Készült: 2020.08.04.07:34:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

326. ülésnap (2013.11.19.),  171-179. felszólalás
Felszólalás oka Részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 17:11


Felszólalások:   153-171   171-179   179-229      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Az általános vitát lezárom. Mivel az előterjesztéshez nem érkezett módosító javaslat, részletes vitára nem kerül sor. Következő ülésünkön az előterjesztés elfogadásáról döntünk.

Most soron következik az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Koszorús László és Kovács Ferenc fideszes képviselőtársaink önálló indítványát T/12664. számon már megismerhették képviselőtársaim, a bizottsági ajánlást pedig T/12664/3. számon kapták kézhez.

Bejelentem, hogy a bizottsági ajánlásban összesen egy módosító javaslat található, amely öt összefüggő pontból áll, így a részletrendelkezések összekapcsolására nincs szükség.

Ennek megfelelően megnyitom a részletes vitát az ajánlásban található első módosító javaslat mind az öt pontjára, és megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben. Igen, megadom a szót Kovács Ferenc képviselő úrnak mint előterjesztőnek. Semmi probléma, csak véletlenül az ügyrendbeli bejelentkezést nyomta meg a képviselő úr, majd a technikai személyzetnek mondom, hogy öné a szó. Parancsoljon!

(16.50)

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés gazdasági és informatikai bizottsága az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 1994. évi 46. számú határozata alapján beadta a módosító javaslatát a 2012. évi CIII. törvény módosítására, amely az Erzsébet-programról szól.

A bizottsági módosító javaslat egy pluszpont beemelését javasolja az eredetileg megállapított tervezethez, amelyben az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény a következő 6. §-sal egészülne ki. "A mellékletben meghatározott állami vagyon vagyonkezelője az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. A vagyonkezelői jog létesítése ingyenesen történik." Ez a pont így szól: "A 2. mellékletben meghatározott állami vagyon vagyonkezelője az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság. A vagyonkezelői jog létesítése ingyen történik."

Ez a pont tartalmazza öt különböző ingatlannak a programba történő beemelését, melyek Balatonőszödön találhatóak. Egyik a balatonőszödi 619-es helyrajzi számú, másik a balatonőszödi 620/2-es helyrajzi számú üdülő, amely 27 darab üdülőépületet, 15 darab gazdasági épületet és egyéb épületet 6 darabot tartalmaz. Következik a balatonőszödi 622-es helyrajzi számú, ez egy kivett gazdasági épület udvarral. A következő Balatonszemes, 44-es helyrajzi számú kivett üdülőépület udvarral, és ugyanitt Balatonszemesen az 1430-as helyrajzi számú kivett transzformátorház kerül be a program rendszerébe.

Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény és ennek módosítása legfontosabb célkitűzése a családi, a szociális üdültetés, az ifjúságvédelmi programok helyszínéül szolgáló ingatlanok vagyonkezelésbe adása, amely a szociális üdültetés, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi programok térben és időben koncentrált megvalósítását eredményezi. Ezzel továbbgondolt, továbbfejlesztett formájában létrehozza az állami szociálpolitikai ellátórendszer új elemeit.

A javaslat a fenti célokhoz további ingatlanok vagyonkezelését bízza az Erzsébet Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságra. Ezen közösségi ingatlanegyüttesek a hátrányos helyzetű célcsoportok számára és szociálisan rászorulók részére biztosítanak üdülési, táborozási lehetőséget. Ezáltal a program nem csupán azt teszi lehetővé, hogy olyan érintettek is részesülhessenek és részesüljenek üdülési lehetőségben, gyakorolhassák a turisztikai szolgáltatásokhoz való jogaikat, akik önerejükből nagy valószínűséggel soha nem tudnának utazni, hanem azt is, hogy a társadalom különböző szegmenseiből a gyerekek együtt vegyenek részt a táborokban, támogatva ezzel a hátrányos helyzetűek korai társadalmi integrációját.

