Készült: 2019.10.16.10:38:20 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
14 84 2018.06.28. 17:58  1-134

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Urak! Kedves Képviselőtársaim! A tegnapi nap folyamán elénk került Magyarország 2019. éves költségvetésének tervezete. Én végigültem a tegnapi vitanapot, és úgy érzékeltem, hogy egyébként a költségvetésben  tegnap legalábbis, és ma is egy picit  a sláger a honvédelem, illetőleg a rendvédelem területe volt. Ezt a témát választottam egyébként, ez lesz a csapásiránya a mai felszólalásomnak, azért is többek között, mert egyrészt a Honvédelmi és rendészeti bizottság tagja vagyok az Országgyűlésben, másrészt pedig az elmúlt években mint Miskolc városának önkormányzati képviselője, a rendvédelemmel, a rendészeti kérdésekkel foglalkoztam mint bizottsági elnök.Természetesen néhány más kérdést is fogok érinteni, és szeretnék majd néhány gondolatot megosztani önökkel választókerületem, Miskolc-Diósgyőrhöz kapcsolódó egyéb témakörökkel is.

A kormány által előterjesztett 2019-es költségvetés a biztonság költségvetése. Tervezésekor a nemzeti kormány Magyarország biztonságának megőrzését, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatás elérését tartotta szem előtt. A magyar emberek akaratát érvényesítve garantálnunk kell Magyarország biztonságát, határvédelmét és az illegális migráció elleni küzdelmet. Az Európát sújtó bevándorlás, valamint az azzal járó terrorveszély és közbiztonsági következmények miatt a következő évek egyik legfontosabb kihívása a biztonság lesz. Ezért továbbra is biztosítjuk, sőt jelentősen emeljük a közbiztonság megerősítéséhez és a honvédelem fejlesztéséhez szükséges forrásokat.

A nemzeti kormány továbbá elkötelezett a nemzeti szuverenitás védelme, a keresztény kultúra megőrzése, a munkaalapú társadalom, az adócsökkentés politikája, valamint a magyar családok és a gyermekvállalás támogatása mellett. Mindezek a költségvetés tervezésének alapjai is.

Rátérve a honvédelemre, egy nagyon fontos szám: csaknem 513 milliárd forinttal több juthat jövőre honvédelemre. A kormány által benyújtott költségvetési javaslat szerint mintegy 86 milliárd forinttal emelkedik a honvédelmi kiadások kerete, tehát jövőre  ismétlem a számot  csaknem 513 milliárd forint juthat honvédelemre. Ez az összeg a jövőre jelzett nominális GDP több mint 1,16 százalékának felel meg, az idei költségvetésben ez az arány 1 százalék körül volt.

A kormány már 2012-ben határozatban vállalta, hogy 2016-ig nominálértéken nem csökkenhet a honvédelmi költségvetés, majd 2016-tól kezdődően évente legalább a GDP 0,1 százalékával növelik azt. A honvédelmi kiadások már 2024-re elérik majd a NATO által elvárt 2 százalékos GDP-arányt. Az előterjesztés szerint a honvédelmi tárca jövőre 4,1 milliárd forinttal járulna hozzá a NATO költségvetéséhez is. A NATO és az EU felajánlása alapján kialakítandó készenléti alegységek alkalmazásának kiadásaira 100 millió forint, az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi alapjaihoz 580 millió forint hozzájárulást tartalmaz a honvédelmi költségvetés.

A honvédelmi tárcánál jövőre több mint 38 milliárd forintos bevétellel számolnak. A jövő évi költségvetés is rögzíti, hogy a honvédelmi célra feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítési bevételét a honvédség technikai modernizációjára, valamint a képesség és a hadfelszerelés fejlesztésére kell fordítani, hogy a honvédség rugalmasan alkalmazkodni tudjon a változó biztonsági környezethez, illetve a NATO elvárásaihoz.

A tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra 14 milliárd forintos keretet tervez a tárca. Jövőre is folytatódik a 2015-ben indított fegyveres és rendvédelmi életpályamodell, így újra emelkedik a katonák fizetése. Az előző felszólalásában valamelyik képviselőtársam már említette, hogy az elmúlt éveket figyelembe véve, összességében mintegy 50 százalékkal emelkedett a katonák fizetése.

Szólni kell arról is, hogy a civil szervezetek hadisírgondozással, hadisírkutatással kapcsolatos tevékenységének támogatására 12 millió forint a keret, ezen belül a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítvány működéséhez 14 milliárd forinttal járul hozzá a HM.

A javaslat szerint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat több mint 20 milliárd forinthoz jut a honvédelmi költségvetésből. A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ működési költségeire több mint 38 milliárd forint juthat a honvédelmi tárca keretéből. Mindezen felül a budapesti Honvédkórház számára 319 millió forintos beruházási forrást is terveztek a költségvetésben. Ezek mellett az MH Egészségügyi Központjánál csaknem 29 milliárd forintos bevétellel is számolnak jövőre.

A debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 344 millió forintot kap a honvédelmi költségvetésből, valamint a Honvédelmi Sportszövetség támogatására jövőre is 1,1 milliárd forintot biztosítanak. Ezen felül külön a Honvédelmi Sportközpontok fejlesztésére több mint 524 millió forintot is tartalmaz a költségvetés.

Rátérve a rendvédelemre. A Belügyminisztérium vonatkozásában is szeretnék egy fontos számot kiemelni: 23,5 milliárd forinttal többet fordíthat terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó feladatokra.

Tehát a Belügyminisztérium összesen 773 milliárd forintos kiadással számolhat 2019-ben. A fejezet 27 milliárd forintos bevétellel számol, ez csaknem megegyezik az idei évre tervezettel, így a tárca költségvetési támogatása várhatóan 746 milliárd forint lesz jövőre.

A legszembetűnőbb változás, hogy amíg a tömeges bevándorlás kezeléséhez kapcsolódó kiadásokra 2018-ra 50 milliárd forintot irányzott elő a büdzsé, 2019-re ugyanerre a célra 35 milliárd forinttal kevesebbet, mindössze csak 15 milliárd forintot fordítanának. Jelentősen nőnek ugyanakkor a terrorellenes intézkedésekhez kapcsolódó kiadások, amíg idén 1,5 milliárd forintot terveztek erre a célra, jövőre 25 milliárd forintot fordítanak erre.

A Nemzetvédelmi Szolgálat 4,4 milliárd forint helyett valamivel több, mintegy 4,5 milliárd forintot fordíthat személyi juttatásokra.

(16.30)

A Terrorelhárítási Központ költségvetése alapvetően nem változik, 2019-ben a személyi juttatások összege 13 milliárd forint marad, a dologi kiadásokra azonban az ideinél valamivel kevesebbet, 2,6 milliárd helyett 2,3 milliárdot fordíthatnak.

A rendőrségnél nő a személyi juttatások összege, az idei 218 milliárd forinttal szemben 234 milliárd forintot fordítanak erre a tervezet szerint.

Szólni kell még az Alkotmányvédelmi Hivatalról. Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál 6,9 milliárd forintról növekszik az összeg, 8 milliárd forintra, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál 13,8 milliárd forintról 14 milliárd forintra nő a személyi jellegű juttatások összege.

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ az idei 1,14 milliárd forint helyett 1,19 milliárd forintot költhet személyi jellegű juttatásokra.

A katasztrófavédelemnél a személyi juttatások összege 55 milliárd forintról 56,5 milliárdra nőhet, a beruházások tervezett összege azonban azonos az ideivel, 3,7 milliárd forint.

Nem változik jelentősen a személyi juttatások összege a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalnál, ahol ebben az évben 4,76 milliárd forintot, 2019-ben ugyancsak valamivel többet, 5 milliárd forintot terveznek erre a célra.

Szintén a személyi juttatások összege nő a legnagyobb mértékben a vízügyi igazgatóságoknál, az idei 11,5-ről 15,8 milliárdra.

A fejezeti kezelésű előirányzatok közül jelentős a víz-, környezeti és természeti katasztrófa elhárítására fordítható 1,2 milliárd forintos összeg, ez egyébként megegyezik az ez évivel.

A kormányzati hálózatok konszolidációjára, kapacitásainak, teljesítményeinek növelésére és az intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztésére kiírt uniós pályázat hazai támogatásának biztosítására 3 milliárd forintot terveznek.

Ugyancsak szólni kell a polgárőrszövetségről, nemrég ünnepeltek. Az Országos Polgárőr Szövetség a javaslat szerint jövőre is megkapja a több mint 1 milliárd forintos támogatását, és nem változna az önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek támogatása sem, továbbra is évi 700 millió forintot terveznek erre a célra.

