Készült: 2020.09.20.07:37:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

229. ülésnap (2009.10.08.), 68. felszólalás
Felszólaló Dr. Tilki Attila (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:51


Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TILKI ATTILA (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Az előttünk fekvő jövő évi, embertelen, cinikus és választási költségvetés áttanulmányozásakor a híres amerikai író, Mark Twain szavai jutottak az eszembe, aki a következőket írta: "A hazugságnak három fajtája létezik: hazugság, szemérmetlen hazugság és statisztika." (Keller László: Ezt gyakoroljátok.) Önök próbálnak mindenféle statisztikát gyártani maguknak és nekünk, hogy elhitessék velünk, hogy mennyire jó ez a költségvetés, hogy elhitessék velünk, hogy mennyire indokolt 120 milliárd forintot elvonni az önkormányzatoktól.

(12.00)

Egy-két normatívát kivéve minden egyes terület - akár településigazgatás, körjegyzőségi támogatás, szociális-oktatási normatíva - elképesztő mértékben csökken, ami azt fogja jelenteni, hogy össze fognak omlani az intézményrendszerek. Egyszerűen félelmetes, hogy hogyan lehet kitenni intézményekben elhelyezett gyerekeket, elesett, idős embereket annak, hogy ellátásuk veszélybe kerüljön. Nem lehet így fenntartani a szakmai követelményeknek megfelelően az intézményhálózatot sem a településeken, sem a megyei önkormányzatoknál.

Itt már arról is beszélni kell, hogy nem lesz megfelelő minőségű étel, nem lesz időnként megfelelő hőmérséklet, és nem lesz elegendő gyógyszer. Idézek egy szatmári kistelepülés polgármester asszonyától, aki ezt írta a költségvetés kapcsán nekem - Túristvándiról van szó: "A 2010-es költségvetési tervezet 3. számú mellékletének átolvasása után kétségbeejtő gondolataim támadtak arra vonatkozóan, hogy mint kistelepülési vezető át tudjuk-e vészelni az előttünk álló egy évet. Azt hiszem, egyszerre kellene a 3200 önkormányzatnak lépnie valamit, tenni valamit annak érdekében, hogy ezt a kormány ne tehesse meg az önkormányzatokkal."

Tisztelt Képviselőtársaim! Elhangzott már itt a vitában, hogy véletlenül elírták, rosszul számították a gyermekétkeztetést, hogy 65 ezerről csökkenteni szándékoznak 22 500-ra. Önök tényleg komolyan gondolják, hogy 2010-ben megengedhető, hogy gyermekek éhezzenek majd Magyarországon? Megdöbbentő, hogy a fogyatékkal élők társadalmával is ezt teszik. Döbbenetes, hogy önök, tisztelt szocialista kormány és szocialista képviselők, megpróbálják eladni pozitív üzenetekkel ezt a magyar önkormányzati rendszert tönkretenni igyekvő költségvetést.

Érdeklődéssel hallgattam Arató államtitkár úr komoly, megfontolásra okot adó szavait, amiben azt próbálta megmagyarázni nekem, nekünk, önkormányzati vezetőknek és akár tanároknak is, hogy miért jó ez a költségvetés, miért stabil az oktatási rendszer. A pénzügyminisztériumi államtitkár egyik elkészített diasorozatából idézek önnek, államtitkár úr, aki megfelelően cinikusan így fogalmazott: "Bővülő mozgástér, csökkenő kiadási terhek. Rugalmasabb osztály-, csoportszervezési feltételek." Mit is jelent ez? Ez azt jelenti, hogy majd lehet 47-48-50 fős osztályokban tanítani. A pedagógusok számára szakirodalom vásárlásához kötelezően biztosítandó hozzájárulást önök 14 ezer forintról 4 ezer forintra csökkentik.

Tisztelt Államtitkár Úr! Érdeklődve hallgattam azt a mondatát, hogy megszűnik a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos finanszírozás, és majd lehetőség lesz európai uniós pályázatokon részt venni. A tisztelt kollégája, a Pénzügyminisztérium államtitkára ezt írta ebben a diában: "Az intézmények pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos kötelezettségét önképzéssel is teljesíthetik." Nem pályázatról beszél, cinikus mondattal önképzésről beszélt. Felháborító! 2002-es szinten vannak az oktatási normatívák. És arról beszélnek, hogy bővülő mozgástér?