Tisztelt Képviselőtársaim! Reméljük, hogy ez a folyamat nem fog itt megállni, az Erzsébet-program programkerete további lehetőséget fog biztosítani arra, hogy még szélesebb társadalmi köröket tudjunk bevonni az Erzsébet-program által biztosított fedezettel a közösségi célú üdültetésekre, a szociálisan hátrányos helyzetű emberek nyaraltatására, pihentetésére, ezzel is próbáljuk kiegyenlíteni a társadalmi feszültségeket, illetve a szociális olló összébb zárását talán segíti ez a rendszer. Reméljük, hogy további olyan állami ingatlanépületek is bekerülhetnek majd a szolgáltatási körökbe, amelyek a mostani helyszínek mellé újabb és újabb lehetőségeket biztosítanak nemcsak Balaton környéki, hanem hazánk számos helyén lévő üdültetésre.

Köszönöm figyelmüket. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. A következő felszólaló Szél Bernadett képviselő asszony, az LMP képviselőcsoportjából.

Parancsoljon, képviselő asszony!

DR. SZÉL BERNADETT (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Mind az öt ajánlási pontot érinteni fogja a felszólalásom. Igazából nem vagyok meglepődve, hogy újra előttünk van ez a törvényjavaslat, miután a zárószavazást többször elhalasztották, és egy bizottsági módosító miatt kellett részletes vitára bocsátani a javaslatot. Számomra itt a legnagyobb probléma az, hogy ennek a javaslatnak az útjai teljes mértékben kifürkészhetetlenek, csakúgy, mint az Erzsébet-program körüli cégcsoport ingatlanügyei.

A törvényjavaslat általános vitájában egy ilyen hétfő esti szeánszon hiába tettem fel számos tisztázó kérdést a javaslat előterjesztőjének, választ egyik kérdésemre se kaptam. Közölték velem, hogy ne kampányoljak itt az ülésteremben, és ezt követően viszont nem kaptam választ semmire, ami kérdést feltettem.

Rétvári Bence államtitkár úr hangsúlyozta, hogy nem kell ellenséget vagy bármiféle visszaélést keresni ott, ahol nincs, hiszen csupa olyan cégről van szó, amely százszázalékos állami tulajdonban vagy vagyonkezelői tulajdonban van. Tehát úgy lehetne ezt megfogalmazni, hogy önök szerint minden rendben van, hiszen az Erzsébet-cégek állami bevételből, állami tulajdonú üdülőben szociálisan rászorult embereket támogatnak. Én irigylem az államtitkár úr optimizmusát. Én nem gondolom azt, hogy százszázalékos állami tulajdon és működtetés, valamint a szociális célok önmagukban bármifajta garanciát jelentenének az átláthatóságra és a közpénzek felhasználásának a tisztaságára, nyomonkövethetőségére, ez sajnos nem jelenti azt, hogy egyetlen fillér sem kerül ki a közszférán kívülre, egyetlen fillér sem kerül ki a különböző állami tulajdonú cégek közé.

Ahhoz, hogy erről megbizonyosodhassunk, mindenekelőtt átláthatóságra lenne szükség, arra, hogy lássuk, hogy pontosan mire és hogyan használják fel ezek a cégek az Erzsébet-utalványok forgalmazásából származó milliárdos nagyságrendű bevételeket. Azt látjuk, hogy az atlatszo.hu által indított adatigénylési per pontosan arra mutatott rá, hogy erre nincs sok esély, hiszen az utalványforgalmazó nem hajlandó kiadni ezeket az adatokat, és az is számomra több mint gyanús, hogy a bírósági fellebbezés kellős közepén sikerült a parlamentnek úgy módosítania az Erzsébet-törvényt a kétharmaddal, hogy ne legyen egyértelmű, hogy az Erzsébet Utalványforgalmazó Kft. tevékenysége közfeladatnak minősül-e vagy sem.

Ez a mostani törvényjavaslat és a hozzá beadott módosító is erősíti a félelmünket, hogy itt az ingatlanok átjátszása az Erzsébet Vagyonkezelőhöz nem másnak ágyaz meg, mint a társadalmi kontroll gyengítésének. Erre mondhat az államtitkár úr bármit, amíg nem válaszolnak világosan a kérdésekre, addig minimum gyanúsak lesznek az ilyen lépések, és azért vagyok kénytelen felszólalni újra és újra, hogy akkor most megtudjam, hogy pontosan hányadán állunk ezzel a kérdéssel.