Némileg csökken, 14,4 milliárd forintról 14,2 milliárdra a hivatásos életpályával összefüggő kiadásokra szánt összeg, ugyanakkor továbbra is körülbelül 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre a hivatásos állomány túlszolgálatának pénzbeli megváltásával összefüggő kiadásokra.

Fontos a bűnmegelőzés is. Az ideivel megegyező mértékben, 822 millió forinttal támogatná a nemzeti bűnmegelőzési stratégia feladatrendszerét a Belügyminisztérium.

Összességében a két tárca vonatkozásában, a számokat figyelembe véve, úgy gondolom, biztosított a nyugodt működése a két tárcának a következő évben.

Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak választókörzetemről, Miskolc-Diósgyőr választókerületének, illetve még az ehhez a körzethez tartozó 5 településnek vagyok a képviselője. Azt el kell mondani, hogy ebben az évben és az elmúlt években is a kormány költségvetései biztosították a város számára azokat a beruházásokat, amelyek  csak néhány fontosabb dolgot mondok  megvalósulhattak. Azt hiszem, nem sok megyei jogú város büszkélkedhet azzal, hogy teljes egészében megújult a tömegközlekedése, ami esetünkben azt jelentette, hogy vadonatúj villamosok és vadonatúj buszok járnak a városban. Azt hiszem, ez egy jelentős dolog.

Nagy hangsúlyt fektetünk egyébként a turizmusra, az idegenforgalomra.

Ehhez a területhez tartozik közvetlenül, hogy megújítottuk a diósgyőri várat, illetve az építés első üteme befejeződött. Reményeink szerint rövidesen folytatódik a második ütem. Megépítettük a lovagi tornák terét. Lillafüred vonatkozásában megújítottuk, újjávarázsoltuk a függőkerteket, ez is egy komoly turisztikai attrakció. Illetve, azt hiszem, Miskolctapolcáról nem kell különösebben sokat beszélni, hiszen mindenki ismeri a barlangfürdőt, hiszen világhírű, Európa-hírű látványosság és fürdőhely, de megújításra került 2010-ben a Fidesz-KDNP-s városvezetés irányításával a Miskolctapolca fürdő első ütemben. Reményeink szerint rövidesen kivitelezésre, megvalósításra kerül a második ütem is.

A „Modern városok” programról itt volt már szó, némelyek lebecsmérlően nyilatkoztak erről a beruházásfolyamatról, ami a városunkban azt jelenti, hogy közel 3 milliárd forintos tétel az, ami egyébként megújítja a történelmi Avast, ami többek között azt jelenti, hogy a csapadékvíz-elvezetés, az utak felújítása, újjávarázsolása, a közvilágítás és természetesen a belváros új főterének kiépítése is meg fog valósulni ebből az összegből, és még jó néhány attrakció.

Lebecsmérlően beszéltek a stadionokról is. Én csak a diósgyőri stadionról kívánok beszélni. Egy jó hónappal ezelőtt adtuk át tulajdonképpen, ez egy 11,5 milliárd forintos beruházás. Úgy gondolom, bár nem tisztem, hogy a magyar labdarúgás helyzetéről beszéljek, ez sok-sok-sok évtizedes probléma, de ahhoz, hogy egy sportágat megfelelő szintre juttassunk, megfelelő beruházásokra van szükség. Úgy gondolom, a kormányzat e tekintetben jó úton jár, hiszen jó néhány stadion épült az országban.

De maradva a miskolci, illetőleg diósgyőri stadionnál, ez a modern stadion az UEFA-besorolásoknak megfelelően épült, illetve azt is hozzá szeretném tenni, hogy a Ferencváros mellett, úgy gondolom, az ország legkomolyabb és legodaadóbb szurkolótáborával rendelkezik, és ez a szurkolótábor megérdemelte ezt a stadiont, mert tűzön-vízen keresztül kitartott és kitart a csapat mellett. Nagyon reméljük, hogy ez a csapat, a Diósgyőr, a DVTK eredményesen fog szerepelni a következő években.

Szóval, összességében, talán végezetül elmondható, hogy a kormány által előterjesztett 2019-es költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése, tervezésekor a nemzeti kormány Magyarország biztonságának megőrzését, a gazdasági növekedés fenntartását, a családok támogatását és a teljes foglalkoztatás elérését tartotta szem előtt.

Tehát én biztos vagyok abban, hogy a költségvetésben található számok, tervek, illetve maga a költségvetés elkészítése megalapozott, szakmailag megalapozott, professzionális költségvetés, ami a 2019-es évben Magyarország biztonságos működését fogja szolgálni. Úgyhogy én nagy tisztelettel javaslom képviselőtársaimnak, hogy fogadják el a 2019-es költségvetést.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
17 102 2018.07.03. 4:45  99-146

HUBAY GYÖRGY, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy röviden ismertessem önökkel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosításáról szóló T/708. számú törvényjavaslattal kapcsolatos álláspontot.A törvényjavaslat elsődleges célja mindenki számára egyértelmű lehet, hiszen az alig pár hete, elsöprő többséggel elfogadott alaptörvény-módosítás miatt szükség van a jelen jogszabály módosítására is. A 2018. október 15-étől hatályos alaptörvény-módosítás értelmében ugyanis az önkormányzatok már nem jelölhetnek ki olyan területeket, ahol tilos a közterületeken való életvitelszerű tartózkodás, hiszen ez általános jelleggel tilalmazott lesz. Az említett dátumot követően az Alaptörvény XXII. cikk (3) bekezdésének módosítása értelmében tilos lesz a közterületen életvitelszerűen tartózkodni. Mint említettem, a jelen törvénymódosítás elsődleges célja, hogy az Alaptörvény nevezett bekezdésének módosításával a szabálysértésekre vonatkozó jogszabály összhangban legyen, az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértésnek minősüljön.

A törvényjavaslat elfogadása esetén a szabálysértési törvény értelmében a vonatkozó szabálysértés elkövetése miatt közérdekű munka lenne kiszabható, és az alkalmazható szankciók köréből a pénzbírság kikerülne. Abban az esetben, ha az elkövető a közérdekű munka elvégzését nem vállalja, akkor elzárás szabható ki rá. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértési tényállás átkerül az elzárással is büntethető szabálysértések körébe. Az ügyben való érdemi döntés eszerint a bíróság hatáskörébe fog tartozni. A bírósági eljárást megelőző előkészítő eljárást a rendőrség folytatja le az általános szabályok szerint, a bíróság döntésének végrehajtását pedig az általános szabálysértési hatóság végzi majd el.

Változatlanul megmarad a szabályozásban, hogy a helyszínen a rendőrség, a járási és a kerületi hivatal arra felhatalmazott ügyintézői, a közterület-felügyelők, a természetvédelmi őrök, az önkormányzati természetvédelmi őrök, illetve kormányhivatali alkalmazottként az erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője, a halászati őr és a mezőőr intézkedhet majd. Továbbra is változatlan marad a szabályozásban, hogy szabálysértést kizárólag az követ el, aki a hatósági felhívás ellenére sem hagy fel a tényállásszerű magatartás tanúsításával. Változatlan marad továbbá az életvitelszerű tartózkodás fogalma is.

A törvényjavaslat szerint új elemként jelenne viszont meg, hogy amennyiben a helyszíni intézkedés során az életvitelszerűen a közterületen tartózkodó személy a jelen lévő hatóság vagy más szerv felajánlott segítségét elfogadva együttműködik a hajléktalan személyek részére fenntartott ellátások igénybevétele érdekében, akkor a szabálysértés szintén nem fog megvalósulni. Itt még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy a módosítás külön bekezdésben rögzíti, hogy ezen szabálysértési kategória miatt pénzbírság, valamint helyszíni bírság egyáltalán nem szabható ki.

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy ezen technikai, valójában csak jogszabályok közötti összhangot megteremtő jogszabály-módosítás ennél mélyebb szakmai vitát nem igényel (Moraj és közbeszólások a Jobbik soraiból.), hiszen a nagy többséggel elfogadott alaptörvény-módosítás vitájában lehetőség volt a témával kapcsolatos elvi álláspontok kifejtésére.

