Készült: 2020.02.24.07:21:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap (1998.11.18.), 188. felszólalás
Felszólaló Dr. Pap János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 11:00


Felszólalások:  Előző  188  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. PAP JÁNOS (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A jövő évi, a '99. évi költségvetés nagy mérföldkő nemcsak az ország, hanem a Fidesz-Magyar Polgári Párt vezette kormány életében is. Ez még akkor is igaz, ha ez a költségvetés örökölt és ilyen rövid idő alatt nem lehetett leásni az alapokig, de a főbb tendenciák és az irányváltás jól érzékelhető. Örökölt, mert sok adósság és ígéret mára vált ismertté; nehezítve elképzeléseinket, súlyos veszteségek derültek ki több százmilliárd forintos tételben, ezenkívül az orosz válság is módosítja elképzeléseinket.

Ez a költségvetés abban is eltér a többitől, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi kereteit nem az állam pénzeként, hanem minden polgár vagyonaként kezeli. Ez a költségvetés befektetés a jövőbe a család és a gyermekek támogatása miatt, valamint a gyermek- és a különböző oktatási kedvezmények miatt. Az örökség ellenére mi már előreléptünk néhány ponton, természetesen ott, ahol az idő engedte. Nagy értéke a törvényjavaslatnak, hogy a választási program gazdasági lenyomatát tarthatjuk a kezünkben; nem történik most más, mint a választási program megvalósítása.

A legfontosabb területek, ahol a korábbiaknál jóval magasabb összeg áll a rendelkezésünkre, a következők: a családok támogatása, a mezőgazdasági struktúra átalakítása, a kis- és középvállalkozások támogatása, az oktatásra és a szervezett bűnözés elleni harcra is több pénz jut, ezenkívül jelentős lépéseket teszünk a közpénzek elfolyásának megakadályozására.

Tisztelt Ház! Mint a környezetvédelemben tevékenykedő képviselő, ezen területek térnyerését nagyon támogatom, mivel a kis- és középvállalkozások sokkal közelebb állnak a környezetbarát megoldásokhoz, mint a multinacionális cégek, környezetterhelésük lényegesen kisebb, ezenkívül emberbarát, emberléptékű megoldásokat alkalmaznak.

A mezőgazdasági struktúra átalakításában szinte az utolsó percekben vagyunk. A családi alapon szerveződő gazdaságokban nagyobb az élőmunka-felhasználás, a környezetbarát, kis léptékű technológia esetén lehet némi reményünk a talaj termékenységének visszafordítására, illetve, ahol még van, megőrzésére, a túlzott műtrágya- és vegyszerfelhasználás korrigálására, ezen keresztül az egészséges élelmiszerek előállítására. Az oktatás és a családi támogatás pedig különböző területeken ugyan, de fontos ahhoz, hogy megtanítson bennünket egymásért felelősséget vállalni, tisztelni a másikat és azt a környezetet, amelyben élünk.

 

(17.30)

 

Általánosan elfogadott tendencia az is, hogy a környezetvédelem terén a legnagyobb előrelépést éppen az oktatással érhetjük el, minden befektetett forint itt kamatozik a leginkább.

A közpénzek elfolyásának megakadályozására reményeink szerint jó példa a különböző alapok megszüntetése, így többek között a Környezetvédelmi Alapé is. Ezzel tulajdonképpen áttérnék a konkrét környezetvédelmi fejezetre, illetve környezetvédelmi kérdésekre.

A Környezetvédelmi Alap megszűnése mellett a tervezet szerint nő a célfeladatok köre. Több pénzt, mintegy 29 milliárd forintot kíván fordítani a költségvetés erre a célra. Azt gondolom, ez jelentős előrelépés, hiszen az előző kormány pontosan ebből a keretből 18 milliárd forintot zárolt. Az alap finanszírozta kiadás bevételi oldalán 19,2 milliárd forint szerepel, míg a költségvetési támogatás közel 10 milliárd forint. E nagy összeg miatt én azt gondolom, komolyan el kell gondolkodnunk a termékdíjtételek módosításán, bővítésén, valamint a környezethasználati díj bevezetésén. Magának az alapnak a rendeltetése és felhasználása azonos a Központi Környezetvédelmi Alapéval. Reményeink szerint a természetvédelmi területek fejlesztése és megőrzése is nőni fog. Felhívom azonban a figyelmet a nyugat-magyarországi régióra, hiszen az előző ciklusban sajnálatos módon szinte csak a keleti részeken hoztak létre nemzeti parkokat.