A most szóban forgó módosító javaslat további fonyódi, siófoki, balatonvilágosi, balatonberényi, nyíregyházi, balatonőszödi és balatonszemesi ingatlanokat helyez az Erzsébet Vagyonkezelő vagyonkezelésébe, minden különösebb indokolás nélkül. Nem tudni, hogy mi történhetett az elmúlt pár hétben, ami miatt most további balatoni, sőt nyíregyházi ingatlanok vagyonkezelői jogai cserélnek ingyenesen gazdát. Az eredeti javaslat indokolásában még az állt, hogy a zánkai üdülőközpont vagyonkezelői jogai átadásának célja az Erzsébet-program balatoni bázisának a megteremtése és a hosszú távú hasznosítást megalapozó jogi keret biztosítása. Akkor feltételezem, hogy a nyíregyházi ingatlanokkal a nyíregyházi bázis megteremtése lenne a cél.

Ami pedig a hosszú távú hasznosítást illeti, figyelmesen követtem, amit Rétvári Bence államtitkár úr az általános vitában is elmondott, az az volt, hogy az ingatlanokat szeretnék jobb állapotba hozni, felújítani. Jelzem, hogy ehhez nem kellene vagyonkezelésbe adni az ingatlanokat. Tehát ha ez a cél, akkor ezt máshogy is meg lehet csinálni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a februárban kötött 15 évre szóló bérleti szerződés is elég volt ahhoz, hogy az Erzsébet Vagyonkezelő tavasszal felújíttassa a négy zánkai létesítményt, megjegyzem, Mészáros Lőrinc cégével mintegy 1 milliárd forintért. Tehát semmilyen jogi akadálya nincs annak, hogy ezeket az ingatlanokat bérleményként hozzák jobb állapotba. A vagyonkezelés ráadásul teljes körű tulajdonosi jogokat jelent, és nincs rá magyarázat, hogy erre miért van szükség. Ha van rá magyarázat, akkor ezt nagyon megköszönöm, hogyha meghallhatom.

A zavart csak fokozza, hogy mindeközben az Erzsébet-program részére az MNV által átadott ingatlanok zömének vagyonkezelője az Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit Kft., korábbi nevén ez a Humán-Jövő 2000 Kft., amely tulajdonosa a KIM. Ettől teljesen független a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány égisze alatt burjánzó cégbirodalom, benne az idén januárban gründolt Erzsébet Vagyonkezelővel. Tehát érthetetlen számomra, hogy ha az Erzsébet-ingatlanok vagyonkezelője az Erzsébet Szállodák Kft., akkor miért van szükség egy újabb vagyonkezelő kft.-re, és a programba került ingatlanvagyont miért más és más társaság kezeli, amely ráadásul más és más minisztérium alá tartozik.

Tehát továbbra is kérdezem a tisztelt államtitkár urat, hogy miért kell az ingatlanokat az Erzsébet Vagyonkezelőhöz áttenni, mi az oka annak, hogy gomba módra szaporodnak az Erzsébet-program körüli társaságok, miért jött létre az Erzsébet Vagyonkezelő, ha az ingatlanvagyon kezelésére már létezik egy másik társaság, az Erzsébet Szállodák Kft., és mi a valódi indoka annak, hogy a zánkai és most további ingatlanok a vagyonkezelőhöz kerülnek.

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm. (Dr. Józsa István tapsol.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki felszólalni. Igen, Rétvári Bence államtitkár úr, parancsoljon!

DR. RÉTVÁRI BENCE közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Ház! Mondhatnám azt is, hogy azért van itt az Erzsébet-törvény a parlament asztalán a mai napon, mert Erzsébet-nap van, úgyhogy ezért is került ide, de nem ez a valódi indoka, de ez érdekes egybeesés.

Mindenesetre furcsa, hogy ön az átláthatóságot kéri számon, és olyan, mintha korábban átláthatóbb helyzet lett volna ezen a területen, akkor, amikor ezekről a pénzekről, amelyeket most eddig 250 ezer ember nyaraltatására fordítottunk, teljes mértékben elvitték külföldre, és három francia cég osztotta fel egymás között.

(17.00)

Ebből a pénzből mi tudunk fogyatékkal élőknek segíteni, Talentum-programot indítani, szociálisan rászoruló nagycsaládosok számára nyári üdülési lehetőséget biztosítani, és mindezt úgy, hogy ebben a teljes vertikumban csak állami szereplők vannak. Hiszen egy állami szereplő forgalmazási eredményéből van a pénz, amit állami tulajdonú üdülőkben való üdültetésre költünk el. És ami pedig az üdülőben keletkezik, éppen ezért valamiféle bevétel vagy nyereség, azt pedig az állami tulajdon gyarapítására, pontosabban: az állami tulajdonnak a jó karban tartására, felújítására fordítjuk.

