amelyekkel összefüggésben például ez az ellenőrzés is felmerülhet.

Az ajánlás 23. pontjában, ahol 15. §-ként módosítják a jelenlegi 14.-et, egyébként logikusan benne van a törvényben, hogy e törvény alkalmazása során a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. Szerintem helyesen, de ez azt jelenti, ha a törvénynek az 1. §-ára visszamegyünk, hogy ezek szerint minden évben módosítani kell a létszám tekintetében a megállapodást, mert azt mondják ki a képviselőtársaink a javaslatukban - mindjárt, ha megtalálom az első oldalt… -, hogy a megállapodásban rögzíteni kell a települések nevét, székhelyét és a lakosság számát. Ez azt jelenti, hogy ha semmi más tekintetben nem kellene a megállapodást módosítani, a költségvetési törvény alapján vett létszámokhoz képest mindenképpen szükség van változtatásra, és akkor még külön átgondolandó, hogy a megállapodásnak ez a része milyen arányokat követel meg. Úgy gondolom, ez egy formai szabályozás. Ha a szavazáshoz kevésbé kötik a lakosságszámot, akkor nem feltétlenül van ennek itt helye, vagy pedig nem kellene olyan módon szabályozni, hogy csupán e miatt a lakosságszám miatt minden évben sor kerüljön a módosításra, mert gondolom, képviselőtársaim között nem vitatható, hogy egy-egy település létszáma nő vagy csökken, de egészen biztos, hogy minden évben változik valamilyen mértékben.

Nem teljes körű, ahogy ezt a törvényt áttekintettem. A beadott módosító javaslataink sem teszik teljes körűvé és nem hárítják el a problémákat, de úgy látom, hogy beadott módosító javaslataink és az itt elmondottak alapján át lehetne gondolni, hogy hogyan lehet a törvényt helyes mederbe terelni. Én jobb megoldást, mint bizottsági módosító javaslatokat, ma már nem is látok.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  262  Következő    Ülésnap adatai