Készült: 2021.07.23.19:56:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

140. ülésnap (2004.04.06.), 170. felszólalás
Felszólaló Pál Tibor (MSZP)
Beosztás belügyminisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 14:44


Felszólalások:  Előző  170  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

PÁL TIBOR belügyminisztériumi államtitkár: Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Én nagy érdeklődéssel hallgattam a vitát; kétségtelen, hogy volt, amikor az általános részben egy kicsit a részletes vitába elhajlott a kétpercezések kapcsán a vita.

Bennem egy kérdés fogalmazódott meg, miközben itt hallgattam a vitát. Itt sokszor elhangzik ez a bizonyos 450 koncepció, ami nem pályázat, legalább tisztázzuk! Ez nem pályázat: ez koncepció, amit az önkormányzatok benyújtottak. Ezek jogosságát soha nem vitatjuk. Önök sem vitatták, és természetesen mi sem vitatjuk. Ezek mind igazak, és azt gondolom, valóban valós programokkal pályáznak az önkormányzatok.

Az a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy ha ezek tényleg valós igények, és vélhetően még több ilyen van, akkor vajon hova lett az a rengeteg pénz, ami az elmúlt években, akár a Széchenyi-program keretében, különböző pályázati programokban megjelent. Vajon mire használódott fel ez a pénz? Vajon jól lett felhasználva az a rengeteg pénz, ami akkor elköltésre került? Ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, amikor ezt a 450 koncepciót itt állandóan előhozták. Azt gondolom, nem vitatjuk ennek a belső tartalmát, de tényleg jól lett felhasználva az a rengeteg pénz, ami erre lett költve, ami azokon a pályázatokon felhasználásra került? Bennem ez a kérdés fogalmazódott meg, és csak kérdésként tudom fölvetni, mert hiszen a vita egy kicsit ezt erősítette bennem, és ezt a kérdést fogalmaztam meg.

Néhány konkrét kérdésre hadd válaszoljak. Halász képviselő úr kiment, mert számára ez már nem olyan fontos. Ha itt lett volna az expozénál, akkor hallotta volna, amikor elmondtam, hogy különböző multifunkcionális kulturális intézményekre van pályázati lehetőség és van támogatás az előterjesztésben, például Miskolc város részére. A multifunkcionális azt jelenti - majd kérem, mondják el neki -, hogy több funkció is lehet ebben. Például színházi, könyvtári vagy levéltári funkció. Miskolc város egyébként ilyenre pályázott és kapott is támogatást.

Pap képviselő úrnak mondom, aki itt van, Mosonmagyaróvár kérdésében: rossz az ön fogalmazása. Ez nem vis maior helyzet, ami ott kialakult, képviselő úr. Ott egyszerűen arról van szó, hogy túltervezték a kórházat. Folytattunk tárgyalást. Ha ön is itt lett volna az expozénál, akkor hallhatta volna, ahol pontosan megemlítettem, hogy Mosonmagyaróvár az egyik olyan város, amelyik igenis kap plusztámogatást. Ott a sürgősségi ellátást fogjuk támogatni, pontosan azért, hogy azt a funkciót be tudják fejezni, és azt a feladatot, azt a műszaki fejlesztést meg tudják még csinálni, de ez nem vis maior probléma, amit ön itt felvetett. Ez egy másik problémát jelent.

Domokos képviselő úr a tűzoltóság elhelyezésével kapcsolatban lobbizott; ő sincs itt, ha jól látom, ő is elment már. Nincs lehetőség a címzett támogatás keretén belül erre támogatást adni, de van arra lehetőség, hogy abból a 9,5 milliárd forintból, ami a tűzoltóság fejlesztésére négyéves program keretében van, abból megtegyük ezt a fejlesztést. Ebből egyébként, csak hogy a jelen lévő képviselők is tudják, az idén 4 milliárd forintos eszközfejlesztés már megtörtént, a többi pénzösszegből pedig megtörténik a különböző tűzoltólaktanyák felújítása. Bízom benne, hogy Domokos képviselő úrral is meg fogunk tudni egyezni, hogy az általa fölvetett problémát kezeljük.

(15.50)

Sisák képviselő úr szintén nincs már a teremben, pedig nagyon lobbizott Bátonyterenye ügyében. Az expozéban említettem, hogy 1,7 milliárd forintos beruházással szerepel az a probléma, amit felvetett a hozzászólásában. Sajnos már nincs itt, de azt gondolom, jó lenne, ha ő is elolvasná az előterjesztést.

