Készült: 2020.02.21.01:20:20 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap (1998.11.18.), 176. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:10


Felszólalások:  Előző  176  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. SZILI KATALIN (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! És engedjék meg, hogy megszólítsam a tisztelt távol lévő környezetvédelmi miniszter urat is, hiszen a környezet ügyéről szeretnék szólni.

A kormányprogram hangsúlyosan szólt a környezetvédelem jelentőségéről hazai és európai uniós prioritások miatt, ehhez képest a polgári koalíció kormánya, annak is az első költségvetése széttagoltan foglalkozik és csak a követelmények szintjén a környezetvédelem tárgyával, és ily módon tárgyalja ezt a rendkívül fontos kérdéskört, ahogy ezt a mai napon már több képviselőtársam említette.

Érthetetlen számomra, hogy miért és milyen alapon éri kritika minduntalan az elmúlt négy év tevékenységét, bár az EU is elismerte az eredményeket. Ehhez engedjék meg, hogy hadd idézzek önöknek egy nagy államférfitól, aki azt mondta: "ha a jelen megpróbál törvényt ülni a múlt felett, elveszítheti a jövőt."

Engedjenek meg öt konkrét megjegyzést.

Európai Unió. Nagyon helyesen a költségvetés rögzíti azt, hogy ez Európai Unió feladatait és környezetvédelmi feltételeinek teljesítését az 1999. évi költségvetés magáévá teszi, azt tartalmazza, természetesen a prioritások szintjén a forrásokat is biztosítja. Mit tartalmaz ez? Elfogadtunk 1997-ben egy nemzeti környezetvédelmi programot, amely alapvetően felöleli 2002-ig azokat a feladatokat, amelyeket környezetvédelem területén Magyarországnak tennie kell ahhoz, hogy 2002-ben környezetvédelmi szempontból is alkalmassá váljon az európai uniós tagságra.

Az Európai Unió a programszerű megoldásokat támogatja, és természetesen támogatja az átfogó kapcsolatokat tisztázó programokat. Ahogy a költségvetés is fogalmazza nagyon helyesen: az Országgyűlés határozata alapján elkészített 1999. évi intézkedési terv részeként meghatározza azokat a feladatokat, amiket tenni kell. Igen, csak egy óriási probléma van, hiszen az 1999-es intézkedési tervet a tárca ugyan elkészítette, de a kormány még a mai napig nem hagyta jóvá, így nem tudjuk, mit fog tartalmazni, és azt sem tudjuk, hogy valóban beemelésre kerültek-e az 1999-es költségvetésbe.

Bizonyára képviselőtársaim figyelmét is felkeltette az, hogy az 1999. évi költségvetésben nemzeti környezetvédelmi program címszó alatt összesen két tételt emel ki. Én ezt nem vitatom, hiszen két fontos tételt emel ki, de azt gondolom, hogy nem lehet teljes ez a felsorolás, hiszen a nemzetközi ökológiai hálózat kialakítása az egyik, a másik a Duna-Tisza közti homokhátság kérdésköre. Megismétlem: mind a kettő rendkívül fontos, de hiányolom, hiszen nem lehet teljes ez a felsorolás.

Második megjegyzésem: a költségvetés nem tartalmazza azt a hatásvizsgálatot, amely ahhoz lenne szükséges, hogy valamennyi képviselőtársam lássa azt, milyen környezeti hatásai lehetnek annak a kiadási oldalnak, amelyet az 1999. évi költségvetés a környezetvédelmi területén tartalmaz.

Harmadik megjegyzésem: források. Képviselőtársam nagyon helyesen megjegyezte, hogy 1999-ben annyi pénz lesz környezetvédelemre, amennyi eddig még sosem volt. Azt hiszem, ennek mindannyian örülhetünk, hiszen a környezetvédelem 1999-es GDP-részesedése valóban 0,1 százalékkal több, 1,3 százalék lesz. Én ezt, mint a környezetért aggódó ember örömtelinek tartom, azonban éppen a programszerű végrehajtás tekintetében van egy hiátus, hiszen az, amit az 1,3 százalék tartalmazhat, nem teljes egészében fedi azokat a teendőket, amelyeket 1999-ben a környezetvédelem végre kell hajtanunk, még akkor sem, ha az Európai Unió 10 milliárd ECU-vel támogatni fogja ezt a tevékenységünket.

Negyedik megjegyzésem: Központi Környezetvédelmi Alap. Elkülönített állami pénzalapból fejezeti kezelésű célelőirányzattá átváltozott pénzalap. Nehezen követhető az, hogy mi lesz a jövője, és hadd idézzem önöknek az ÁSZ-jelentés egyetlenegy mondatát, a 4.2. pont az elkülönített állami pénzalapok fejezetében, amikor is megállapítja, és csak egyetlen mondatot emelek ki: "Ezzel összefüggésben a bevételi források módosulása nehezen követhető a törvényjavaslatban." Azt hiszem, ez további kommentárt nem igényel.

Mindannyian tudjuk, és ezt a költségvetés is megemlíti, hogy a Központi Környezetvédelmi Alap lényeges elem, illetőleg a most már fejezeti kezelésű célelőirányzattá vált összeg. Megállapítja azonban azt is, és engedjék meg, hogy most szintén a költségvetésből idézzek: "jogszabályi háttér időbeni átalakítása válik szükségessé", s még egy idézet: "működtetés feltételei megváltoznak". Azt hiszem, hogy ez két fontos megjegyzés, de hozzátenném azt is: jó lett volna már most látni azt, hogy milyen módon történik ennek a felhasználása, hogyan történt meg az átalakítása, mik lesznek a működtetés feltételei, és mivel ez jogszabályi szinten nem szerepel, mindösszesen az indokolás tartalmazza azt - és itt csak idéznék -: "hogy az előirányzatok felhasználását, a kiadások feletti döntési hatáskört a kiadásokkal, nyilvántartásokkal a miniszter írja elő a pénzügyminiszterrel egyetértésben", illetőleg van egy alternáció: "a kormány ezt a jogot magának is fenntarthatja". Van még egy ilyen idézet: "változatlanul maradhat a felügyeleti jogkör, a kiadások feletti döntési hatáskör, s a pénzkihelyezés módja". Ez valóban megint megnyugtat bennünket, képviselőtársaim, de ezt jó lett volna jogszabályi szinten látni, hiszen az a társadalmi kontroll, amely eddig is megvalósult, és bízom benne, hogy a jövőben is meg fog valósulni, csak és kizárólag így biztosítható, és a stabil szabályozás valóban csak törvényi szinten adható a továbbiakban is.

Ötödik megjegyzésem a hulladékokra vonatkozik. Van egy tétele a környezetvédelmi résznek a célelőirányzat tervezett kiadásai között: begyűjtő és kezelőrendszer kialakítása. Ez egy dicséretes dolog, főleg akkor, ha ez ugyanez a költségvetés egy másik helyütt ugyanazt mondja, hogy a visszagyűjtés miatt jelentős bevételekkel számol. Számomra csak az megnyugtató, hogy ez a visszagyűjtés létezik, a kialakítása szükségtelen, hiszen már működik.

Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy valamennyiük figyelmét felhívjam, hiszen eddig önöktől is ezt hallottam: a környezet ügye közös ügy, azt hiszem, a jövőnk is közös. Kérem, hogy a továbbiakban is közösen gondolkodjunk erről.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)

 

(17.10)

 
Felszólalások:  Előző  176  Következő    Ülésnap adatai