A fejezeti kezelésű előirányzatok mint célirányzatok, a Környezetvédelmi Alap céltámogatása nélkül is jelentős növekedést mutatnak. Az előző évi 2 milliárd forint helyett a következő évi költségvetésben 6,7 milliárd forintot biztosítunk erre a célra. Annyit azonban meg kívánok jegyezni - és ez egy nagyon fontos terület -, hogy a Duna-monitoring és a Szigetköz kármentesítése kerüljön megosztásra úgy, ahogy az korábban is volt. Nagy hangsúlyt kap a tervezetben a környezetvédelmi károk elhárítása, amelyre a költségvetés az idei évben 5 milliárd forintot biztosított, míg jövőre közel a dupláját, 9,5 milliárd forintot kíván fordítani.

Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! A költségvetésben évről évre meghatározó szerepe van a természetvédelemnek és a környezetvédelemnek. Jól mutatja ezt a nemzeti összterméken belüli arány, amely szerint 1993-hoz képest a jövő évi költségvetésben már több mint kétszeres, 1,3 százalék áll rendelkezésre környezetvédelmi fejlesztésre, ami évi 0,1 százalékos előrelépést jelent.

Döntő volt, hölgyeim és uraim, a törvényjavaslat készítésében, hogy az EU-ajánlásokat figyelembe vettük, és így három környezetvédelmi területet jelöltünk meg mint kiemelt prioritást. Tudjuk, fontos a csatlakozási feladatok teljesítése, de véleményem szerint enélkül is a környezeti állapot, a környezetvédelmi jellegű beruházások több évtizedes elmaradása indokolttá teszi, hogy a környezetvédelemre sokkal nagyobb hangsúly kerüljön.

Az uniós ajánlás szerint a három kiemelt feladatra a források 80-85 százalékát kívánjuk fordítani. Ezek a következők: a szennyvízelvezetés és -tisztítás, a levegő tisztaságvédelme, a hulladékgazdálkodás, beleértve a hátrahagyott és fel nem számolt környezeti károkat is. A következő évben e háromból is kiemelkedik a vízgazdálkodás előtérbe állítása.

A szakmai feladatok között elsődleges és legfontosabb a felszíni és felszín alatti vizek védelme. Ezen a téren azonban két problémára fel kell hívni a figyelmet: egyrészt a városok és a települések szennyvíz- és szennyvíziszap-gondjait is meg kell oldani, többek között a vízbázisvédelem miatt; másrészt el kell érni, hogy a víz-, szennyvíz-, -iszaphasznosítási, illetve -mentesítési kör megnyugtató módon lezáruljon. Örömmel fogadjuk, hogy a talaj- és vízszennyezésben jelentős szerepet játszó hígtrágya rendszerű üzemeket csökkenteni kívánjuk.

A következő két kiemelkedő feladat egy kicsit háttérben maradt a víz és szennyvíz mellett, és azt gondolom, szemléletben is egy kicsit tovább kell gondolni ezt a kérdést, tudniillik a szilárdhulladék-kezelők létesítése - úgymint lerakók és tárolók - véleményem szerint a gyakorlatban nem úgy történik, mint ahogy mi azt elképzeljük és szeretnénk. Egyáltalán, számomra fölmerül az a kérdés, van-e vajon korszerű települési lerakó. Szerintem nincs egyébként; bárhol történik ez a lerakás, itt nem történik más, mint unokáinkra, illetve az elkövetkező évtizedekre hárítjuk át a mi problémáinkat, nem beszélve az esetleges víz- és talajszennyeződésről, ami az ilyen tárolókban keletkezik. Én azt gondolom, a globális felmelegedés, illetve az ózonlyuk keletkezésében nagy szerepet játszó metán, széndioxid és egyéb mérgező gázok is ezen a helyeken keletkeznek.