Szeretném tisztelt képviselőtársaimat tájékoztatni, hogy a Fidesz-frakció támogatja a törvényjavaslatot, tisztelettel kérem önöket is, hogy támogassák. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
24 26 2018.09.24. 4:59  25-28

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Határaink őrzése, védelme azóta áll fönn, amióta megtelepedtünk e hazában, a honfoglalás óta ismert fogalom. A határ fenntartása a nemzet védelmét jelenti minden külső beavatkozással, támadással, erőszakkal szemben. A határvédelem nemcsak joga egy államnak, de kötelessége is. Mi itt Magyarországon ebben a szellemben tartjuk fenn államunkat ezer esztendeje. Ezzel szemben az Európai Unió egyes vezetői ma úgy gondolják, az országok határainak védelmét más, idegen erő is el tudja látni, sőt másnak kell ellátnia.Szerencsére a Macron-Merkel-féle elgondolás, hogy mondjunk le szuverenitásunk egy részéről, és engedjük át a határvédelem egy részét a Frontexnek, most nem nyert teret Salzburgban, a kormányfők csúcstalálkozóján. Meggyőződésünk azonban, hogy a téma nem vész el, a javaslatot újra napirendre fogják tűzni azok az erők, amelyek nem nyugszanak bele a vereségbe. Ugyanakkor fontos volt számunkra a salzburgi csúcs, mert itt pontosan kinyilváníthattuk ezzel kapcsolatos álláspontunkat.

Emlékezetes, hogy Salzburgban a miniszterelnök úr elmondta: Magyarország nem engedi át a határőrizet jogát Brüsszelnek és a Frontexnek. Magyarország semmilyen körülmények között nem mond le a határőrizet jogáról, a magyar határt magyar katonák és magyar rendőrök fogják védeni. Hogy miért kell elorozni a határvédelmet jogi eszközökkel? Azért, mert láthatólag túl jól védjük a határainkat. (Dr. Varga-Damm Andrea közbeszól.)

Mióta megépült a kerítés, mióta határrendészeti védelem van, azóta nem átjáróház az ország. Az illegális migránsok nem tudnak beszökni hazánkba. Nos, ez az, ami nem tetszik a bevándorláspárti európai erőknek. Ahogy az a salzburgi EU-csúcson is kiderült, Brüsszel újabb bevándorláspárti javaslatot szeretne elfogadtatni az uniós kormányfőkkel. El akarják venni a határvédelmet, méghozzá azért akarják elvenni a határvédelmet, hogy felgyorsítsák a migránsok betelepítését, és még több migránst hozzanak be. (Dr. Varga-Damm Andrea: De a pénzük jó!) Erre utal a brüsszeli Bizottság napokban közzétett terve, amelyben újra állandó áttelepítési programot, legális migrációs útvonalat, határmenedzsmentet, a menekültkérelmek brüsszeli elbírálását sürgetik. Vagyis továbbra is a bevándorláspárti politikát erőltetik, és saját akaratukat akarják ráerőltetni a tagállamokra.

El akarják venni a nemzetállamok hatásköréből a határőrizet jogát, és minden más, a migránsokkal kapcsolatos döntési jogkört. Ez a javaslat pedig sérti a nemzeti szuverenitást, és veszélyezteti Magyarország és Európa biztonságát. Ezért ezt nem engedhetjük meg. Magyarország, ahogy eddig, ezután is maga védi meg határait, mert ez garantálja Magyarország biztonságát. A saját határőrizet jogunk, sőt schengeni kötelezettségünk is.

Örülünk, hogy az EU-csúcs most már a határvédelem kérdésével foglalkozik. Nemrég még a kerítés szót is törölték a szótárukból. Mára eljutottak oda, legalábbis gondolatban, hogy a határok védelme fontos a migráció megállításában. Igen, csakhogy itt ez a szándék álságos. Nem elzárni akarják az utat a migránsok elől, hanem csak ellenőrizni azt, hogy ki jöhet és ki nem. Mi erre azt mondjuk, egyetlen illegális migráns sem jöhet, és majd mi eldöntjük, hogyan védjük meg az országot. Képesek vagyunk megvédeni a határainkat, és ezt bizonyítottuk is: az illegális migrációt sikerült megállítani a szerb-magyar határon. Elvégezzük a munkát. Mint említettem, egyesek szerint túl jól végezzük a munkánkat. Ragaszkodunk a határőrizet jogához, ez a mi feladatunk.

Tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Ne feledjük, hogy az állami szintű határvédelem Szent Istvánig nyúlik vissza. Államalapító királyunk szervezte meg a gyepűelvű államhatárra a határvármegyéket. Ezeréves múltunk alapja volt határaink védelme. Ha ezt eladtuk volna, ma én valószínűleg nem a Magyar Országgyűlésben, a magyar parlament épületében és a Szent Korona közelében szólhatnék önökhöz magyarul. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

(12.10)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
26 24 2018.10.02. 5:41  23-26

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim! Magyarország hosszú és küzdelmes utat járt be, mire eljutott arra a pontra, hogy hatékonyan képes megvédeni hazánk és a schengeni övezet határait az ideérkező illegális bevándorlók tízezreitől. Számos kritikát és támadást kaptunk az elmúlt években azért, mert Magyarország Kormánya a magyar emberek oldalán áll, és nem Brüsszel bevándorláspárti vagy a német Willkommenskultur politikáját kívánja követni. A bevándorláspárti csata azonban korántsem dőlt el, ki kell tartanunk álláspontunk mellett, ezt a mérkőzést meg kell vívnunk, és májusban meg kell változtatnunk az európai politikát. Ma az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban is elsöprő többségben vannak a bevándorlást támogatók, akik egyben egy komoly demokráciaproblémát is jelentenek, hiszen olyasmit képviselnek, amit egyébként az európai emberek nem akarnak. Az emberek úgy érzik migrációügyben Európában, hogy a népakarattal szemben valamit rájuk akarnak kényszeríteni. Ezt erősítik a brüsszeli migrációs biztos ENSZ-ben tett kijelentései az új uniós áttelepítési programról. Az európai emberek azt várják a vezetőiktől, hogy öntsenek tiszta vizet a pohárba, és mondják ki: helyesnek vagy rossz dolognak tartják a migrációt. Az ennyire agresszív bevándorláspárti politika valójában lakosságcserét jelent, egyre kevesebb európai ember születik, és egyre több idegent hoznak ide. Aki nem mondja ki, hogy a migráció rossz dolog, az hiába akarja korlátozni a migrációt, nem tudja megnyerni az emberek bizalmát.

Vannak olyan európai országok, ahol a politikusok nem merik képviselni az emberek véleményét, ám ránk ez nem jellemző. (Dr. Vadai Ágnes: Halleluja!) Ha bennünket megtámadnak csak azért, mert a magyar emberek oldalán állunk, akkor abban mindenki biztos lehet, hogy megfelelő súllyal fogunk válaszolni. A Fidesz arra kéri az európai parlamenti képviselőit, hogy kérjék számon Dimitrisz Avramopuloszon, az Európai Bizottság migrációs biztosán az ENSZ-ben elmondott beszédét. Jogunk van megtudni, hogy ki adott neki felhatalmazást erre a nyilatkozatra. A bevándorláspárti álláspontját úgy adta elő, mintha abban teljes egyetértés lenne az európai uniós tagállamok között, holott ez nincs így, és ezt a magyar emberek többször is kinyilvánították. Avramopulosz az ENSZ-ben sürgette az EU tagállamait, hogy tegyenek eleget a bevándorlók áthelyezésével, illetve áttelepítésével kapcsolatban tett ígéreteiknek, miközben hazánk például erre soha nem tett ígéretet.

Felháborító, hogy továbbra is erőltetik az Európai Menekültügyi Ügynökség hatáskörbővítését, az illegális bevándorlás törvényesítését, az Európába vezető legális útvonalak megerősítését, valamint a migránsok európai munkavállalásának támogatását. A migrációmenedzsmentről és az áttelepítésekről beszélnek ahelyett, hogy a valós problémák megoldására törekednének. Hiába azonban minden törekvésük, mert Magyarország sosem fogja feladni és átengedni a határvédelem jogát, a magyarok ugyanis világosan eldöntötték, hogy az országba nem lehet beengedni a bevándorlókat, mivel a bevándorlás rossz dolog.

