Készült: 2020.02.19.08:28:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap (1998.11.18.), 20. felszólalás
Felszólaló Dr. Horváth Balázs (MDF)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 12:40


Felszólalások:  Előző  20  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HORVÁTH BALÁZS (MDF): Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt Ház! A költségvetés mindig és mindenhol kormánybuktató lehet. Pontosan ezért az ellenzék minden lehetséges eszközt felhasznál a költségvetési törvényjavaslat elemzésére, boncolgatására, véleményét kifejti, álláspontját közli és vitatkozik azzal. Vélem azt, hogy ez a dolog természetes rendje és magától értetődő. A magam részéről - és ezt frakciónk nevében is mondhatom - minden megalapozott, logikus szakmai érvet nagy figyelemmel hallgatok, hallgatunk meg, az ember azokon elgondolkodik, és előfordult már az is - remélem, elő is fog fordulni -, hogy álláspontjába esetleg módosító indítvány formájában azt beépíti.

A gond nem ez! A gond az, ha valaki érzelmi alapokon boncolgatja a költségvetést. A gond az, ha az ellenzék olyan erkölcsi alapállásból és olyan formában támadja a költségvetést, amely saját előadását teszi hiteltelenné. Megértem és elfogadom Tardos képviselő úr indítványának nagy részét, ami szakmailag egyértelmű volt, azzal lehet vitatkozni, az egy platform, helyesebben mondva egy álláspont.

A komédia határába illőnek tartom azonban azt, ha az MSZP-frakció vezetője olyan erkölcsi alapállásból támadja a polgári kormány költségvetését, hogy - tartalmilag idézem, nem pontosan - az az ígérgetések be nem tartásának költségvetése. Nem tartom célszerűnek, ha egy politikai erő, amely kormányon is volt, olyan erkölcsi alapállásból támad egy költségvetést, olyan Nessus-inget kísérel meg ránk erőltetni, amelyet saját magának szabott.

Emlékszem arra az 1994-es választások előtti kampányból, amikor Horn Gyula és társai fizetett hirdetésekben jelentették meg a 3,60-as kenyeret és a többieket, és a pénzügyminiszternek (Derültség és közbeszólások az MSZP padsoraiban.) - célszerű lenne minden közbeszólást tényekre alapítani. Ezek a hirdetések megvannak, meg kell nézni, és teljesen fölösleges a tényeket letagadni. Ez a legszörnyűbb dolog! A tényekkel lehet játszani, de azokat letagadni nem lehet. Ez tény volt, és később Békesi pénzügyminiszternek kellett kiigazítani.

Azt javaslom a jövőre nézve és ezen vita kapcsán is a Magyar Szocialista Párt frakciójának, hogy maradjon a tényeknél, és ne érzelmi alapon, hanem a rációt segítségül híva - nyilván ismeri azt - támadja a költségvetést.

Tisztelt Ház! Egy szűkebb területről - amely hallatlan jelentőségű - szeretnék beszélni: a rendvédelemmel kapcsolatos költségvetési fejezetekről. Egy költségvetés két esetben jó, két alapvető kritériumnak kell eleget tennie. Az egyik, hogy saját eszközeivel támogassa a gazdaság fejlődését, vagyis gazdálkodjék - ez az egyik alapvető kritérium.

A másik pedig az, hogy szinkronban fusson a kormányprogram mögött lévő pártprogramokkal, amelyek a kormányzáshoz nem a legalitást, de a legitimációt - a politikai és erkölcsi legitimációt - biztosítják.

Ez az a második kritérium, amelynek - ehhez értek valamelyest, ezzel szeretnék csak foglalkozni - a kormány, a kormányunk költségvetése megfelel, és a programunknak megfelelően maradéktalanul - természetesen szegényesen, de azért maradéktalanul - eleget tesz. Az 1994-ben elfogadott és '95-re vonatkozó költségvetési törvény óta a Belügyminisztérium, azon belül értelemszerűen a rendvédelem - melyről beszélni szeretnék - ilyen kiemelt támogatást még nem kapott. Tudom, hogy ez sem elég, kiváltképpen ez sem sok, de a lehetőségekhez képest akkora, hogy a pártprogramokban és az azokra épülő kormányprogramban megfogalmazott cél - hogy a rend országát kívánjuk üzemeltetni, kérem, ne haragudjanak a triviálisnak tűnő kifejezésért - elérésének eszköze lehet, annak megfelel.

