Készült: 2021.04.21.00:27:29 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): Dr. Cser-Palkovics András
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 82
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2014.02.06.(341)  102 Vita lefolytatása Ü/13695 Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 54/2010-2014. AIÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására Ismerteti a bizottság véleményét 1:28
2013.11.04.(320)  243 Összevont általános és részletes vita lefolytatása T/12865 Az emberi méltóság védelme és a bizonyítékok meghamisításának megakadályozása érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 2:51
2013.09.23.(304)  235 Vita lefolytatása Ü/12214 Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 49/2010-2014. AIÜB számú eseti jellegű állásfoglalásának elutasítására felszólalás 1:13
2013.06.11.(288)   25 Döntés a zárószavazás elhalasztásáról T/11211 Egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról felszólalás 0:47
2013.06.10.(287)  329 Záróvita T/10685 A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény módosításáról felszólalás 1:18
 339 Záróvita T/10904 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról felszólalás 2:54
2013.06.03.(285)  269 Tárgysorozatba vétel T/10768 Az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételéről felszólalás 1:16
2013.05.22.(280)   28 Általános vita megkezdése T/11200 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról
T/11191 Az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről
Expozé 19:05
2013.05.21.(279)  234 Vita lefolytatása Ü/11023 Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 43/2010-2014. AIÜB számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására Ismerteti a bizottság véleményét 1:33
 260 Tárgysorozatba vétel T/10699 Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosításáról felszólalás 0:28
2013.05.13.(276)  215 Vita lefolytatása Ü/10950 Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 39/2010-2014. AIÜB számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására felszólalás 1:06
2013.05.06.(274)  203 Zárószavazás önálló indítványról Ü/10677 Az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság 36/2010-2014. AIÜB számú általános érvényű állásfoglalásának elutasítására felszólalás 1:01
2013.04.22.(270)   10 Napirend előtti felszólalások napirend előttihez hozzászólás 2:02
2013.04.16.(269)   22 Általános vita megkezdése T/10593 Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról Ismerteti a bizottság véleményét 3:16
  26 Általános vita megkezdése T/10593 Egyes törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról vezérszónoki felszólalás 9:49
<< 1  2  3  4  5  6 >>
Összesen: 82