Az ENSZ globális csomagja súlyosbítani fogja a migrációs helyzetet, mert újabb ösztönzést jelent majd emberek millióinak, hogy útra keljenek, ezért Magyarország semmilyen módon nem kíván részt venni ennek elfogadásában, és nem tekinti azt irányadónak magára nézve. A csomag hazug alapelvre épít, úgy szól, mintha a migráció alapvető emberi jog lenne, pedig nem az. Alapvető emberi jog, hogy valaki a saját hazájában békében és nyugalomban élhessen, és ha ez utóbbi akadályba ütközik, akkor az első lehetséges biztonságos helyen kell számára védelmet nyújtani. (Pillanatnyi szünet.  Szabó Szabolcs: Na, mi történt?!  Közbeszólások az ellenzék soraiból: Mi történt?!  Szabó Szabolcs: Soros!  Közbeszólások az ellenzék soraiból.  Szabó Szabolcs: Soros hibája, kitörölte a következő sort!  Közbeszólások az ellenzék soraiból.  Az elnök csenget.)

A Nemzetbiztonsági bizottság ezért döntött úgy, hogy részletes vitában megtárgyalja a Sargentini-jelentésre válaszul írt országgyűlési határozatot, és ehhez az Alkotmányvédelmi Hivatal, valamint a Terrorelhárítási Központ meghallgatását kezdeményezi a határvédelem és a nemzetbiztonság összefüggéseiről. (Dr. Vadai Ágnes: És a letelepedési kötvény?  Közbeszólások az ellenzék soraiból.  Dr. Vadai Ágnes: Az oroszok már a spájzban vannak!) Elfogadhatatlan, hogy a hazai Soros-hálózat és a hazai ellenzék kampányblöffökkel tereli el a figyelmet a valódi európai vitáról, és ilyen-olyan átlátszó (Az elnök csenget.) kampányblöffökkel támadják Soros-portálok a magyar miniszterelnököt. (Dr. Vadai Ágnes: Melyik a Soros-portál?!  Derültség és közbeszólások az ellenzék soraiból.)

Őszintén bízom benne, hogy hazánk kitartóan helyt tud majd állni ebben a küzdelemben, és a brüsszeli politikai elit lecserélésével reménykedhetünk még európai keresztény kultúránk (Arató Gergely: A kormánypárti képviselőkre nem vonatkozik az időkeret?!) további fennmaradásában. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 168-170 2018.10.24. 2:48  167-176

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Elfogadom az államtitkár urat.

ELNÖK: Öné a szó, képviselő úr. Egyben kérem képviselőtársaimat, szíveskedjenek meghallgatni képviselő urat.

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Az elmúlt héten a magyar politikatörténet egyik legdurvább kiszivárogtatási botrányának lehettünk tanúi, amikor nem nyilvános, a nemzetbiztonságot is veszélyeztető katonai információk is napvilágra kerültek. Az eset pedig nem máshoz, mint Demeter Mártához, az LMP frakcióvezető-helyetteséhez köthető. Demeter Márta, úgy vélem, teljes mértékben visszaélt képviselői jogaival és lehetőségeivel.A Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke lehetőséget kapott ugyanis arra, hogy iratbetekintés során nem nyilvános katonai és akár nemzetbiztonsági szempontból is információkat megismerjen. Az ott látottakat azonban nem bírta sokáig magában tartani, és láthatóan pusztán öncélú politikai érdekből kockáztatta egy ENSZ-misszióban részt vevő magyar katona és családja biztonságát. Olyan információkat osztott meg a nyilvánossággal, amivel megszegte képviselői esküjét, és bebizonyította, hogy alkalmatlan egy ilyen komoly szakmai bizottság alelnöki pozíciójának betöltésére.

Demeter Márta felelős politikusként felelőtlenül mások életét kockáztatta. Átgázolt ugyanis a Cipruson szolgálatot teljesítő százados családjának személyiségi jogain, egy kétéves kislány névazonosságát használta fel arra, hogy újabb felháborító álhíreket tudjon gyártani a miniszterelnökről és családjáról. Elképesztő, hogy a bukott ellenzék végső elkeseredésében már bármire képes, és sem a katonák magánélete, sem hazánk nemzetbiztonsága nem fontos számukra. (Folyamatos közbeszólások a Jobbik és az LMP soraiból.)

A Fidesz-KDNP-frakciószövetség felháborítónak tartja, hogy egy választott országgyűlési képviselő egyszerű politikai haszonszerzés céljából nem tartja magát képviselői esküjéhez, és durván átlépi saját hatáskörét. Az ügy kapcsán bebizonyosodott, hogy Demeter Márta viselkedése és így személye nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezért távoznia kell a Honvédelmi és rendészeti bizottságból és az Országgyűlésből is.

Tisztelt Államtitkár Úr! A fentiekre figyelemmel kérdezem, meddig terjednek egy ellenzéki képviselő jogai, és ha ezt a határt Demeter Márta képviselő asszony átlépte (Folyamatos közbeszólások az ellenzéki padsorokból, többek között: Elég legyen ebből!  Hazudsz!  Lejárt az idő.  Az elnök csenget.), akkor milyen lépéseket kíván tenni a kormány annak érdekében, hogy a jövőben ne fordulhasson elő újabb ellenzéki képviselő felelőtlen ámokfutása.

Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
33 174 2018.10.24. 0:41  167-176

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm szépen, államtitkár úr. Válasza megnyugtatott (Közbeszólások az ellenzéki padsorokból.  Az elnök csenget.), mert szavaiból azt veszem ki, hogy a kormány nem megy el szó nélkül e mellett a példátlan eset mellett. Mint ahogy azt a felszólalásom első részében is említettem, politikai haszonszerzésből tette képviselő asszony azt, amit tett, ez szerintem fölháborító. Emellett nemcsak a Honvédelmi és rendészeti bizottságból kell felállnia, hanem egyébként a magyar politikai életből is távoznia kell. Köszönöm. (Demeter Márta: Mindjárt felállok és válaszolok.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 180 2018.10.29. 2:02  179-186

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! A múlt héten napvilágot látott hír szerint közel százezer illegális bevándorló gyülemlett fel a bosnyák-horvát határon. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy feldühödött emberek tízezrei akarnak önmaguk hitelt érdemlő azonosítása nélkül bejutni az Európai Unió területére, ha kell, akár erőszak árán is. A veszély, ami Magyarországot fenyegeti, ugyan még nem közvetlen, de rendkívül közeli, hiszen alig néhány tíz kilométerre található hazánk és a schengeni övezet határától a kialakult gócpont. Magyarország egyszer már át kellett élje 2015-ben azt, hogy milyen, amikor idegenek tömegével támadnak rá rendőreinkre, katonáinkra, és próbálnak meg erőszakkal átjutni az államhatáron. Ahogy a híradásokból értesülhettünk, ez most sem lenne másképpen, hiszen a tömeg egy feldühödött része ezúttal is rátámadott a bosnyák-horvát határ biztonságát felügyelő rendőrökre. Mint utóbb kiderült, a felbujtó egy iráni származású illegális migráns volt.

Kiemelten fontosnak tartom, hogy a kormány továbbra is tartson ki bevándorlásellenes politikája mellett, és szavatolja a magyar emberek biztonságát. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy megfelelő létszámú és jól felkészült humán erőforrás, valamint professzionális technológia álljon rendelkezésre a déli határvidék mentén. Komoly a veszélye annak, hogy illegális migránsok tízezrei ostromolják meg újra déli határunkat és tarolják le földjeinket, foglalják el útjainkat, tereinket. Mindezekre figyelemmel kérdezem, hogy mit tesz a kormány annak érdekében, hogy megvédje déli határvidékünket és szavatolja az emberek biztonságát. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 184 2018.10.29. 0:53  179-186

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Köszönöm a válaszát. Megnyugtatott, de úgy gondolom, nemcsak engem nyugtatott meg, hanem minden magyar embert, hisz az ön elmondása szerint is, és a tapasztalat is azt bizonyítja, hogy a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy egyrészt megvédje a déli határainkat és ezzel együtt a schengeni övezetet. Másrészt pedig arra is fel kell hívnunk a figyelmet, hisz a magyar választók annak idején megbíztak bennünket, és az érdekeiket védenünk kell, hogy nem szabad megengedni azt, hogy a brüsszeli bürokraták különböző eszközökkel rákényszerítsenek bennünket a Willkommenskulturra, és egyébként sárba tiporják több ezer éves európai keresztény kultúránkat. Tehát a kormánynak és nekünk, kormánypárti képviselőknek az a feladatunk, hogy megvédjük az országot, megvédjük az ország határait és megvédjük a magyar emberek érdekeit. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(17.10)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
34 254 2018.10.29. 2:21  243-256

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! Igyekszem megőrizni a komolyságomat, mert ez valóban egy komoly téma. De néhány felszólaló esetében a vicc kategóriába sorolnám azt, amit elmondtak, bár igyekszem mindenkit komolyan venni. (Arató Gergely: Ha vicc lett volna, szólunk!)Abban egyetértünk, hogy a problémát, ami egyrészt a klímaváltozással kapcsolatos, másrészt azoknak az országoknak a gazdasági helyzetével, népességnövekedésével, amelyekből jönnek  Afrika, Távol-Kelet és egyéb más országok , ezeket valóban komolyan kell venni. Pontosan a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor volt az, aki javasolta, és társakat keresett ahhoz, hogy a problémát ott helyben kell megoldani. Számtalanszor kijelentette, hogy ehhez próbáljunk társakat keresni, ehhez próbáljunk az Európai Unió részéről megoldásokat és társakat találni, hogy ott oldjuk meg a problémát.