Gyakran felmerül a hulladékkérdésben, hogy a hulladékokat égetni kell. Én fölhívnám a figyelmet, hogy ezen a téren is jelentős lehet, sőt az is, a légszennyezés, a visszamaradó hamu pedig hasonlóképpen nagy gondokat okoz. Tudatosítani kell azt - és ez nem pénz kérdése -, hogy a hulladékban lévő anyagok több mint 80 százaléka újrahasznosítható, fontos nyersanyag. Ehhez azonban meg kell valósítani a szelektív hulladékgyűjtést, ezáltal a hasznosítást.

A legjobb megoldás azonban a hulladékszegény technológia, ami ismét nem pénz, hanem hozzáállás kérdése. A veszélyeshulladék-gazdálkodásban is az egyedüli járható útnak én a technológiai váltást, illetve a hasznosítást és az ártalmatlanítást látom, de az ellenőrzés elvszerű legyen, és ne akadályozó.

A törvény támogatja a csomagolóhulladék begyűjtő rendszerét, amely mellett, helyett és azt továbbfejlesztve véleményem szerint szemléletváltásra van szükség, újra kell értékelnünk és újra be kell hozni a gyakorlatba a jól működő, környezetbarát, hulladékszegény üvegvisszaváltós rendszer elterjedését.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Igazából itt befejeztem volna, de képviselőtársaim idejével spórolva engedjék meg, hogy néhány szóban most reagáljak Szili Katalin képviselő asszony szavaira. Fontos néhány szóval reagálni - elsősorban szakmailag -, mert én azt gondolom, aki aggódik a környezetvédelemért, azt csak támogatni lehet, hogy több pénzt szeretne a környezetvédelemre.

Van, ami nem pénzkérdés, tisztelt képviselő asszony, és van, ami pénzkérdés. Ami nem pénzkérdés a környezetvédelemben: az előző ciklusban hoztak egy olyan rendeletet a szennyvíznél, a 102. kormányrendeletet, ami nem segítette a probléma megoldását - a mezőgazdasági hasznosításról van szó a szennyvíziszapoknál és a veszélyes hulladékoknál -, ami nem előrelépés, hanem véleményem szerint visszalépés. Egy jogszabállyal hátráltattuk a dolgot.

Azt mondta a képviselő asszony, hogy az EU támogatja a programot, de erre nincs pénz. Szeretném elmondani, hogy ismét csak olyat kell mondani a környezetvédelemről véleményem szerint ellenzékben és kormánypártban is, ami később tartható vagy számon kérhető. A Fidesz-Magyar Polgári Párt által vezetett kormány az alapokban több pénzt kíván juttatni ezen feladatokra, amiket fölsoroltam; nem kívánom megismételni. Ehhez képest kicsit furcsa, és gondoljunk csak bele, hány képviselő szembesül azzal a kérdéssel, hogy beindultak szennyvíztisztítók, különböző projektek beindultak az országban, a Környezetvédelmi Alapot pályázták meg, de abból nem kapták meg a pénzt. Azért nem kapták meg a pénzt, mert 18 milliárd forintot zárolt a PM. Remélem, hogy a Fidesz által vezetett kormányban ilyen nem fordul elő, sőt ezekre az elmaradt támogatásokra, amelyeket joggal várnak az önkormányzatok, ebből a 18 milliárd forintból valamilyen formában visszaforgatva biztosítani tudunk a számukra.

Végül visszatérve beszédem eredeti fonalához, én azt gondolom, tisztelt Ház, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Pártnak és annak képviselőcsoportjának rendkívül nagy a felelőssége - szemben az ellenzékkel - azért, hogy ez a törvény megszülessen. Ez azonban nem jelenti azt - és azt gondolom, egy környezetvédőnek soha nem is jelentheti -, hogy egy jó költségvetést, ami szerintünk egy jó költségvetés, pozitív javaslatokkal, élve a kontrollehetőségekkel, hiszen azért vagyunk itt a Házban, tovább ne javítsunk. Ezért kérem önöket, hogy módosító javaslatainkat is támogatva szavazzák meg ezt a költségvetést.

Köszönöm figyelmüket. (Taps a kormánypárti képviselők padsoraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  188  Következő    Ülésnap adatai