Készült: 2020.07.14.15:28:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

238. ülésnap (2012.11.19.), 218. felszólalás
Felszólaló Dr. Rétvári Bence (KDNP)
Beosztás közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:28


Felszólalások:  Előző  218  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy nagyon röviden tájékoztassam önöket az önök előtt levő T/7984. számú törvényjavaslatról, amelyet a köztársasági elnök úr észrevételeinek közlésével megfontolásra visszaküldött az Országgyűlésnek. A köztársasági elnök úr kifogásolta, hogy a törvényjavaslatnak az Európai Rendőrségi Hivatalra vonatkozó része hiányos, mert nem tartalmazza azt, hogy a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ milyen adatokat továbbíthat az Európai Rendőrségi Hivatal által kezelt Europol információs rendszerbe.

A köztársasági elnök álláspontja szerint ennek következtében a törvényjavaslat nem felel meg az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 2009. április 6-ai, 2009/371/IB tanácsi határozat 12. cikkének, amelynek rendelkezései meghatározzák, hogy az Europol információs rendszer mely személyek vonatkozásában milyen adatokat tartalmazhat. A köztársasági elnök úr észrevételeinek megfelelően a kormány által benyújtott, zárószavazás előtti módosító javaslat módosítja az Európai Unió bűnözési információs rendszere és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség szervezete keretében megvalósuló együttműködésről és információcseréről szóló 1999. évi LIV. törvényt. Az e törvényt érintő módosítás a korábban említett uniós jogi aktusnak megfelelően egyértelműen meghatározza, hogy melyek azok a személyes adatok, amelyeket a NEBEK továbbíthat az Europol információs rendszerbe.

A zárószavazás előtti módosító javaslat rendelkezik arról is, hogy milyen esetekben keletkezik intézkedései kötelezettség az adatok tárolásának felülvizsgálatával kapcsolatban. Így arról, hogy a büntetőeljárás megszüntetését vagy a felmentő ítélet meghozatalát követően mely szerveknek kell haladéktalanul kezdeményeznie a NEBEK-nél a továbbított személyes adatok törlését az Europol információs rendszerből. A zárószavazás előtti módosító javaslat értelmében a NEBEK az adattovábbítást követően és az Europol értesítése után, amely az adat továbbítását követő harmadik év letelte előtt történik meg, haladéktalanul az adat további tárolása szükségességének felülvizsgálatát kezdeményezi annál a szervnél, amelynél az adat keletkezett, illetve amely szerv az adat továbbítását kezdeményezte.

További pontosítás, amelyet a zárószavazás előtti módosító indítvány tartalmaz, a törvényjavaslatnak a NEBEK adatkezelési tevékenysége ellenőrzésére vonatkozó rendelkezését érinti. A zárószavazás előtti módosító javaslat egyértelművé teszi, hogy a NEBEK-nek a törvényjavaslatban meghatározott, a személyes adatok kezelését is magába foglaló tevékenységét a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatásával ellenőrzi, és így teljesen világossá válik, hogy a NAIH hivatalból ellenőrizheti az Europollal történő együttműködés során folytatott információcserét.

A zárószavazás előtti módosító javaslat végül előírja azt is, hogy a NAIH-nak az eljárása eredményéről tájékoztatnia kell az Europol közös ellenőrző szervét, amely az említett európai uniós határozat átültetését szolgálja.

Tisztelt Ház! A zárószavazás előtti módosító javaslat a köztársasági elnök úr valamennyi felvetésére érdemben és megfelelően reagál. Mindezekre tekintettel kérem az Országgyűlést, hogy a módosító javaslatot és a törvényjavaslatot is támogatni szíveskedjen.

Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  218  Következő    Ülésnap adatai