(18.30)

A másik: én azt gondolom, hogy 2015-ben, amikor a határkérdés, illetőleg az illegális bevándorlás kérdése nagyon nagy gondot jelentett az országnak, akkor úgy valahogy, ha jól emlékszem rá  márpedig én jól emlékszem , akkor úgy lazán vette mindenki, hogy ugyan már, ez semmi (Dr. Varga-Damm Andrea: A Fidesz vette lazán, nem mi!), egyébként sem kell különösebben foglalkozni vele (Dr. Varga-Damm Andrea közbeszól.), majd a megoldás csak az volt, hogy határkerítést kellett építeni, és amikor a határkerítés építése is elkezdődött, még akkor is ágáltak az ellen, holott egyébként Magyarország határait ez a bizonyos határkerítés védte meg, és ez biztosította a magyar emberek számára a békét és a nyugalmat, az országnak a biztonságát.

Én úgy gondolom, hogy a magyar kormány tette meg azokat a lépéseket, amelyek ezt a biztonságot egyébként a mai napig is tető alatt tartják, illetve az önök által felvetett probléma, ami a helyben való probléma megoldására vonatkozik, valóban egyetértek vele, járuljanak hozzá, legyenek ebben a témában partnerek, hogy, igen, és az Európai Unió (Az elnök csenget.) megfelelő szerveivel, hogy ott találjuk meg helyben a problémának a megoldását, és ne ide áramoljon be a rengeteg migráns Európába. Köszönöm.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
39 206 2018.11.13. 5:44  201-220

HUBAY GYÖRGY, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Urak! Képviselőtársaim! Figyelemmel arra, hogy Kósa Lajos képviselőtársam előterjesztőként már bemutatta a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvénynek és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény túlszolgálattal összefüggő módosításáról szóló T/3053. számú törvényjavaslat lényegi elemeit, így engedjék meg, hogy én csak röviden ismertessem önökkel a Fidesz-frakció álláspontját.Kezdjük talán rögtön azzal, hogy az előttünk fekvő törvényjavaslat jelentőségét, fontosságát nem szabad annak terjedelme alapján megítélnünk. Habár egy rendkívül rövid törvényjavaslatról van szó, ami akár technikai jellegűnek tűnhet, az mégis kiemelkedő jelentőségű a hazánk biztonságáért és a belső rend fenntartásáért napi szinten küzdő rendvédelmi és honvédelmi dolgozók számára.

Magyarország az elmúlt évek során komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy meg tudja védeni déli határvidékünket, és egyúttal a schengeni övezet határait is. Ezzel tudtuk szavatolni a magyar emberek és részben az európai polgárok biztonságát is. Mindannyian emlékszünk rá, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor még nem állt rendelkezésre a mostani, hasonló professzionális határvédelmi rendszer, milyen szituációkat kellett eltűrni a vidéki és a városi lakosságnak egyaránt. Önmaguk hitelt érdemlő azonosítására alkalmatlan illegális bevándorlók százezrével tarolták le vidéki gazdálkodók földjeit, hagytak maguk után fertőző és szeméttel teli környezetet, illetve vonultak végig autópályáinkon, és foglalták el tereinket. Nem szabad elfelejteni, ha csak rövid ideig is, milyen állapotok uralkodtak a Keleti pályaudvaron vagy az M1-es autópályán és Budapest egyes pontjain. Ezt még ma is el kellene szenvedjük, ha nem védte volna meg a rendőrség és a honvédség Magyarország határait, és nem cselekedett volna villámgyorsasággal Magyarország Kormánya a határzár megépítését illetően Európában elsőként és egyedülálló módon.

Azt sem felejthetjük el, amikor a mostanra már terrorizmus vádjával jogerősen elítélt Ahmed H. felbujtásával illegális migránsok durva támadást intéztek Magyarország ellen 2015. szeptember 16-án. Rátámadtak a rendőreinkre, és át akarták törni az államhatárt. Azt csak mellékesen kívánom megjegyezni önöknek, hogy mindazzal párhuzamosan, hogy meg tudták védeni Magyarország és Európa határait, a belső biztonság is jelentősen növekedett, hiszen 2010-hez képest példátlan mértékben csökkent a bűncselekmények száma Magyarországon.

(22.40)

Az adatokat ha megnézzük, látható, hogy közel a felére csökkent a közterületi bűncselekmények száma, és jelentősen nőtt a nyomozáseredményesség mértéke is. Ezzel együtt pedig Magyarországot választották a világ  hangsúlyozom tehát, hogy a világ  kilencedik legbiztonságosabb országának. Mi ez, ha nem egyértelmű elismerése a rendőreink és honvédeink áldozatos munkájának, illetve a kormány helyes migrációs politikájának?

Tisztelt Képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy ezen rövid kitérő kellő mértékben rávilágít arra, hogy milyen áldozatos munkát végeznek nap mint nap rendőreink és katonáink a rend, a biztonság és Magyarország megvédése érdekében. Amennyiben a kormánypárti többséggel elfogadott bizottsági önálló indítvány nem került volna benyújtásra, úgy ezen emberek 2019. január 1-je után elveszítették volna annak lehetőségét, hogy túlórájukat pénzben is meg tudják váltani. A honvédelmi és rendészeti bizottság pontosan ezen helyzet azonnali kezelése érdekében döntött úgy, hogy benyújtja a jelen törvényjavaslatot. A törvényjavaslat megoldja a problémát, és lehetővé teszi, hogy 2019. január 1-je után az érintett döntse el azt, hogy szabadnappal vagy pénzben kívánja megváltani a túlszolgálattal eltöltött időt.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz-frakció számára nem kérdés az, hogy maximális elismerést és támogatást kell biztosítani azon emberek számára, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy békés és nyugodt körülmények között tudjuk élni életünket, és biztonságban érezhessük magunkat az utcán vagy bárhol az országban. Pontosan ezért támogatta a törvényjavaslat mielőbbi benyújtását a kormánypárti többség, és ezért is biztosítottuk támogatásunkat a törvényjavaslat elfogadása során is.

Bízom benne, hogy a tisztelt ellenzéki képviselők számára is fontos lesz a hazánk védelméért küzdő emberek megbecsülése, és szavazatukkal támogatni fogják a törvényjavaslat elfogadását. Nagyon köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
47 76 2018.12.03. 2:28  75-78

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Hetek teltek el azóta, hogy az LMP társelnöke, Demeter Márta, aki egyben a Honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöke is, durván átgázolt egy külföldön szolgálatot teljesítő katona és családja személyiségi jogain. Fittyet hányva nem nyilvános katonai adatok nyilvánosságra hozatalával járó kockázatokra, gondolkodás nélkül beáldozott egy kétéves kislányt annak érdekében, hogy hazug, lejárató kampányt tudjon indítani a miniszterelnök szintén kiskorú lányával szemben.A képviselő asszonyt az öncélú politikai haszonszerzés annyira elvakította, hogy nem gondolt bele, mennyire kellemetlen lehet ezen cselekedete egy olyan kisgyermek és családja számára, aki semmiről sem tehet, csak a haza szolgálatában dolgozó édesapját ment el meglátogatni.

Tisztelt Államtitkár Úr! Azt egy sorkatonai szolgálatot teljesített magyar fiatal is tudta, hogy a katonasággal kapcsolatos információkat nem oszthat meg külső személyekkel, erre egyébként eskü is kötelezte. Ellentétben képviselő asszonnyal, aki magát honvédelmi szakembernek tartja, bár a legalapvetőbb kötelezettségekkel sincsen tisztában.

Az mindannyiunk számára világos, hogy milyen komoly biztonsági kockázattal jár nyilvánosságra hozni egy külföldi misszióban szolgálatot teljesítő katona kétéves gyermekének nevét, felfedve ezzel önmagát és teljes családját. Hogyan tud ezek után ez az ember akár súlyosabb konfliktusövezetekben harcolni, hogyha mindvégig az van a szeme előtt, hogy a családjával is zsarolhatják őt, hiszen egy felelőtlen magyar politikus bemondta a sajtóban gyermekének a nevét?