 

 

(9.20)

 

Azok az előirányzatok, azok a javaslatok, amelyek a Belügyminisztériumon belül a rendvédelemre vonatkoznak, eleget tesznek annak a most már joggal elvárt, '95-ben szétzúzott követelményrendszernek, hogy a hivatásos állománynál a béreket illetően a 100 százalékos beállás megtörténjen. Tudom persze, hogy ez gondot is okoz, hiszen a nem hivatásos állomány bérfejlesztése az elvártaknak sem felel meg, viszont tudomásul kell vennünk azt a kormányprogramban, pártprogramokban megfogalmazott egyértelmű prioritást, hogy e kormány súlyponti kérdésként fogja kezelni a rendvédelmet. Nyilvánvaló dolog, hogy ebben az esetben azt az eszközt - ne haragudjanak a rendőrök, ha ez esetben tárgyiasítom őket -, amely a rend fenntartásához szükséges, támogatni kell, ezért kapott kiemelt támogatást a Belügyminisztérium ezen fejezete, a rendőrség, amivel egyet is értek.

Államtitkár úr, rögtön szeretném azonban megjegyezni, hogy azért akadt gondom ezzel a fejezettel. A költségvetési törvényjavaslat 300 millió forintot elvon a Belügyminisztériumtól. Bár ez nem a szó legszorosabb értelmében vett rendvédelmi jellegű elvonás, ugyanis a Várpalota és környéke rehabilitációs program 300 milliós forintos kamattámogatása kapcsán az a logikai gond ezen összegszerűséggel kapcsolatban, hogy ez a 300 millió forintos kamattámogatás, államtitkár úr, soha nem volt beépítve a Belügyminisztérium költségvetésébe, következésképpen azt el sem lehetett volna vonni. Kérem, hogy a későbbiek során egy esetleges módosító indítvány kapcsán ezt szíveskedjék megvizsgálni, közös erővel vizsgáljuk meg ezt.

A költségvetési javaslat óriási előnye, hogy talán ez az első alkalom, amikor a polgári védelem olyan támogatást kap - és önállóan szerepel a költségvetésben -, amit meg is érdemel. Elég, ha néhány, a közelmúltban bekövetkezett olyan jellegű katasztrófára célzok, amelyekben a polgári védelem tragikusan szegényes eszközellátottsága közel tragédiához vezetett, vagy vezethetett volna.

Nagyon örülök annak, hogy a költségvetés megadja az anyagi támogatást, a forrást, a fedezetet ahhoz, hogy az őrsprogram folytatódjék, hiszen a sokat gúnyolt polgárbarát rendőrség kiépítéséhez, a rendőrség társadalmi elfogadottságához az őrsprogram nagy erővel történő folytatása feltétlenül szükséges.

Tisztelt Ház! Tisztelt Országgyűlés! Mindezekből következően a magam részéről a XI. fejezetet, azon belül a rendvédelemmel kapcsolatos költségvetési javaslatot támogatom, az imént kifejtett némely fenntartásommal összefüggésben is, és a magam részéről értelemszerűen elfogadni javaslom.

Kiemelt támogatást kap a költségvetési törvényben a X. fejezeten belül a nemzetbiztonság. Hallatlanul fontos ez a kérdés, és miután a hozzá nem értők, vagy az ügybe magukat alaposabban be nem ásók számára magasnak tűnik itt a költségvetési támogatás, engedjék meg, hogy néhány mondat erejéig ezt megindokoljam. Egy konkrét tétellel kapcsolatban, a szakszolgálatnál a személyi ellátás, ha jól emlékszem, több mint duplájára emelkedik. Való igaz, államtitkár úr, amikor először olvastam, megdöbbentem, de sikerült az indokát, a számomra is elfogadható magyarázatát megtalálni. Megtörtént a 100 százalékos beállás, ami feltétlenül szükséges. De még egy dologra, tényre felhívnám a figyelmüket, nevezetesen arra, hogy a szakszolgálatnál gyakorlatilag csak tisztek vannak, következésképpen a középarányos bérrel nem lehet játszani. Mondom, gyakorlatilag csak tisztek vannak, és ezen túlmenően magasan kvalifikált, a pályából adódóan a szakmájukat megfelelő szinten elsajátított és gyakorolni képes emberek, nyelveket beszélők, akiket nyilván olyan anyagi helyzetbe kell hozni, hogy ezen hallatlanul kényes, másrészt rendkívül fontos területről ne pályázzanak át a civil élet más területére.

Már most megmondom, hogy álláspontom szerint ezen korrekt és nagyon határozott, jelzés értékű költségvetési támogatás olyan munkát is elvár a szakszolgálattól, egyrészt az eredményességét, másrészt az erkölcsi tisztaságát tekintve, amelyet, biztosan tudom, a Ház, de a miniszter is ellenőrizni fog.

A fentiekből következően álláspontom szerint a költségvetési törvény imént röviden és vázlatosan tárgyalt két fejezete, s azokon belül a részletesebben elemzett címek, lefedik azt a kormányzati szándékot, amely a rend fenntartására, ha úgy tetszik, inkább helyreállítására irányul, következésképpen a Demokrata Fórum nevében azt támogatom és elfogadni javaslom.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  20  Következő    Ülésnap adatai