Készült: 2021.07.27.16:37:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

140. ülésnap (2004.04.06.), 252. felszólalás
Felszólaló Tóth Gyula (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:12


Felszólalások:  Előző  252  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

TÓTH GYULA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! A módosító javaslat 1. és 2. §-ának (1) bekezdéseihez kívánok szólni egy konkrét példa megvilágításával.

A törvényjavaslat általános vitájában belügyminiszter asszony többek között elmondta, hogy pozitívan tud viszonyulni azokhoz az észrevételekhez, amelyek a minisztériumot arra ösztönzik, hogy legalább kistérségi szinten csökkenjen az országban meglévő nagy területi különbség a közszolgáltatások minőségében.

Választókerületemben Dombóvár városi és város környéki önkormányzat területfejlesztési társulása 1996-ban a megyében elsőként alkotta meg a területfejlesztési társulást, valamint az ahhoz kötődő munkaszervezetet. Az elején félállású menedzserrel indult a munka, majd évek múlva napjainkra kilencfős szakmai szervezet végzi a társulásban az alapító önkormányzatok által meghatározott feladatokat. Ezeket nem kívánom felsorolni, de a módosító javaslatban megfogalmazottak szinte mindegyikét ellátja.

A társulás mind belső, mind külső megítélése ez ideig sikeres, nélküle a térség felzárkóztatása - hátrányos helyzetű kistérségről van szó - mind időben, mind tartalmában lassabban történhetett volna meg. Ezt a társulást 16 önkormányzat alkotja, és minden önkormányzat tagja a társulásnak. A települések eltérő fejlettségűek, van közöttük olyan, amelyben a munkanélküliség mindössze néhány százalékos, de találunk olyat is, ahol 30-40 százalék feletti mértékű.

A társulási tanácsot alkotó polgármesterek gondolkodásmódjukat tekintve sok esetben együttműködők, a munkaszervezet által elgondolt programok megvalósítását a legtöbb esetben támogatják. Tisztelt Képviselőtársaim! Mégis, ennek ellenére az utóbbi időben a társulást illetően jelentkeznek a megosztottság jelei, amelyek a következőkből táplálkoznak, és ezért kívántam a témára részletesebben kitérni.

A társulási forma bebizonyította, hogy életképes, azt is bebizonyította, hogy hatékony, bebizonyította, hogy szakmailag felkészült, és képes a közigazgatáshoz egészében vagy részben kapcsolódó feladatok ellátására. Azonban a polgármesterek és a jegyzők egyre jobban érzik, hogy a társuláson keresztül a náluk folyó munka kerülhet veszélybe, és az önálló ténykedésük csorbulásától tartanak.

Véleményem szerint, és az ott dolgozók véleménye is ez azt mutatja, hogy egy versenyhelyzet alakult ki. Lehet, hogy ezt egyesek rivalizálásként élnék meg, az elsődleges cél azonban nemes, ez pedig nem más, mint a kistérség fejlesztéséért végzett munka. Ugyanakkor egyre inkább és egyre markánsabban megmutatkozik, hogy a kistérséghez kapcsolódó közigazgatási rendszer pazarló, több település tart fenn önálló polgármesteri hivatalt önálló munkaszervezettel, intézményhálózattal. Többször elhangzott a vélemény - itt is elhangzott egyébként, ezt vallom én is -, hogy azok végeznek falurombolást, akadályozzák meg a saját településük fejlődésének gyorsítását, akik egy szűk réteg érdekeit nézve fenntartják azt a költségpazarló rendszert, ahelyett, hogy az átszervezéseket követő megtakarításokból a saját településük életkörülményeinek javítása, vitalitásának növelése érdekében szabad forrásokat nyernének.

A városi és város környéki önkormányzati területfejlesztési társulás a napokban második születését éli. Megkötötték azt az együttműködési megállapodást, amely a többcélú társulás létrehozását alapozza meg, három fő munkaszervezeti egységgel: a társulási titkársággal, a kistérségi fejlesztési ügynökséggel és a társulás többcélú humán feladatainak közös ellátására a munkaszervezethez rendelten, de önálló szakmai irányítással, szervezeti egységként a többcélú humán szolgáltató egységet.

Meggyőződésem, hogy ez a megállapodás, amely elfogadás alatt van, és a terveink szerint 2004. július 1-jén lép hatályba, miután minden egyes képviselő-testület elfogadja, a kistérség fejlődéséhez - ez az új típusú munkaszervezet - jelentősen hozzájárul.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  252  Következő    Ülésnap adatai