Készült: 2020.07.10.14:13:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

247. ülésnap (2001.12.11.), 101. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Beosztás igazságügy-miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Előadói válasz
Videó/Felszólalás ideje 2:25


Felszólalások:  Előző  101  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. DÁVID IBOLYA igazságügy-miniszter: Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselőtársaim! A büntető törvénykönyv módosításával egy olyan átfogó módosításhoz érkeztük el, amely reményeink szerint a teljesen új büntető törvénykönyv megalkotásáig az utolsó lesz.

A törvényjavaslat megalkotásakor két cél vezérelt minket. Az egyik, hogy eleget tegyünk azoknak a jogharmonizációs feladatainknak, amelyek nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeinkből erednek, a másik, hogy a korrupcióval szembeni kormányzati stratégiáról szóló kormányhatározatban foglalt büntető jogalkotási feladatainkat teljesíteni tudjuk.

A törvényjavaslat többek között átalakítja a bűnszervezet fogalmát. Újszerű, a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő módon szabályozza a vagyonelkobzást, a korrupciós jellegű bűncselekmények büntetési tételeit pedig megemeli.

A terjedelmes törvényjavaslat alapos előkészítettségét jelzi, hogy ahhoz számszerűen sok, 61 módosító javaslat érkezett, ezek jelentős része azonban ugyanazon szabályok különböző módon történő megváltoztatását célozzák, illetve több javasolt változtatás ugyanarra a szakaszra épül. Például a bűnszervezet szabályozásával kapcsolatos módosító javaslatot tíz helyen érinti módosító indítvány.

A törvényjavaslattal bevezetni kívánt, a bűncselekmény bűnszervezet keretében történő elkövetésére vonatkozó rendelkezéseket ugyancsak sok módosító indítvány érintette.

Tisztelt Képviselőtársaim! Támogattuk azt a módosító javaslatot, amely a vesztegetéssel kapcsolatban a hivatalos személy feljelentési kötelezettségének elmulasztását csak akkor rendeli büntetni, ha a vesztegetésről hivatali minőségében szerez tudomást, és erről - mihelyt teheti - nem tesz feljelentést.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat szükségességével, céljával, alapvető rendelkezéseivel szemben a parlamenti vita során egyetlen kifogás nem fogalmazódott meg. Kérem ezért tisztelt képviselőtársaimat, hogy a támogatott módosítócsomaggal együtt szíveskedjenek elfogadni a törvényjavaslatunkat.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

 

 

(11.40)

 
Felszólalások:  Előző  101  Következő    Ülésnap adatai