Mátrai képviselő asszony a nem állami fenntartók támogatásáról beszélt. Meg kell mondanom önnek őszintén, a szívemhez legközelebb álló terület ez, és magam is nagyon sajnálom, hogy a mostani előterjesztésben erre nincs lehetőség. Valljuk be őszintén, hogy ez nagy gond. Egyébként van lehetőség arra, hogy a nem állami fenntartók, tehát a civil szervezetek pályázzanak más alapoknál. A strukturális alapok keretén belül a társadalmi befogadást segítő intézményeknél lehet pályázni. Mondom is önnek az elérhetőségi címét: a www.nft.hu honlapon lehet megtalálni, már ott van a pályázati lehetőség. Magam is azt gondolom, kár, hogy nem sikerült forrást találni arra, hogy a nem állami fenntartók részére támogatást adjunk. 2003-ban egyébként volt, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez 2005-ben is folytatódjon. Egyébként még van lehetőség abból a 25 milliárd forintból pályázni, amit a költségvetési törvényben úgy szabályoztunk, hogy a régiókhoz kerülő különböző tárcáknál található pályázati pénzek. Ezt a két területet tudom ajánlani, és kérem is, legyen a segítségünkre abban, hogy a civil szervezetek, az egyházak ezeket a pályázatokat meg tudják találni, és sikeresen tudjanak pályázni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Én jól éreztem magam ebben a vitában, még akkor is, ha néha a költségvetési vitához hasonlított. Azt gondolom, a címzett támogatásokkal kapcsolatban minden állítás igaz és mindennek az ellentettje is igaz. Igaz az, amikor elhangzik, hogy ebben esetleg több a nagyvárosi, és igaz az is, hogy több a kisvárosi, igaz az, hogy kormány vagy ellenzék, és igaz az, hogy melyik terület a fontosabb, s igaz az, ha az oktatást említjük. Kovács képviselő úr - aki szintén nincs már a teremben - azt mondta, hogy a vízgazdálkodásra kellene többet fordítani, ha pedig a szociális területet hozzuk, akkor vélhetően úgy van, mint ahogy azt Halász úr mondta, hogy a kulturális területre kellene többet fordítani.

Nos, ez az előterjesztés az igénybejelentésekről szól. Az igénybejelentések utáni támogatott 75 beruházást tartalmazza, azzal a 65 milliárd forintos támogatással, ami az előterjesztésben megtalálható.

Sisák úr közben megérkezett, akkor a számoknál szerintem tisztázzunk két költségvetési elemet. Az egyik: ebben az évben, tehát 2004-ben a cél- és címzett támogatásokra 7 milliárd forinttal több áll rendelkezésre, mint az előző évben. Sisák úr elég lelkesen többször elmondta, hogy a takarékossági intézkedések következtében hogyan érinti a címzett támogatást a kormányhatározat. Nos, ebben téved, Sisák képviselő úr, még ha sokszor mondja el, akkor is téved. Szeretném tisztázni, a költségvetésben történt módosítás 2 milliárd forintot jelent, és 2 milliárd forintnak az átütemezése történik meg. Ez óriási különbség, ugyanis ezzel a módosítással egyetlen cél sem változik meg. A célok megmaradtak, a beruházási programok mennek, tehát nem kellett szűkíteni a beruházási programot, és csupán annyi változott, hogy ebben az évben, azaz 2004-ben 2 milliárd forinttal kevesebb a felhasználható összeg.

A tárca ezt az átütemezést azért fogadta el, mert vélhetőleg önök is tudják - aki már csinált közbeszerzést, aki rendesen végigcsinált egy közbeszerzést, az nagyon jól tudja -, hogy ha most, áprilisban tárgyaljuk ezt a törvénycsomagot, majd elfogadjuk, aztán május-júniusban az önkormányzatok megkötik a szerződést, július-augusztusban kiírják a közbeszerzést, annak az elbírálása, majd utána a szerződéskötés a győztessel októberre esik. Tehát a beruházások megvalósulása esetén teljesítésre igazán talán október végén, november elején kerül sor, az első kifizetés akkor lehetséges. Ez azt jelenti, hogy a felhasználás ebben az évben sajnos minimális összegű, hiszen azok az eljárások, amiket még meg kell tenni, ilyen hosszú időt vesznek igénybe. Tehát nem kell amiatt aggódni, hogy bármelyik beruházási cél elmaradna, csupán annyi történik, hogy nagyobb összeg kerül kifizetésre a következő évben, de - mint ahogy már jeleztem - a közbeszerzések után ez egyébként is így alakul. A közbeszerzések sajnos ilyen hosszú időt vesznek igénybe.

Nos, minden egyes területen figyelembe vettük a szaktárcák javasolt listáját, és azokat a szakmai szempontokat, amelyeket mondtak, legyen az akár az oktatási, a szociális vagy bármelyik más területről.

Kosztolányi képviselő úr hozzászólásában azt mondta, hogy rólam leperegnek azok, amiket ő mond. Nem peregnek le rólam, képviselő úr. Ön a hozzászólásában egy közmondást mondott. Szeretném jelezni, nekem az édesapám is tanított egy közmondást, amikor azt mondta, hogy aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli. Sőt, mást is mondott, mégpedig azt: fiam, ha felelősen akarsz gondolkodni és cselekedni, akkor mindig addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Én ezt megfogadtam. Ez a benyújtott törvényjavaslat ezt a két elvet követi, és én ezt fontosnak tartom.

