Készült: 2020.02.20.21:56:15 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap (1998.11.18.), 212. felszólalás
Felszólaló Dr. Weszelovszky Zoltán (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:40


Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. WESZELOVSZKY ZOLTÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim! Az elmúlt években folyamatosan növekvő bűnözés, ezen belül is elsősorban az erőszakos és terrorisztikus cselekmények emelkedése okán az ország politikai tényezői között egyetértés van abban, hogy a közbiztonság erősítése mindannyiunk közös érdeke. A Fidesz-Magyar Polgári Párt az elmúlt években többször, több szinten, sokféle formában megfogalmazta az e területen történő lényegi változtatás elengedhetetlenségét.

A Fidesz választási programjában kinyilvánította, hogy kíméletlen harcot kíván hirdetni a bűnözés ellen. Olyan államot akar, mely megvédi polgárait; olyan államot, amely képes megőrizni a szabadság rendjét. Ennek a programnak szerves része az a szervezett bűnözés elleni törvénycsomag, melyet az új kormány hivatalba lépése után röviddel beterjesztett a parlamenthez, és amelynek tárgyalását már meg is kezdte a tisztelt Ház.

A törvénycsomag eredményességének egyik kulcseleme a funkcióiban és működési feltételeiben megerősített rendőrség. Ennek gazdasági alapjait teremti meg a jövő évi költségvetési törvényjavaslat, melynek egyik preferenciaterülete a rendőrség. Anyagi támogatásuk fokozása nem csak a testülettel szembeni fokozott társadalmi elvárások teljesíthetősége szempontjából fontos. Helyzetük javítása önmagában is morális kötelességünk, ugyanis az állomány, különösen a fővárosban szolgálatot teljesítők szociális helyzete már régóta folyamatosan romlik, és mind a hivatásos, mind a közalkalmazotti állomány súlyos megélhetési gondokkal küzd. A fővárosi rendőrök közül sokan a létminimum szintjén, illetve az alatt élnek, sokuknak nincs lakása. Egészségi állapotuk - a túlterheltség miatt is - jelentősen megromlott. A kedvezőtlen munkafeltételek és az alacsony bérezés okán a fluktuáció jóval magasabb a megengedhetőnél.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az 1999. évi költségvetési törvényjavaslat a rendőrségnél mintegy 94 milliárd forint támogatást irányoz elő. Ez azt jelenti, hogy a kormány, a korábban deklarált eltökéltségének megfelelően, az 1998-ra előirányzotthoz képest a rendőrség jövő évi támogatását igen jelentős mértékben, 27,2 százalékkal megemeli. Ez a támogatás 1999-ben - figyelembe véve a 4 milliárd forintot meghaladó saját tervezett bevételt is - összesen 98 milliárd forintos kiadásra nyújt fedezetet. A személyi juttatási előirányzat 48,3 milliárd forintos keretben fedezetet tartalmaz a teljes állomány illetményrendszere idevonatkozó előírásoknak megfelelő rendezésére, illetve az alulfinanszírozottság megszüntetésére.

Jelentős mértékben emelkedik a rendőrség dologi kiadásainak előirányzata is. A javasolt, közel 20 milliárd forint az idei keret 19,6 százalékos emelését jelenti. Ez az összeg nemcsak az infláció hatását képes ellensúlyozni, hanem elégségesnek látszik a működésben az elmúlt időkben zavart okozó dologi feltételek folyamatos biztosításához.

A költségvetési törvénytervezetben ugyancsak jelentősen emelkedik az intézményi beruházások keretösszege. Az 1998-as előirányzatot a jövőre tervezett 6,6 milliárd forint 27,3 százalékkal haladja meg. Ez a keret döntően a műszaki-technikai feltételeket fogja érzékelhetően javítani.

Az 1998-as előirányzathoz képest kiugró mértékben emelkedik a felújítási előirányzat. Az erre a célra biztosított közel 2 milliárd forint megközelítőleg 60 százalékkal magasabb, mint az idei keretösszeg. Ugyanakkor a meredek emelkedés ellenére sajnálatos módon ez a forrás sem lesz elegendő az évek óta halogatott fogdaprogram megvalósítására, valamint a rendőrség ingatlanvagyonának fokozottabb állagmegőrzésére.

