Készült: 2020.12.04.03:14:00 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

151. ülésnap (2020.09.22.), 138. felszólalás
Felszólaló Farkas Sándor (Fidesz)
Beosztás Agrárminisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 2:40


Felszólalások:  Előző  138  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

FARKAS SÁNDOR agrárminisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A törvényjavaslat célja az 1956. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett, Párizsban, 1954. december 1. napján aláírt Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetről szóló nemzetközi egyezmény felmondása, megszüntetve Magyarországnak a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetben viselt tagságát. Hazánk alapító tagja volt az 1909. január 25-én létrejött Nemzetközi Hűtésügyi Társaságnak, amely az 1920. június 21-én elfogadott nemzetközi egyezménnyel nyerte el a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetről megnevezését. A Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet alapításának idejében Magyarországnak a szervezet által nyújtott fórum volt a legfőbb lehetősége arra, hogy a korszerű hűtőipari technológiákról naprakész információkat szerezhessen, illetve kapcsolatot tudjon kiépíteni és fenntartani a nemzetközi piaccal.A rendszerváltozás, majd az Európai Unióhoz történő csatlakozás új helyzetet teremtett, melynek következtében hazánk olyan szervezetek tagjává válhatott, amelyek alkalmasabbak a szakmai ismeretek bővítésére. Míg a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézet elsősorban a technológiák feldolgozásával foglalkozik, addig a gyümölcs- és zöldségfeldolgozók számára inkább meghatározó terület a technológiák alkalmazása, amelyre más nemzetközi szervezet fókuszál. Mivel Magyarország tagja a Gyümölcs- és Zöldségfeldolgozók Európai Szövetségének, a Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetben fennálló tagságunk okafogyottá vált, az ipar részéről megszűnt az érdeklődés az intézetben folyó munka iránt. Az egyezmény szerint mindegyik tagállamnak joga van legalább egy évvel előre történő bejelentés után az intézetből kilépni, vagy alacsonyabb csoportba átlépni.

A Nemzetközi Hűtéstechnikai Intézetet nemzetközi szerződés hozta létre, így tagságunk megszüntetéséhez fel kell mondani az egyezményt. Az egyezmény felmondása európai uniós kötelezettségeket nem sért, az Európai Unió számos tagállama, így Ciprus, Dánia, Észtország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Portugália sem tagja az intézetnek. Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy az ismertetett indokok alapján a törvényjavaslatot fogadja el. Köszönöm a figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  138  Következő    Ülésnap adatai