A képviselő úr nagyon jól felkészült. Azért is lepett meg a hozzászólása, mert nagyon jól tudja, hogy milyen pályázatok vannak, az önkormányzatok hogyan juthatnak pénzhez. Azt gondolom, hogy az ön által elmondott hozzászólás, amely az ütemezésről szólt, azt bizonyítja, nem tartja fontosnak, hogy megossza velünk azt a tudást, amit a fővárosban valamelyik kerületben szerzett. Pedig önnek ebben igen nagy gyakorlata van, és nagyon jól tudja, hogy ez hogyan is működik. Mint ahogy jeleztem, ebben az évben minimális lesz az a pénzfelhasználás, amit a különböző beruházási programoknál meg fognak valósítani.

Fölvetődött az a kérdés, hogy az érdekszövetségekkel történt-e egyeztetés. Igen, történt, tisztelt képviselőtársaim, s nemcsak az érdekszövetségekkel, hanem a különböző civil szervezetekkel, mint ahogy minden előterjesztés a Belügyminisztériumban most már úgy kerül benyújtásra, hogy mielőtt a parlamenti tárgyalása megkezdődik, az érdekszövetségekkel egyeztetjük. Tehát volt lehetőségük arra, hogy elmondják a véleményüket, sőt volt is olyan javaslatuk, amit elfogadtunk, és ami belekerült a törvényjavaslatba.

Igen sok vita volt arról, hogy mi van akkor, ha valaki nem nyer a pályázaton vagy nem kap támogatást. Az expozéban is elmondtam, hogy a költségvetés 4,4 milliárd forintos alapot hozott létre, pontosan azért, hogy a különböző önkormányzatok különböző programokhoz, pályázatoknál önrészre pályázni tudjanak. Ez a 4,4 milliárd forintos alap felülről nyitott. Ha tehát ez elfogy, vagy a kötelezettségvállalás meghaladja már ezt a 4,4 milliárd forintot, akkor költségvetés-módosítás nélkül fel lehet emelni az összeget. Abból, hogy 450 önkormányzat koncepciót készített, és mindabból, ami az általános vitában elhangzott, azt látom, hogy az önkormányzatok sokkal optimistábban látják a jövőt, mint ahogy az a vitában elhangzott, hiszen ők bíznak abban, hogy akár a címzett támogatásoknál, akár az EU-s pályázatokon forrásokhoz tudnak jutni.

Szeretném felhívni képviselőtársaim figyelmét arra, hogy ma kétségtelenül a címzett támogatásról van szó, de azt azért mindannyian tudjuk, hogy az önkormányzatoknál megvalósuló fejlesztések több elemből állnak össze. A céltámogatást is érdemes megemlíteni, hiszen a különböző fejlesztéseknél - szennyvíztisztítók, ivóvízbázis - erre a pályázati keretre is pályázhatnak. De ugyanígy fontosak a már említett EU-s források, és fontos az a 7 milliárd forintos kistérségi ösztönzés is, amiről majd egy következő napirend kapcsán is szó lesz, hiszen a kistérségi rendszer egy olyan új szintjének a kialakítását szeretnénk törvényben rögzíteni, amihez a 7 milliárd forintot rendeltük hozzá. Tehát ha végignézzük, hogy az önkormányzatok számára akár az egészségügyi, szociális, oktatási vagy kulturális területen milyen pályázati lehetőségek vannak, akkor azt látjuk, hogy igen színes a kép, hiszen az EU-s forrásokhoz rendelkezésre áll a 4,4 milliárd forintos önrész biztosítása, rendelkezésre áll a 7 milliárd forint a kistérségi rendszer fejlesztésére, aztán ott van a régióknál az a 25 milliárd forintos decentralizált alap, amiről szóltam, és természetesen ott van még a céltámogatási rendszerben az az összeg, ami ebben az évben kerül majd felhasználásra.

(16.00)

Nos, azt gondolom, ezt együtt kell nézni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az önkormányzatok feladatellátása bármelyik területen javuljon, akkor ezeket együtt kell nézni. Azt kérem önöktől, hogy ebbe a gondolkodásmódba emeljék bele azt a kistérségi rendszert, amelynek a szabályozása a következő napirend kapcsán kerül majd sorra.

Nagyon örülök a néhány konkrét javaslatnak. Azt kérem is önöktől, hogy módosító javaslatként jelöljék meg, és adják be ezeket a módosító javaslatokat. Azt tudom mondani, hogy a most beterjesztett előterjesztés és törvényjavaslat felelősen előkészített, megfelelő szakmai kontrollokkal elkészített, szakmai egyeztetésen átfuttatott törvényjavaslat. Felelősen vállalhatók azok a fejlesztések, amelyek ebben benne vannak, függetlenül attól, hogy kistérséget, kisvárost, kistelepülést érintenek, és függetlenül attól, hogy a patkó melyik oldalán ülő képviselő politikai hovatartozása szerinti települést érinti.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  170  Következő    Ülésnap adatai