A képviselő asszony hatalmas hibát vétett, mikor gyermekeket használt fel arra, hogy lejárassa a miniszterelnököt, de bátorsága viszont azóta sem volt, hogy kiálljon a nyilvánosság elé, és bocsánatot kérjen a katonától és családjától.

Tisztelt Államtitkár Úr! Így kérdezem  tudva, hogy mennyire érzékeny adatokról beszélünk, és mennyire fontos egy háborús övezetben (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) szolgálatot teljesítő katona adatainak védelme, felmerül a kérdés -: a képviselő asszony szivárogtatásai (Az elnök ismét csenget.) milyen biztonsági kockázatot jelentenek a katona és családja számára, és kérdezem, tud-e még így teljes értékű szolgálatot teljesíteni külföldön.

Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
48 128 2018.12.10. 0:53  125-132

HUBAY GYÖRGY, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A Honvédelmi és rendészeti bizottság mint kijelölt bizottság a 2018. november 22-i ülésén megvitatta a T/3291. számú, az egyes törvényeknek a Magyar Honvédség új szervezeti rendjének kialakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett.

(16.40)

Azonban a bizottság tett egy módosítást, mégpedig a kodifikációs pontosítással kapcsolatban. Ennek figyelembevételével kérem tisztelettel a Házat és képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
49 100 2018.12.11. 0:54  97-102

HUBAY GYÖRGY, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket arról, hogy a Honvédelmi és rendészeti bizottság 2018. november 22-ei ülésén megtárgyalta és megvitatta a T/3366. számú, az egyes migrációs tárgyú és kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A törvényjavaslathoz benyújtott képviselői módosító javaslatot a bizottság egyhangúlag támogatta, és a bizottság benyújtotta a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatát. Ennek fényében kérem a tisztelt Házat, hogy támogassa a javaslatot. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 136-142 2019.03.04. 3:12  135-148

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Elfogadom.

ELNÖK: Öné a szó, képviselő úr.

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Közeledve az európai parlamenti választások napjához, hétről hétre kirajzolódni látszik két, egymással szöges ellentétben álló kép Európa jövőjét illetően. Vannak, akik Soros György kottájából játszva képzelik el Európa és hazánk jövőjét, tehát egy nemzetállamok nélküli, kevert társadalmakon alapuló közösséget kívánnak létrehozni. Vannak viszont azok  és szemmel láthatóan egyre többen és többen , akik nem kérnek a kevert társadalmakból, hanem ki akarnak tartani Európa több ezer éves keresztény kultúrájú történelme és a nemzetállamok fennmaradása mellett. A küzdelem azonban úgy nehéz, hogyha az Európai Parlamentbe vágyakozó egyes magyar képviselőjelöltek minden szinten próbálják lejáratni hazánkat külföldön, és saját maguk is hozzájárulnak az illegális migráció további erősítéséhez. Tisztelt Államtitkár Úr! Mint köztudott, egész Európában elsőként a magyar kormány volt képes megfékezni az illegális megrációt, hatékony határvédelmi politikájának köszönhetően. Az MSZP a nemrégiben bemutatott programjában viszont most leginkább ennek a lebontásán dolgozna. Kiemelt céljaik között szerepel ugyanis az Európai Határvédelmi Ügynökség, másik nevén a Frontex megerősítése és kizárólagos határvédelmi jogának kialakítása, jelentősen gyengítve és a lehetőségeit lekorlátozva ezzel a magyar rendvédelmi és határvédelmi szerveknek. A Frontex egyébként már bizonyíthatott az elmúlt években. Teljesítményüket megismerhettük Dél-Európa-szerte, ahol illegális migránsok milliói árasztották el a kontinenst tétlenségük miatt. Felháborítónak tartjuk, hogy egy olyan párt akarja a magyar embereket képviselni az Európai Parlamentben, amely a programja alapján egészen egyértelműen sorosista, migránspárti és idegen érdekeket szolgál. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

Tisztelt Államtitkár Úr! Magyarország most már hosszú évek óta hozzájárul a schengeni övezet külső határainak védelméhez. Az elvégzett munka hatékony és eredményes, a számok magukért beszélnek. (Az elnök ismét csenget.)

ELNÖK: A kérdést kérem, képviselő úr!

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Felmerül azonban a kérdés, hogy kinek az érdekeit szolgálná a magyar határvédelmi rendszer meggyengítése, és mivel járna a Frontex…

ELNÖK: A kérdését kérem, képviselő úr, le kell állítsam másképp.

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): …kizárólagos határvédelmi joga a nemzetállamokra nézve. Elnézést kérek, amiért kicsit hosszabban beszéltem. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 146 2019.03.04. 0:35  135-148

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Államtitkár Úr! Utalva az ön beszédére, egyébként mi nem zárkózunk el egy megerősített Frontextől, sőt örömmel fogadnánk, ha Európa-szerte, mondjuk, a magyarhoz hasonló hatékony határvédelmi rendszer lenne, de ezt csak és kizárólag a nemzeti határvédelmünk megtartásával párhuzamosan tudom elképzelni. Magyarország a jövőben is hatékonyan fel tud lépni majd az illegális migráció ellen, és ezt az újonnan megalakuló Európai Parlament a jövőben már támogatni és nem támadni fogja  reméljük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
63 72 2019.03.25. 2:03  71-74

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Köszönöm a szót. Kedves Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! A rendőrség és a városi rendészet együttműködésének, valamint egymás segítésének Miskolc mára valódi mintavárosává vált. Nem volt ez így mindig. Tíz évvel ezelőtt a szocialista városvezetés még azt ajánlotta a miskolciaknak, hogy a közbiztonságuk érdekében este ne menjenek az utcára. 2010-ben a szocialista önkormányzat alig 340 millió forintot fordított a közbiztonságra, a Fidesz-KDNP-s városvezetés, Kriza Ákos polgármester programja alapján 2016-ban már több mint 700 milliót (Gréczy Zsolt: Ennyivel rosszabb lett a helyzet!), tavaly pedig több mint 1 milliárd forintot szánt arra, hogy a miskolciak biztonságát garantálni tudja.

(13.00)

A városi rendészek számát a kezdeti 36 főről 160-ra emeltük. Érzékletes az az adat is, miszerint a Gyurcsány-kormány idején közel 13 ezer regisztrált bűncselekmény történt Miskolcon (Gréczy Zsolt: A Darányi-kormány idején mi volt Miskolcon?), amit a 2010 utáni kormányzati, városi, rendőri, rendészeti szakmai munkával a harmadára tudtunk leszorítani.

(Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Tisztelt Államtitkár Úr! A rendőrséggel szorosan együttműködve Miskolcon kidolgoztuk a vegyes járőrpárok rendszerét, amivel megkettőztük a közterületi jelenlétet. Mindemellett az országban egyedülálló rendszert vezettünk be  ahogy mi egyébként, miskolciak hívjuk: a seriffrendszert , amelyben egy állandó körzeti rendőrt 0-24 órában hívhatnak a lakosok. Ennek eredményeként már a 2010-es szocialista időkhöz képest a közterületen elkövetett bűncselekmények száma 56 százalékkal csökkent, a miskolci rendészet működése ma már nemzetközi viszonylatban is jó gyakorlatnak számít, az eredmények pedig önmagukért beszélnek.

Tisztelt Államtitkár Úr! Fentiek alapján tisztelettel kérdezem, hogy az imént felsorolt számtalan pozitív eredmény megtartása, illetve a bűnüldözés hatékonyságának további növelése érdekében milyen fejlesztések várhatóak még a rendvédelem területén a jövőben országszerte. Várom megtisztelő válaszát. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
74 52 2019.06.18. 4:32  49-64

HUBAY GYÖRGY, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Kedves Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy röviden összefoglaljam önöknek a Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számáról szóló H/6454. számú határozati javaslat lényegi pontjait, illetőleg ismertessem a Fidesz-frakció álláspontját. A Honvédelmi Minisztérium rövid előterjesztéséből megtudhatjuk, hogy a törvényjavaslat célja a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény vonatkozó pontjának 2019. január 1-jétől hatályos módosulása. Továbbá az Országgyűlés hatáskörét érintő, a honvédségnél rendszeresíthető beosztások számának megállapítása, ideértve az önkéntes tartalékosokét is.

