Készült: 2020.02.22.02:00:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

30. ülésnap (1998.11.18.), 160. felszólalás
Felszólaló Dr. Boda Ilona (FKGP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 8:10


Felszólalások:  Előző  160  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BODA ILONA (FKGP): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Kedves Képviselőtársaim! A költségvetési vita keretében most a büntetés-végrehajtás költségvetésével kívánok foglalkozni, amely az igazságügyi fejezeten belül található.

A büntetés-végrehajtás, mint tudjuk, állami fegyveres rendvédelmi szerv, amely feladatainak törvényes ellátásával járul hozzá a közrend és a közbiztonság erősítéséhez. Tevékenységét alapvetően a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény, valamint a büntetések és intézkedések végrehajtására vonatkozó 1979. évi 11. számú törvényerejű rendelet szabályozza, a szakmai feladatai megvalósításához szükséges pénzügyi erőforrásokat az állami költségvetés biztosítja.

Az utóbbi évek költségvetési támogatása, működési kiadásokra fordítható részének növekménye azonban rendre elmaradt az elvégzendő feladatok által indokolt szinttől, amely a személyi állomány körülményeinek rosszabbodásán túl elsősorban a dologi kiadások terén okozott problémákat.

A reálértékben évről évre csökkenő, dologi kiadásokra fordítható összegek azt eredményezték, hogy a KSH által közölt, inflációval korrigált, 1998. évi költségvetési előirányzat reálértéke csak az 1994. évi bázis felét haladta meg kevéssel. A financiális gondok a büntetés-végrehajtást olyan helyzetbe sodorták, hogy a szállítók egy része csak készpénz ellenében szállítja le a szükséges árut, illetve a közüzemi szolgáltatók késedelmi kamat felszámításával élnek, sőt néhány esetben csak az országos parancsnokság azonnali utalásával sikerült megelőzni az energiaszolgáltatás megszüntetését. Többlet költségvetési támogatásra a büntetés-végrehajtás az év folyamán nem számíthatott, ezért egyetlen lehetőségként a felhalmozási előirányzatok átmeneti, dologi célú felhasználását kellett véglegesíteni, amelyhez a kormány a 2176/1998. számú határozatával járult hozzá.

Az egyre romló anyagi és szociális helyzetben lévő személyi állomány elkeseredését jelenleg fokozza, hogy egyre több olyan költségtérítést, hozzájárulást, szociális jellegű juttatást kell csökkenteni, esetleg megszüntetni, amelyet a korábbi években a büntetés-végrehajtás akadálytalanul tudott biztosítani.

Az Igazságügyi Minisztérium a Pénzügyminisztériummal egyetértésben 1998 májusában kincstári biztosokat kért fel a büntetés-végrehajtás gazdálkodásának átvilágítására, akik a korábban jelzett hiányt, 1 milliárd 374,6 millió forint értékben ítélték elfogadhatónak, amelyből 580,6 millió forintot egyszeri többlettámogatással javasoltak biztosítani. A Pénzügyminisztérium e javaslattal szemben csak 150 millió forint költségvetési támogatást tudott biztosítani, ami tovább fokozta a megoldatlan problémákat.

A gondokat az is fokozza, hogy nagy a fogvatartotti létszám, nagyok az előállítással és a szállítási feladatokkal összefüggő kiadások.

Az intézetek határidőn túli számlatartozása az 1998. január 1-jei 196,6 millió forinttal szemben október 31-én már 232,8 millió forint összeg volt.

 

(16.10)

 

E nehéz helyzetre felhíván a figyelmét az Igazságügyi Minisztériumnak és a Pénzügyminisztériumnak, az 1999. évi költségvetési előirányzatokra kívánom most ráirányítani az Igazságügyi Minisztérium tisztelt képviselőjének és képviselőtársaimnak a figyelmét is, és ellentétben azokkal a képviselőtársaimmal, akik azt kifogásolták, hogy a kormányzati székek üresek, én nagy megnyugvással veszem tudomásul azt, hogy az Igazságügyi Minisztérium az egész költségvetési vitában végig képviselteti magát. Ezt külön köszönöm. (Dr. Hende Csaba: Köszönöm szépen.)

A büntetés-végrehajtás működési kiadásokra fordítható előirányzata a terv szerint 1999-ben 2,6 milliárd forinttal nő, holott a bázisul szolgáló 1998. évi hasonló előirányzat is a már említett IM-PM vizsgálat jegyzőkönyve alapján 1,38 milliárd forinttal alacsonyabb a szükségesnél, tehát igen nagy a "relativitás elmélete" az 1999-es költségvetésben.

További gondot jelent az, hogy a működési kiadások növekménye csak részben fedezett költségvetési támogatásból, 640 millió forint többletbevételt az 1998. évi előirányzat 155 százalékra történő emelésével sajnos a bv-intézeteknek kell előteremteniük. Ennek nem teljesítése esetén a kiadási oldalon levő személyi juttatásokat és dologi kiadásokat ismételten csökkenteni kell.

Az 1999-es költségvetés forrásoldalát áttekintve azt kell megállapítanunk, köztudomású, hogy a bv saját bevételeinek csaknem kizárólagos forrása a fogva tartottak foglalkoztatása, azonban ez a munkaerő jellemzően alacsony szakképzettsége, valamint a munkáltatás bonyolult szabályai miatt a jelenlegi piaci viszonyok között aligha mondható versenyképesnek. Emiatt legalábbis bizonytalan a többletbevétel teljesítése, vagyis a kiadási oldal finanszírozhatósága. Mivel a szállítói tartozásállomány már nem növelhető, a bv-nek várhatóan 1999-ben is lesznek tetemes összegű köztartozásai.

Ennek elkerülése érdekében szeretnénk a figyelmet arra ráirányítani, és egyben javasolom is azt, hogy a büntetés-végrehajtás mentesüljön a költségvetési törvény tervezetében szereplő zárolás alól, valamint kérem a költségvetési támogatás emelésének a lehetőségét is megvizsgálni. Megfontolásra javasolom továbbá azt is, hogy a közrend és közbiztonság javítását célzó költségvetési források elosztása során kapjon nagyobb hangsúlyt a büntetés-végrehajtási feladatok támogatása. Az intézetek fizetésképtelensége ugyanis beláthatatlan következményekkel jár, az élelmezési vagy közüzemi számlák nem fizetése miatti szolgáltatásmegtagadás esetlegesen börtönön belüli súlyos rendzavaráshoz is vezethet.

Célszerű lenne egyszer már - okulva az árvíz okozta károkból is - a katasztrófa bekövetkezte utáni jelentős ráfordítások helyett inkább alacsonyabb összeg felhasználásával megelőzni a bajt.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypárti padsorokban és a MIÉP soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  160  Következő    Ülésnap adatai