A művészeti oktatásról - elmondta államtitkár úr - megszülettek a számítások. Mit csináltak eddig? Miért nem korábban számították? Hány ilyen hiba lesz még, mint amit ezek szerint az étkezés, a művészeti oktatás eredménytelen, rossz, egyeztetetlen számítása okozott? De egyébként azt pontosan értjük, hogy mit csinál a kormány, mert nincs szükség közösségekre. Sokkal jobb, ha az oktatás helyett, az intézmények helyett drogárusító helyeken, illetve a média alacsony színvonalú valóságshow-in nő fel a következő generáció. (Egy hang a Fidesz padsoraiból: Szégyen!) Mérhetetlen cinizmus, ami ebből a költségvetésből kiolvasható!

De nincs ez másképp a szociális normatívák szintén brutális csökkentésével kapcsolatban sem. Ott is leírják: az önkormányzat a helyi igényeknek megfelelően átalakíthatja a szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, valamint az időskorúak nappali ellátásának arányait. Ez azt jelenti, hogy csökkentik a normatívát, és egy önkormányzat választhat. Vagy azt mondja, hogy mellé teszi a pénzt, ha tudja - nyilván nem tudja -, vagy megszünteti ezt a fajta ellátást. A konfliktust persze oldjuk meg mi, települési vezetők helyi szinten.

Önök azt mondják, hogy nem lehet majd párhuzamosan normatívát igényelni. Itt a házi segítségnyújtásra és a szociális étkeztetésre gondolnak. Igen, akiket otthonukban részesítettünk gondozásban, azoknál a szociális étkeztetés is megvalósult, és ehhez normatív támogatást kaptunk. Ezek szerint ha nem megy a kettő együtt, szintén választhatunk. Választhatunk aközött, hogy gondozzuk, de akkor nem segítünk szociális étkeztetéssel idős embert, vagy pedig fordítva. Azt hiszem, hogy egy normális, magára valamit adó kormánynak nem érdeke: ha már a gyerekek éhezése fenyeget, akkor majd a nyugdíjasok is hasonló cipőben járjanak.

Persze azt szokták erre mondani, hogy a költségvetés, a válság következményeit mindenkinek viselnie kell az országban; persze azért vannak kivételek, akik számolatlanul vették fel a milliókat semmiért, és csak azért, mert önökhöz, a Bajnai-kormányhoz közeli és hű emberek. Elhangzott bizottsági ülésen a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője részéről, hogy azért jó ez költségvetés nekünk, önkormányzati vezetőknek, mert megteremtjük a bevétel növelése esélyének lehetőségét. Magyarul csökkentik a normatívát, és azt mondják, hogy nekünk milyen jó dolgunk van, mert növelhetjük így a bevételt - de kitől?

Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! El kellene egyszer jönni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, el kellene jönni az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségbe, és ott elmondani a települési vezetőknek, hogy hogyan kérjenek több pénzt az emberektől, hiszen a normatíva semmire sem nyújt fedezetet.

De eddig az önkormányzatokról beszéltem, egypár szót hadd szóljak a kistérségekről. A kistérségeket is katasztrofálisan tönkreteszi a következő évi költségvetés, pedig ösztönözni akartak bennünket, hogy társuljunk, kényszertársulásokban vegyünk részt. Jó pár normatívát megszüntetnek. Csak a fehérgyarmati kistérség azzal a szabályozással, hogy egy normatívát számoltak ki, elvileg az 1000 lélekszám alatti települések jól járnának, 39 millióra lennénk jogosultak, de maximalizálták, hogy legfeljebb 28 millió forintra jogosult a kistérség - már elvettek tőlünk 11 millió forintot.

Lehetne sorolni sokáig, hogy hogyan akarják és hogyan fogják sajnos tönkretenni a magyar vidéket és a magyar önkormányzatokat. De nekünk azt a kérdést teszik föl, azt kérdezik meg tőlünk az ott élő emberek, hogy miért mi, a kistelepülésen élők fizessük meg annak az árát, hogy egyes területeken pazarolták a pénzt, akár bűncselekményt is elkövetve jutottak munka nélkül több millió forinthoz. Lehet ezer és ezer statisztikát készíteni, megmagyarázni nem lehet a megmagyarázhatatlant.

Az Indul a bakterház jut az eszembe, akár a költségvetési vitáról, akár a kormány hét- vagy nyolcéves működéséről, amikor Szabó bakter akkor engedte le a sorompót, amikor a vonat elment; magyarul Szabó bakter is ugyanúgy fordítva működött, mint önök, bár Szabó baktert még annak idején fűtötte a kötelesség iránti vágy, önök viszont csak az embereknek akarnak befűteni. Nem számít, hogy a vörösen izzó kazán meddig bírja, újabb és újabb lapáttal tartják lendületben a rombolás Bajnai-mozdonyát a tolatóvágányon. Ez a költségvetés tolatóvágány! Ez a mozdony elment, ideje leengedni a sorompót. (Taps a Fidesz padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  68  Következő    Ülésnap adatai