Készült: 2020.07.02.17:43:40 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

247. ülésnap (2001.12.11.), 93. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Beosztás igazságügy-miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 2:51


Felszólalások:  Előző  93  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. DÁVID IBOLYA igazságügy-miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! A polgári perrendtartás módosítására tett törvényjavaslatunk elsősorban a felülvizsgálat mint rendkívüli jogorvoslat témáját érintette. A vitában sok szó esett a felülvizsgálati okok meghatározásáról. Egyes javaslatok még a hatályos szabályozásnál is szélesebb körben kívánták volna meghatározni a felülvizsgálatra okot adó körülmények sorát. Mások, elfogadva e törvényjavaslat alapvető koncepcióját, csak ahhoz képest bővítették volna a felülvizsgálati okok körét. A jogalkotó határozhatja meg a rendkívüli jogorvoslat kereteit, és megteheti, hogy azt csak meghatározott feltételek fennállása esetében engedi meg. Számomra nem fogadható el az az érvelés, hogy a bírói gyakorlat bizonytalansága miatt indokolt a széles körű felülvizsgálat. A bírói gyakorlat egységének megteremtése éppen a nagy számú konkrét kérelem elbírálása miatt nem lehetséges jelenleg.

Tisztelt Képviselőtársaim! A módosító indítványok másik része arra vonatkozott, hogy a felülvizsgálati kérelmet elbírálhatja-e egyes bíró, aki ennek során a felülvizsgálati ok fennállását is önállóan vizsgálja meg. A módosító indítványok lényegében a hatályos állapot visszaállítására tettek javaslatot, vagyis arra, hogy a felülvizsgálati kérelem előzetes formai és tartalmi vizsgálatát a Legfelsőbb Bíróság tanácsa folytassa le. Az egyes bíró eljárásával kapcsolatban nem merülhet fel aggály, a polgári perrendtartás rendelkezik a felülvizsgálati eljárásban a bíróság összetételéről, de a (6) bekezdés alapján törvény indokolt esetben az eljáró bíróság összetételét az említettől eltérően is megállapíthatja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Meggyőződésem szerint a vázolt megoldás megfelel a nemzetközi követelményeknek, egybeesik az Európa Tanács miniszteri bizottságának ajánlásaival, emellett teljesíti az ügyek ésszerű határidőn belüli befejezésére irányuló követelményt is; teszi ezt oly módon, hogy az elvi kérdést felvető ügyekben a Legfelsőbb Bíróság kifejtheti álláspontját. A törvényjavaslat másik része azon rendelkezések csoportját tartalmazza, amelyek a bírósági ügyviteli szabályzatból épülnek be a polgári perrendtartásba. Ezek nem vetettek fel vitás kérdéseket.

Kérem ezért az Országgyűlést, hogy a törvényjavaslat rendelkezéseit szíveskedjenek elfogadni.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  93  Következő    Ülésnap adatai