Készült: 2020.09.25.18:27:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

105. ülésnap, 57. felszólalás
Felszólaló Kövér László (Fidesz)
Felszólalás oka beszámolóról történő határozathozatalra felkérés elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 4:49

Felszólalások:  <<  57  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a sürgős tárgyalás elrendeléséhez a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazatára van szükség. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elrendelie a T/9241. számú előterjesztés sürgős tárgyalását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a Ház 127 igen szavazattal, 49 nem ellenében, tartózkodás nélkül a sürgős tárgyalást elrendelte.

Tisztelt Országgyűlés! Házbizottsági egyetértés hiányában az elnöki jogkörben előterjesztett indítvány alapján most előterjesztések bizottsági megtárgyalásáról és döntéshozataláról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkérie a kijelölt Igazságügyi bizottságot a Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak, az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26-án megtartott választásán végzett tevékenységéről című, B/8428. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 124 igen szavazattal, 53 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottságot határozathozatalra és tárgyalásra felkérte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, felkérie a kijelölt Igazságügyi bizottságot a Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október 13-án megtartott választásán végzett tevékenységéről című, B/8429. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A tisztelt Ház a bizottságot ugyancsak felkérte a határozathozatalra 124 igen szavazattal, 52 nem ellenében, tartózkodás nélkül.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkérie a kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottságot a honvédelmi feladatok 2018. évi megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló B/8528. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház 124 igen szavazattal, 53 nem ellenében, tartózkodás nélkül a bizottságot határozathozatalra felkérte.

Kérdezem a tisztelt Házat, hogy felkérie a kijelölt Igazságügyi bizottságot az országgyűlési beszámoló a Nemzeti Emlékezet Bizottsága 2018. évi tevékenységéről című, B/8551. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A Ház az Igazságügyi bizottságot 125 igen szavazattal, 53 nem ellenében, tartózkodás nélkül felkérte.

Soron következik a Magyar Nemzeti Bank 2018. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról szóló H/8144. számú határozati javaslat zárószavazása. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a határozati javaslat benyújtott szövegéről határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadjae a H/8144. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 125 igen szavazattal, 53 nem ellenében, tartózkodás nélkül a határozatot elfogadta.

Soron következik az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 5/2018. országgyűlési határozat módosításáról történő határozathozatal. Az elnöki jogkörben előterjesztett S/9245. számú javaslatot a honlapon megismerhették. Felkérem Hiszékeny Dezső jegyző urat, hogy ismertesse az elnöki jogkörben előterjesztett személyi javaslat tartalmát.

Felszólalások:  <<  57  >>    Ülésnap adatai