Készült: 2020.07.12.03:01:56 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

338. ülésnap (2013.12.17.), 87. felszólalás
Felszólaló Dr. Bárándy Gergely (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:50


Felszólalások:  Előző  87  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÁRÁNDY GERGELY (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Csak annyi bevezetés, hogy a kétperces hozzászólásokra vonatkozó szabályok megváltozásával kapcsolatban az embernek persze felmerülnek bizonyos kételyei a saját korábbi álláspontja vonatkozásában is, amikor meghallgatta az előző néhányat.

A képviselőcsoportunk egy módosító javaslatot nyújtott be, egyet az Országgyűléshez szóló törvényhez, és egyet a házszabályi határozattervezethez. Én azt gondolom, hogy mivel az érvek ugyanazok, így most mondanám el, ennek a napirendi pontnak a keretében a házszabályra vonatkozót is. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Hát az hogy lehetséges?) Ugyanis az általános vitában, tisztelt képviselőtársaim, meglehetősen hosszan érveltünk amellett, hogy miért nem mutatkozik megfelelő erkölcsi alapja ennek az Országgyűlésnek, hogy beterjessze és elfogadja az előttünk fekvő törvényjavaslatot, illetve természetesen a csatolt részeként a házszabály tervezetét.

(13.00)

Az általános vitában én és képviselőtársam is meglehetősen konstruktívan álltunk hozzá a vitához, jómagam összességében majd' egy órát ecseteltem, hogy mi jó és mi az, ami számunkra nem elfogadható az előterjesztésekben. A legfőbb kritika azonban mégiscsak az volt, amit a mostani hozzászólásom elején is elmondtam, hogy ennek az Országgyűlésnek nincs erkölcsi alapja arra, hogy az előterjesztéseket elfogadja. Nem volt ötpárti egyeztetés róla, nem konszenzusos a javaslat, ezt még egyszer nem kívánom elmondani, hiszen valóban ezt az általános vitában részletesen kifejtettem.

Éppen ezért a mi egyetlen módosító javaslatunk az, hogy külön törvény döntsön e törvényjavaslat elfogadásáról és az új házszabályról szóló határozati javaslat elfogadásáról is, amelyet majd a következő parlament szavaz meg. Elő lehet tehát készíteni most a törvénymódosítást, a határozati javaslatot, de én úgy hiszem, hogy azzal az erkölcsi alappal majd a következő parlament rendelkezik, ami ezt a jogszabályt, illetve a határozati javaslatot hatályba is lépteti.

Mindazonáltal szeretném azt kiemelni, mert emlékszem arra, hogy az alkotmányozási vitában milyen kritikák, megjegyzések érték a mi hozzáállásunkat, és én ezt nem is szeretném felnyitni, de e helyütt is utalok arra, hogy ott is egy rendkívül részletes javaslatsort tettünk le még az előkészítő bizottságnak az asztalára, azaz a kormánypártoknak a hozzáállásán múlt csupán az, hogy elfogadják vagy nem fogadják el azokat az érveket, amelyeket mi hangoztattunk, illetve le is írtunk. Azt gondolom, hogy jelen szituációban is ez a helyzet. Ugyanis az általános vitában elmondott hozzászólásainkból pontosan tudják a kormánypártok, ugyanúgy, ahogy a bizottsági üléseken elmondott és hosszan kifejtett javaslatainkból, hogy melyek azok a pontok, amelyekkel mi a legkevésbé értünk egyet. Ha tehát ezt befogadni szándékoznak, ahhoz nem kell, hogy nekünk formális módosító javaslataink legyenek, erre megvan a házszabályi lehetősége a kormánypártoknak, hogy megtegyék.

Én azt gondolom, hogy ez lehet egy gesztus. Ezzel valamit talán egy kicsit jóvá tudnak abból tenni, ha ezt megteszik, amit nem tettek meg egy elmaradt ötpárti egyeztetéssel és azzal a három és fél éves gyakorlattal, amit itt a Ház falai között folytattak. Ilyenformán tehát én arra kérem nagy tisztelettel a kormánypárti képviselőtársaimat, persze ha egyáltalán szándékoznak hozzászólni a vitában, hogy spóroljuk meg egymásnak azokat a köröket, hogy miért nem teszünk érdemi módosító javaslatokat akkor, hogyha egyébként vannak javaslataink, mert én úgy hiszem, hogy tartalmi szempontból ugyanazt jelenti, hogyha ezt elmondtuk. A mostani egy módosító javaslattal pedig - még egyszer szeretném hangsúlyozni - azt az álláspontunkat szeretném nyilvánvalóvá tenni és rögzíteni, hogy nem értünk egyet azzal, hogy erről a témáról az Országgyűlésben most tárgyalunk.

Éppen ezért tehát kérem még egyszer azt a tisztelt kormánypárti képviselőtársaimtól, legfőképpen is az előterjesztőktől, hogy annak ellenére, hogy ez formális módon nem került az Országgyűlés elé, ellentétben azzal a hozzáállással, amit tanúsítottak az elmúlt három és fél évben, beleértve az alkotmányozás folyamatát is, most próbálják meg figyelembe venni azt, amit az ellenzéki pártok mondanak. Megmondom azt is, hogy miért. Ugyanis egy meglehetősen speciális műfajról van szó, amikor az országgyűlési törvényről és a házszabályról beszélünk, hiszen a saját munkánkat, a saját belső szabályainkat határozzuk meg. Én úgy hiszem, hogy ez a speciális téma talán más hozzáállást is követel meg a kormánypártok részéről és természetesen az ellenzék részéről is. Éppen ezért választottuk és választottam én magam is, mondjuk úgy, ezt a felemás műfajt, mely szerint részletes kritikákat teszek nyilvánvalóvá a vita során, de a módosító javaslatokban ugyanezt nem jelenítjük meg.

Úgyhogy azt kérem, tisztelt képviselőtársaim, hogy a 25. ajánlási pontban megfogalmazott módosító javaslatokat és ugyanebben a témában majd a házszabályi rendelkezések kapcsán megfogalmazott módosító javaslatunkat ekképpen értelmezzék, és egyébként pedig az elmondott kritikai észrevételeinkkel kapcsolatban egy, az eddiginél pozitívabb hozzáállást tanúsítsanak majd.

Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
Felszólalások:  Előző  87  Következő    Ülésnap adatai