A határozati javaslat egyik előzményeként fontos megemlíteni, hogy a honvédelmi törvény módosítása következtében 2019. január 1-jétől, a korábbi szabályozástól eltérően, a honvédelmi törvény 19. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az Országgyűlés a honvédségnél rendszeresíthető beosztások számát állapítja meg, ideértve az önkéntes tartalékosokat is, azonban a honvédség adott időszakban feltölthető beosztásainak számáról a honvédelmi törvény 21. § (2) bekezdés e) pontja alapján a kormány hoz döntést. A honvédelmi törvény hatályos rendelkezései szerint szükségessé vált, hogy a 25/2018-as országgyűlési határozat felülvizsgálata és az előterjesztés szerinti javaslat elfogadása történjen meg.

Az előttünk fekvő javaslat a Magyar Honvédség betölthető beosztásainak  a 25/2018-as országgyűlési határozatban elfogadott 37 650 státusz megtartásával  a tárcaszintű döntésekkel összhangban álló, kormány általi újraszabályozását tartalmazza. Amennyiben a javaslat elfogadásra kerül, úgy létrejönnek a „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderőfejlesztési program hosszabb távú haderőfejlesztési célkitűzései megvalósításához szükséges keretek. Továbbá a honvédség békétől eltérő időszaki, illetve területi elveken alapuló képességei bővíthetősége szükségessé teszi a szervezési mozgástér biztosítását.

Fontos kiemelni, hogy az előterjesztés kizárólag a honvédség szervezetében maximálisan rendszeresíthető beosztások számára vonatkozik. Amennyiben sorba vesszük a határozati javaslat egyes részeit, úgy láthatjuk, hogy az 1. pontban kerül elszámolásra a honvédség szervezetéből kikerült szervezetek státuszaival történő csökkentés, valamint a korábban a Magyar Honvédség részletes bontású létszámához nem tartozó, a Magyar Honvédség központi egészségügyi szervezetében a lakossági ellátást biztosító státuszok száma.

A Magyar Honvédségnél rendszeresíthető beosztások számában elszámolásra került státuszok változása összességében a 25/2018-as országgyűlési határozat szerinti részletes bontású létszám maximális mértékét nem módosította. A határozati javaslat 2. pontjában láthatjuk, hogy a honvédségnél rendszeresíthető beosztások maximális keretszáma nem tartalmazza a Magyar Honvédség rendelkezési állományú státuszainak számát, a Magyar Honvédség személyi állományából a Honvédelmi Minisztériumhoz, valamint a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekhez kirendelt katonaállomány beosztásainak számát, továbbá a különleges jogrendre vonatkozó hadiállomány-táblákban rendszeresített, legfeljebb 20 ezer önkéntes tartalékosi beosztást. Az előterjesztés 3. pontja pedig hatályon kívül helyezi a 25/2018-as országgyűlési határozatot.

Tekintettel a határozati javaslatban megfogalmazott pozitív célokra, azok szükségességét nem kívánom tovább részletezni, így arra kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a határozati javaslatot.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
75 50 2019.06.19. 16:09  1-117

HUBAY GYÖRGY (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim! A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló T/6322. számú törvényjavaslat mindamellett, hogy teljesen egyértelműen a családok támogatásának a költségvetése, számos olyan elemet is tartalmaz, amely az elmúlt évekhez hasonlóan a jövőben is szavatolni tudja majd a magyar emberek biztonságát. Magyarország Kormánya hosszú évek óta igen komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy hatékonyan meg tudja védeni déli határvidékünket és ezáltal a schengeni övezet külső határait is. Európában elsőként és egyedülálló módon mi voltunk az az ország, amely kézzelfogható választ adott az illegális migránsözön megfékezésére. Gondoljunk csak vissza azokra az időkre, amikor még ismeretlen illegális bevándorlók tízezerével törtek át a déli zöldhatáron, és tarolták le a magyar gazdák földjeit, töméntelen mennyiségű hulladékot és fertőző környezetet maguk után hagyva.

A kormány azonban időben felismerte a közelgő bajt, és azonnali válaszlépéseket tett a folyamat megállításának érdekében. Az intézkedések gyümölcse pedig szemmel láthatóan beérett, hiszen ma Magyarország egy biztonságos ország, ahová jó szívvel jönnek külföldről turisták, és a szakportálok is sorra minősítik hazánkat biztonságos országnak. Ahhoz azonban, hogy ezen védelmi feladatok végrehajthatóak legyenek, és biztonságunkat meg tudjuk védeni külső támogatás vagy éppen az Európai Unió támogatása nélkül is, kiemelten fontos hazánk gazdasági stabilitásának hosszú távú megteremtése. Büszkén elmondhatjuk, hogy ma a magyar gazdaság az egyik legdinamikusabban növekvő gazdaság egész Európában.

Ez persze nem jelenti azt, hogy elbízhatnánk magunkat, hiszen csakúgy, mint minden ország gazdaságának, a magyar gazdaságnak is van számos potenciális veszélyforrása. Kihatással lehet gazdaságunkra például, hogy a globális világgazdaság növekedése a legfrissebb adatok szerint lassulni kezdett, vagy éppen az, hogy a kereskedelmi feszültségek is állandósulni látszanak. Ettől függetlenül azonban elmondhatjuk, hogy a célunk 2020-ban is változatlan: szeretnénk, ha a magyar gazdaság növekedésének üteme jövőre is legalább 2 százalékponttal haladná meg az európai növekedés átlagát. Ezen célok elérését segíti elő a nemrég bejelentett gazdaságvédelmi akcióterv is, melynek eredményeként a GDP-növekedés üteme 2020-ban akár 4 százalék is lehet. Magyarország erős és egyre erősödő gazdasága hozzájárul ahhoz, hogy a kormány jövőre is kimagasló mértékű figyelmet fordítson a rendvédelmi költségek fedezésére, amely hozzájárul a magyar emberek biztonságának szavatolásához.

Kiemelt ügynek kell tekinteni 2020-ban is a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai terrorizmus elleni védelmet, az emberi élet és értékek védelme érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését, bűncselekmények felderítését és a büntetések végrehajtását. A 2020. évi központi költségvetés tervezetéből egyértelműen kirajzolódik, hogy a magyar emberek védelme és biztonságuk megőrzése érdekében a kormány továbbra is határozottan ki fog állni a határaink védelme és a nemzeti szuverenitás megőrzése mellett. A kormány eddig és ezt követően is minden szükséges intézkedést megtett és megtesz a magyar emberek biztonsága érdekében, így a 2020. évi költségvetésben is biztosítja a szükséges forrásokat a határok védelmére.

Nem kívánom önöket statisztikai adatokkal és számokkal feltartani, de azt mindenképpen említésre érdemesnek tartom, hogy a 2010. évi kormányváltáshoz képest ma Magyarország 83 százalékkal költ többet közbiztonságra és rendvédelemre, melynek eredményei tisztán és világosan láthatóak a mindennapi életünk során. Míg 2010-ben a Gyurcsány-Bajnai-kormányzási időszak végén a terület működtetésére alig 500 milliárd forint jutott, addig ma közel 1000 milliárd forinttal gazdálkodik a szakterület.

A Belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek alapvető feladata a rend és közbiztonság megerősítése, az állampolgárok védelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások következes végrehajtása, amely megfelelő költségvetési ráfordítás nélkül nem lenne működőképes.

A megújított rendészet három pillére a terrorcselekmények felderítésére, megelőzésére, valamint felszámolására létrehozott Terrorelhárítási Központ, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokra megalakult Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság és alárendelt szervei, amelyek együttesen és együttműködve látják el a feladataikat. A megújítás egyértelműen sikeresnek könyvelhető el, hiszen Magyarország közbiztonsága ma kiegyensúlyozott, továbbra sincs az országnak a közbiztonság szempontjából kritikus körzete, települése vagy városrésze. Az elmúlt időszakban elvégzett közvélemény-kutatások egyértelműen a következetes szakmai munkát igazolják vissza.

További pozitívum, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan tovább csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, amihez javuló nyomozáseredményesség is társult. A 2018. évben a rendőri szervek összesen 186 724 bűncselekményt rögzítettek, ami az előző évhez képest 13,4 százalékkal, a 2010. évi bázisévhez képest, amikor is 428 785 volt a rögzített bűncselekmények száma, 56,5 százalékkal alacsonyabb. Azt gondolom, ez nem akármilyen teljesítmény a rendvédelmi szervek részéről, és ez természetesen elismerés részükre.

