Készült: 2020.04.08.08:20:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

268. ülésnap, 172. felszólalás
Felszólaló Mesterházy Attila (MSZP)
Felszólalás oka kérdés megválaszolva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 2:21

Felszólalások:  <<  172  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

MESTERHÁZY ATTILA ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Asszony! Örülök a kérdésének, hiszen sokadszor hívja fel a parlament és a politikusok figyelmét arra, hogy az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód mennyire fontos kérdés több helyen a társadalomban, így természetesen a munkahelyeken is. Valóban, volt sok olyan szabályozás, amelyek darabokban a különböző esélyegyenlőségi kérdések részleteit szabályozták, éppen ezért vált aktuálissá, hogy 2003-ban egy antidiszkriminációs törvényt fogalmazzunk meg, ahogy ön is említette, amelyben egyfajta koherens jogszabályba foglaltan, egységében kezeljük az ezzel a témakörrel kapcsolatos kérdéseket.

Ennek mentén természetesen az egyik legfontosabb kérdés a munkahelyeken való egyenlő bánásmód, az egyenlő lehetőségekhez való hozzájutás és a hátrányos helyzetű csoportok védelme. Valóban, ez a törvény rendelkezik arról, hogy úgynevezett esélyegyenlőségi terveket lehet készíteni. Azért mondom, hogy lehet, mert bizonyos, a munka törvénykönyvében meghatározott szabályok alapján bizonyos cégeknél ez csak egy lehetőség, míg ez a 2003-as törvény az 50 főnél nagyobb költségvetési szerveknél és állami vállalatoknál viszont kötelezően előírta azt, hogy rendelkezniük kell ilyen esélyegyenlőségi tervvel, ami valóban egy helyzetfelméréssel, egy célrendszerrel és egy végrehajtási akciótervvel kell hogy rendelkezzen.

Ehhez a minisztérium mindenféle segítséget megadott, saját hálózatán, “Az esély házaö hálózaton keresztül, illetőleg a minisztériumi kollégák segítségével. Éppen ezért nagyon sok ilyen terv kidolgozásában vettünk részt, illetőleg elkészítettünk egy módszertani könyvet is, ami ezen tervek elkészítéséhez nyújt segítséget. Úgyhogy összegzésképpen azt lehet mondani, hogy elindult ez a munka, elindult ez a folyamat, de mivel a törvény nem rendelkezett arról, hogy bármilyen információszolgáltatási kötelezettségük lenne azoknak, akik ezt a tervet kidolgozták, illetőleg a minisztérium sem gyűjthet ilyen típusú adatokat, ezért konkrétan arra nem tudok választ adni, hogy hány helyen készítették el ezeket az esélyegyenlőségi terveket.

De arról van tudomásunk, éppen a hálózat révén, hogy ahol ezeket a terveket elkészítették, ott egy közös együttműködéssel készült ez a terv, ami viszont azt is fogja eredményezni, hogy ezeknek a végrehajtásában mindkét fél érdekeltté vált, és ezáltal ezeknek a hatékonysága reményeink szerint ki fogja elégíteni azokat az igényeket, amelyeket megfogalmaztunk a törvényben a terv elkészítéséhez.

Köszönöm szépen a figyelmet.

Felszólalások:  <<  172  >>    Ülésnap adatai