Készült: 2020.02.25.14:17:37 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap (1998.11.18.), 210. felszólalás
Felszólaló Bernáth Ildikó (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 10:50


Felszólalások:  Előző  210  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BERNÁTH ILDIKÓ (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A hétfőn benyújtott és most megvitatásra kerülő költségvetési törvényjavaslat nem más - ahogyan ezt Szájer József frakcióvezető úr is mondta -, mint a kormányprogram számokban megjelenő lenyomata. A kormányprogram természetesen azokat az alapelveket és azokat az értékeket tartalmazza, amelyek a Fidesz-Magyar Polgári Párt "Szabadság és jólét" címet viselő választási programjában ismertté váltak, és amelyre a választók nagy többsége igennel szavazott.

Programunk élhető életet ígért, amelynek alapja a gazdasági növekedés és stabilitás. Olyan gazdaságpolitikát kívánunk kialakítani és folytatni, amely kiszámítható a gazdasági élet valamennyi szereplője számára. Ennek jegyében a benyújtott költségvetési törvényjavaslat az ez évi várható 14 százalékos inflációval szemben 11 százalékra csökken, és az eddigieknél hatékonyabban segít megőrizni a forint értékállóságát.

Ez a költségvetés nagy hangsúlyt fektet a családok helyzetének javítására, gyarapodására. Ezen a téren nem csökken, hanem nő az állami szerepvállalás. Ez a költségvetés visszaadja a családok számára az elvett biztonságot, ellensúlyozza a gyermekvállalással és -neveléssel kapcsolatos terheket.

Az állam szerepét növelni kell a rend és a polgárok biztonságának fenntartásáért. A nyugodt élethez vissza kell szorítani a bűnözést, amelyhez nem elég szigorítani a törvényeket, de érvényt is kell szerezni a rendnek. A pénzügyminiszter úr expozéjában is elhangzott, hogy a polgári koalíció kormányának a biztonság megteremtése az elsődleges szempont. A biztonság a polgári lét alapfeltétele. Nem tartható tovább az a helyzet, ami az előző kormány működése alatt alakult ki. 1997-ben Magyarországon 514 ezer bűncselekmény vált ismertté, annyi, mint még soha a korábbi években. Ezen belül drámaian, közel 60 százalékkal nőtt a közrend elleni bűncselekmények, csaknem 90 százalékkal a kábítószerrel való visszaélések és 70 százalékkal az okirat-hamisítások száma. Amit pedig a lakosság közvetlenül is érzékelhetett, az a lakásbetörések számának több mint 20 százalékos emelkedése volt.

Az előző kormány működése alatt a bűnözők önbizalma legalább annyival növekedett, amennyivel a magyar polgárok biztonságérzete csökkent. A Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselőcsoportja olyan költségvetést támogat, amely elegendő pénzügyi forrást biztosít a rendőrségnek és a rendvédelmi szerveknek ahhoz, hogy azok képesek legyenek a családok, a polgárok biztonságát megvédeni, nyugalmukat biztosítani. A költségvetésben jövőre jelentősen, több mint 20 százalékkal emelkedik a hivatásos állomány tagjainak fizetése, és hasonló arányban nő a fejlesztésekre fordítható pénzeszközök nagysága is.

A polgári kormány nemcsak a rend, de a családok kormánya is. Célunk a családi élet biztonságának, a gyermekvállalás kedvező feltételeinek szavatolása, hazánk népességfogyásának megállítása. A népességfogyás természetesen érezteti hatását az iskola falain belül is. A '90-es években folytatódott a tanulólétszám csökkenése, és nőttek a költségvetési szigorítások, az iskolák anyagi helyzete közötti különbségek. Különösen jól érzékelhető ez a kistelepülések iskoláinál. Az adófizető polgár joggal várja el, hogy gyermeke függetlenül az adott település földrajzi és anyagi helyzetétől, a társadalmi felemelkedés esélyét biztosító oktatásban-képzésben részesüljön. Választási programunkban azt ígértük, hogy kiemelten fogjuk támogatni a hátrányos helyzetben lévő kistelepülési iskolákat. Amit ígértünk, az új támogatási formaként meg is jelenik a költségvetésben: 1 milliárd forintot biztosítunk az 1100 főnél kisebb lakosságszámú településeken az óvodai és az első négy évfolyamon az általános iskolai oktatás kiemelt támogatására.