A megfelelő mértékű költségvetési támogatásnak köszönhetően valósulhat meg a közbiztonság fenntartásának egyik alapja, ami a folyamatos közterületi rendőri jelenlét biztosítása. Fontos azonban, hogy ennek végrehajtása során alapvető feladat legyen az önkormányzatokkal történő folyamatos kapcsolattartás, a közbiztonsági egyeztető fórumok és az egyéb konzultációs fórumok megtartása a településeken. Az ország településein az állandó rendőri jelenlét elsősorban a körzeti megbízotti szolgálattal biztosított. Az évek óta állandósuló és így folyamatosan kihívást jelentő tömeges illegális migráció mellett az államhatár hatékony védelme folyamatosan biztosított.

A fentiekben egyszer már megemlített Nemzeti Védelmi Szolgálat kialakult szervezeti struktúrával, letisztult hatásköri rendszerben látja el a feladatait.

Tovább folytatta az alapfeladatait jelentő felderítéseket, a megbízhatósági vizsgálatokat és a kifogástalanéletvitel-ellenőrzéseket. Talán a sokak által egy kicsit kevésbé ismert, de ennek ellenére nagyon fontos feladatokat ellátó Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ új nemzetbiztonsági szolgálatként vizsgálja Magyarország biztonsági és bűnügyi helyzetét, kormányzati tájékoztató, valamint támogató, koordinációs, elemző, értékelő tevékenységet végez, továbbá ellátja az utasadat-információs egység feladatait is, hozzájárulva ezzel a magyar emberek biztonságának növeléséhez.

Néhány mondat erejéig meg kívánom említeni önöknek a büntetés-végrehajtás területét is. A szervezet szakmai feladatainak ellátásával hozzájárul a közrend és a közbiztonság erősítéséhez, amely a kormányprogram fontos részét képezi. A büntetés-végrehajtási intézetek férőhely-kibővítéséhez a kormány jelentős forrást biztosított a szükséges férőhelyszám elérése érdekében. A büntetés-végrehajtási intézetek férőhelybővítési programjához kapcsolódóan két új helyszín került megnevezésre, így az egészségügyi ellátás körülményeinek rendezése is megoldottá vált. A biztonságos őrzés feltételeinek megteremtése a büntetés-végrehajtási szervezet működésének, a jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának alappillére, a büntetés-végrehajtás törvényes működésének és rendjének garanciája, ami a fogvatartottak védelmét is biztosítja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Fontosnak tartom, hogy néhány rövid mondat erejéig kitérjek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkájára is.

(15.00)

Az OKF területi jogállású szervei feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását, a jogszabályban meghatározott esetben, esetekben első- és másodfokú katasztrófavédelmi, vízügyi és a vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat, az országos szúnyoggyérítési feladatokat, valamint 2016. július 1-jétől a katasztrófavédelem biztosítja a kéményseprőipari feladatok ellátását  önkormányzati döntésektől függően  a lakossági szektorban. Az OKF számára alapvető cél az emberi élet és értékek védelme, a tulajdon megóvása, az áldozatok, kárvallottak érdekeinek képviselete és védelme. A kormány elismeri az önkéntes tűzoltóegyesületek és az önkéntes mentőszervezetek működésének fontosságát, illetve kiemelt szerepét is, hiszen 2018-ban tovább növekedett a támogatás összege 700 millió forintra.

Ahogy felszólalásom elején is említettem már, az illegális bevándorlás elleni küzdelem nem ért véget, sőt a 2020. évben továbbra is az illegális migráció marad a figyelem középpontjában, tekintettel egyrészt a kedvezőtlen világpolitikai eseményekre, különösen a közel-keleti és észak-afrikai országokban zajló fegyveres konfliktusokra, Magyarország tranzit jellegére, földrajzi elhelyezkedésére, valamint a Törökországban és a balkáni országokban tartózkodó több százezer migránsra. Összefüggésben az illegális migráció megfékezésével, meg kell említeni az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tevékenységét is, amely a 2020. évben is kiemelt feladatának tekinti az illegális migrációval szembeni fellépés erősítését, az illegális migráció visszaszorítása érdekében a jelenlegi hatékony és szigorú joggyakorlat fenntartását. Ennek érdekében célként kell megfogalmazni az állomány ismereteinek folyamatos bővítését és az egyes szakterületek közötti transzferálható tudás biztosítását.

A rendőrséggel és más bűnüldöző, valamint a nemzetbiztonsági szervekkel való együttműködés az illegális migrációs trendek felderítése érdekében kiemelt fontosságot kell hogy élvezzen. A jogsértő külföldiekkel kapcsolatos fellépés hatékonyságát a jövőben növelni tudja a szervezet rendvédelmi szervvé átalakulása is. A menedékjog terén fontos célkitűzés kell legyen a menedékjoggal visszaélő migránsok eredményes kiszűrése, az eljárások gyors lefolytatása, az elutasított menedékkérők hatékony visszaküldése a származási országba, vagy a befogadásukra köteles országba. Az egyes szervek számára biztosított költségvetési forrásokon túlmenően kiemelt szempont kell legyen az egyes rendvédelmi szervek munkaerő-megtartó képességének fokozása. Ennek egyik, de nem kizárólagos eszköze a versenyképes bérek biztosítása. A rendvédelem és a honvédelem területén dolgozók bérére összesen több mint 840 milliárd forintot fordít a kormány 2020-ban, amely mintegy 355 milliárd forinttal magasabb, mint a 2010. évben volt. Ez több mint 70 százalékos növekedést jelent a területen dolgozók számára.

Néhány példával szemléltetni is szeretném az előbb elmondottakat. Míg 2010-ben egy 10 éves szolgálati jogviszonnyal és felsőfokú végzettséggel rendelkező főnyomozó bére 302 ezer forint volt, 2019-ben már közel 470 ezer forint, amely plusz 56 százalékos emelkedést jelent. Szintén 2010-ben egy középfokú végzettségű tiszthelyettes, 15 éves szolgálati viszonnyal rendelkező járőrvezető bére 215 ezer forint volt, 2019-ben már több mint 330 ezer forint, amely 53 százalékos emelkedést mutat. Egy 5 éves szolgálati viszonnyal rendelkező, érettségizett járőrvezetőnek, aki 205 ezer forintot keresett 2010-ben, 2019-ben már közel 315 ezer forint a fizetése, ez plusz 54 százalék. Fontos azonban, hogy a rendészeti életpálya bevezetését követően 2019. január 1-jére a tiszthelyettesek átlagilletménye bruttó 221 ezer forintról 330 ezer forintra nőtt, amely 49 százalékos emelkedést jelent, míg a tiszti átlagilletmény bruttó 324 ezer forintról 496 ezer forint fölé emelkedett, mely 53 százalékos növekedés.

Végezetül pedig engedjenek meg néhány gondolatot választókerületemmel kapcsolatban is. Egy szűk évtizeddel ezelőtt a szocialista városvezetés még azt ajánlotta a miskolciaknak, hogy a közbiztonságuk érdekében este ne menjenek az utcára. Ez azért is volt így, mert a Gyurcsány-kormány idején nemcsak az ország került csődközeli állapotba, de a közbiztonság is kritikán aluli szintre süllyedt. Míg 2010-ben a szocialista önkormányzat alig 340 millió forintot fordított a közbiztonságra, addig ma ez az összeg több mint 1 milliárd forint, köszönhetően dr. Kriza Ákos polgármester úr következetesen végigvitt közbiztonsági programjának.

Említést érdemlő adat az is, hogy a Gyurcsány-kormány idején, 2006-ban közel 13 ezer regisztrált bűncselekmény történt Miskolcon, amelyet a 2010 utáni kormányzati és városi rendészeti és rendőri szakmai munkával közösen 4800-ra, tehát közel a harmadára tudtunk leszorítani. Az eredmény alapja az együttműködés volt a rendőrség és a városi rendészet között, valamint a kormány eltökélt és határozott politikája a közbiztonság fokozása és a bűncselekmények számának drasztikus csökkentése iránt.

Összefoglalva tehát: azt gondolom, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetése ezúttal is stabil lábakon áll, a magyar gazdaságpolitika Európában is egyedülálló, alaposan átgondolt, melynek köszönhetően a magyar emberek a jövőben is biztonságban érezhetik magukat hazájukban, és ennek eredményeként reméljük, hogy a jövőben is minél többen választják Magyarországot úti céljuknak, hiszen Magyarország egy biztonságos ország.

Kérem, hogy az elhangzottakra figyelemmel támogassák a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)