A törvénytervezet a várható infláció mértékével növeli a központi beruházásokra fordítható keretösszeget: ez magyarul a lakáscélú támogatásokon keresztül az állomány szociális és egzisztenciális helyzetén igyekszik javítani. A törekvés, a szándék jó, de itt is jóval több pénz kellene, mint ami a költségvetésben rendelkezésre áll. Kiemelést érdemel, hogy a budapesti, illetve a megyei főkapitányságok költségvetései részleteiben is tükrözik az anyagi feltételek javítására irányuló általános kormányzati szándékot. Például a Budapesti Rendőr-főkapitányság esetében lényegesen, mintegy 26 százalékkal emelkednek a rendszeres személyi juttatások. A helyzetüket ismerve ez igen jó hír.

Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A 80-as évek második felétől, de különösen a rendszerváltozás kezdete óta, örvendetes tény, hogy hazánkban is folyamatosan szaporodnak a különböző civil szervezetek. Magyarországon jelenleg közel 60 ezer alapítvány és társadalmi szervezet működik. Növekvő súlyukat jelzi, hogy évi 150 milliárd forint értékű vagyonnal gazdálkodnak, és taglétszámuk együttesen már 600 ezer főre tehető. Mennyiségi növekedésük mellett egyre inkább jellemzővé válik a minőségi átalakulásuk, aminek következtében társadalmi szinten egyre inkább harmadik szektorként jelennek meg. E szektor egyre szélesebb tevékenységi, működési területet fed le. A nemzetközi trendek azt mutatják, hogy szerepük, hasznosságuk és befolyásuk gyorsan erősödik.

Prognosztizálható, hogy az alapítványok és a társadalmi szervezetek hazánkban is rövidesen a gazdasági élet fontos tényezőivé válhatnak. Működésüket és megerősödésüket a költségvetés is támogatja Magyarországon, mégpedig több módon is. Az egyik forrás az Országgyűlés fejezetben, 8. címszámon explicite jelenik meg. Az 1999-es törvénytervezet 323,1 millió forinttal, vagyis az idei előirányzatnak az infláció mértékével növelt összegével kívánja támogatni a társadalmi és karitatív szervezetek működését. Ugyancsak a 8. címszám alatt található 176,6 millió forint, mely az szja-befizetésekből származik.

 

(18.30)

 

A jövő évi költségvetésben a fogyatékosokat képviselő szervezetek 430, a Magyar Vöröskereszt 385, a Magyarok Világszövetsége 167, a Máltai Szeretetszolgálat 170 millió forintra számíthat. Vagyis az eddig felsorolt címeken mintegy 1,4 milliárd forint a jövő évi keretösszeg.

Az ágazati címeken összesen 1,8 milliárd forint van előirányozva civil szervezetek támogatására. A Miniszterelnöki Hivatalnál 500, a Belügyminisztériumnál 77, a Honvédelmi Minisztériumnál 163,7, a kulturális tárcánál 701, az Oktatási Minisztériumnál 74, a szociális és családügyi tárcánál 25, az Egészségügyi Minisztériumnál 130 millió forint és a gazdasági tárcánál 179 millió forint jelenik meg.

A jövő évi egyszázalékos szja-befizetésekből 2,7 milliárd forint bevételre számít a költségvetés, vagyis a civil szervezetek a jövő évben az említett központi forrásokból jelentős, mintegy 6 milliárd forint támogatásra számíthatnak. Ez kedvező feltételeket teremt további fejlődésükhöz, fontos társadalmi és gazdasági funkciójuk mind hatékonyabb betöltéséhez.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Úgy gondolom, igaza van dr. Szájer József frakcióvezető úrnak, amikor azt állítja, hogy a költségvetés világos látlelete egy kormány politikájának. Az eddig felemlítettek alapján ezért azt állíthatjuk, hogy az 1999. évi költségvetési javaslat az adott indulási pozíció és ismert feltételek okán meglehetősen determinált, továbbá behatárolt mozgástér ellenére tükrözi az Orbán-kormány politikájának fő irányait. A látlelet a családok terheinek csökkentését, a gazdasági növekedés feltételeinek javítását, az oktatásügy és a kultúra támogatásának fokozását, a rend és közbiztonság javítását, a civil szféra támogatását, az európai integráció gyorsítását mutatja, vagyis egyértelmű, helyes és előremutató prioritásokat tartalmaz, melyek a társadalmi alkotóerő felszabadítása irányában hatnak. Harmonizál nemzeti és polgári célkitűzéseinkkel, azok megvalósításához az eddigieknél kedvezőbb feltételeket kínál.

Ennek okán a törvényjavaslatot támogatom, és azt képviselőtársaimnak elfogadásra ajánlom. Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 
Felszólalások:  Előző  212  Következő    Ülésnap adatai