Tisztelt Képviselőtársaim! Kitűzött céljainkat csak akkor érhetjük el, ha ehhez rendelkezésünkre állnak a pénzügyi források. Az állami költségvetés legnagyobb bevételi forrása az adó. Ezért egyetlen adófizető számára sem közömbös, hogy milyen adópolitikát kíván a kormány megvalósítani. A jövő évben célul kitűzött adópolitikát az arányos közteherviselés, a jelenleginél igazságosabb adóterhelés jellemzi. Ennek egyik elemeként jelenik meg már január 1-jétől a gyermekek utáni adókedvezmény, amelynek összege gyermekenként havi 1700 forint az egy- és kétgyermekes családoknál, a három- és többgyermekes családoknál pedig 2300 forint. Ez a javaslat, ha döntés lesz, 1 millió 200 ezer, 1 millió 300 ezer adófizetőt érint.

A személyi jövedelemadó jelenlegi hat kulcsa háromra módosul, és a legfelső adókulcs mérséklődik. A gyermekek utáni adókedvezménnyel azt kívánjuk érzékeltetni, hogy a gyermek fontos a társadalom, a közösség számára is. Évente sok ezer gyermekkel kevesebb születik annál, mint amennyit a családok szeretnének. Bizonyára önök is látták két nappal ezelőtt a televízióban, illetve olvasták a sajtó tudósításait arról a konferenciáról, amely a népességfogyás témájával foglalkozott. Ott hangzott el a kutatók megállapítása, hogy más európai országok népeivel, lakosságával összehasonlítva a magyarok rendkívül családcentrikusak, el sem tudják az életüket képzelni gyermek nélkül, legalább két-három gyermeket szeretne minden fiatal család. Ennek ellenére mégsem születnek meg ebben a vágyott számban a gyermekek. A népességfogyás drámai méreteket öltött, és ha ezt a tendenciát nem tudjuk megfordítani, akkor 2045-ben az ország lakosságának száma 7,5 millióra csökken. A gyermekek után járó adókedvezmény, a családi pótlék és a gyes alanyi jogúvá tétele a családok életfeltételeit javítják. Fideszes képviselőtársaimmal együtt remélem, hogy ezek az intézkedések is hozzájárulnak ahhoz, hogy belátható időn belül megálljon hazánkban a népességcsökkenés.

A személyi jövedelemadó mellett az adóbevételek egy másik jelentős csoportja az általános forgalmi adó. Az adó rendszerében gyökeres változás nem várható 1999-ben, de néhány termék adókulcsa csökkenni fog.

 

(18.20)

 

Így például 12 százalékról 0 százalékra fog csökkenni az alap- és középfokú oktatás tankönyveinek áfája, amely a költségvetésben 1,3-1,4 milliárd forintot jelent; ennyivel kevesebb lesz a családok kiadása 1999-ben. Szintén megszűnik a csecsemőpelenka után fizetett áfa, amely 4-600 millió forint megtakarítást jelent a kisgyermekes családok esetében.

Választási programunknak megfelelően a költségvetés tartalmazza a társadalombiztosítási járulék csökkenését is. Azt ígértük a választóknak, hogy a kormányzati ciklus végére felére csökkentjük a járulékterheket, segítve ezzel elsősorban a kis- és középvállalkozásokat. A munkaadók terhei 7 százalékkal csökkennek, mely százalékpontonként 25 milliárd forintot hagy a gazdaságban. Az így nyert 175 milliárd forintot a vállalkozók használhatják, bővíthetik beruházásaikat és új munkahelyeket teremthetnek.

Tisztelt Országgyűlés! Minden törvény annyit ér, amennyit meg tudunk valósítani belőle. Ahhoz, hogy közös céljaink megvalósuljanak, vagyis érzékelhetően javuljon a családok anyagi helyzete, biztonságban élhessünk, megteremthessük az esélyegyenlőséget az oktatásban, elősegítsük a munkahelyteremtést és ezzel csökkentsük a munkanélküliséget, ezeknek a céloknak a megvalósításához nem elég az adóbevételeket, járulékokat előírni, azokat be is kell szedni. Olyan adóigazgatásra van szükségünk, amely növeli az adó- és járulékbeszedés hatékonyságát. Olyan hivatalt kell működtetni, amely nem nézi tétlenül, hogy az elmúlt évek következtében 240-280 milliárd forintnál tart a be nem hajtott járulékok összege.

Minden tisztességes adófizető joggal várja el, hogy az adóhivatal azonos mércével mérjen, és ne csak az egyéni vállalkozókkal, a bérből és fizetésből élőkkel, a kis- és közepes vállalkozókkal szemben járjon el a törvény teljes szigorával. Ezt várjuk el a kormánytól, valamint azt, hogy a költségvetésben megfogalmazott célkitűzéseket valósítsa meg. Ennek megvalósítása érdekében fogja a munkájában támogatni a kormányt a Fidesz-Magyar Polgári Párt képviselőcsoportja.

Köszönöm. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  210  Következő    Ülésnap adatai