Azokból a milliárdokból tehát, ami eddig külföldre ment, abból egyrészről Magyarországon marad a pénz, Magyarországon teremtődik munkahely, Magyarországon tudunk magyar embereket üdültetni, és utána az állami tulajdonban lévő szállodák nem lebomlanak, hogy utána majd láncostul együtt, mint az a '90-es években divat volt, akár a legelején, akár a Horn-kormány idején, a baloldali milliárdosok, ugye, kivitték az állami vagyont az üdülők tekintetében, hanem az állam kezelésében marad, felújítjuk, és jobb állapotban lesz. És nem lesz megint az a hivatkozási alap, hogy lám-lám az állam kezelte, milyen rossz állapotba került, az állam rossz gazda, inkább privatizáljunk. Hát most nem privatizáltunk, hanem fejlesztettünk, és azok a cégek, amelyeket ön felsorolt, csupa köztulajdonban álló cégek, tehát éppen ezért a pénzmozgásaik sokkal inkább átláthatóak.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Mivel többen felszólalásra nem jelentkeztek, a módosító javaslat részletes vitáját lezárom.

Megkérdezem Kovács Ferenc képviselő urat, hogy az előterjesztő képviseletében kíván-e válaszolni az elhangzottakra.

Igen, kíván, megadom a szót, parancsoljon!

KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Csak annyit szeretnék kiegészíteni, hogy államtitkár úr gyakorlatilag teljes részletességgel elmondta azt a gondolatsort, amit nekem is el kellett volna mondanom az LMP-s képviselő asszony részére. Csak szeretném megjegyezni, hogy sokszor ilyen déj vu érzésem van. Képviselőtársaink sokszor úgy nyilatkoznak meg itt a Parlament falai között, mintha az ő parlamentbe jutásukkal kezdődött volna el itt az élet. Itt van egy kontinuitás, folyamat, amelyről néha kapunk negatív, néha pozitív jelzéseket, de azért higgyék el, hogy ennek a kormánynak a szándéka a szociális ellátás területén is abszolút más gondolkodásra épül, és abszolút pozitív. Én úgy gondolom, hogy ezért csak köszönet jár, és nem nekünk, hanem azoknak, akik ott teszik a dolgukat, ahol ezek a táborok működnek, és azoknak a támogatóknak, akik önkéntesen jönnek és segítenek ebben a munkában.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy hátrányos helyzetű térségből származó gyerekeknek neves sportolóink tartottak oktatásokat, tartottak neveléseket, sportra szoktatási programokat ezekben a táborokban, és én úgy gondolom, hogy ha ez a folyamat valóban hosszú távon biztosan fog tudni működni, és ennek a garanciája maga az állami tulajdonlás, akkor egy olyan rendszert tudunk kiépíteni, amely segít az általunk már előbb említett ollót összébb zárni, a társadalmi rétegek közötti különbséget szorosabbra zárni, illetve felzárkóztatást biztosítani.

Köszönöm szépen, és kérem, hogy támogassák ezt az előterjesztést. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! A benyújtott módosító javaslatról várhatóan következő ülésünkön döntünk.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most soron következik a Magyarország területén élő nemzetiségek helyzetéről 2011 februárja és 2013 februárja közötti időszakról szóló, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által előterjesztett beszámoló, valamint az ennek elfogadásáról szóló, az emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság által előterjesztett országgyűlési határozati javaslat együttes általános vitájának folytatása és lezárása. A beszámolót J/12618. számon, az országgyűlési határozati javaslatot pedig H/12815. számon kapták kézhez, és ismerhették meg képviselőtársaim.

Emlékeztetem önöket, hogy az általános vita megkezdése során már a vezérszónoklatok elhangzottak. Most a további képviselői felszólalásokra van lehetőség. Először az írásban előre bejelentkezett képviselői felszólalásra kerül sor. Ennek megfelelően megadom a szót Nagy Csaba képviselő úrnak, a Fidesz képviselőcsoportjából. Parancsoljon, képviselő úr!




Felszólalások:   153-171   171-179   179-229      Ülésnap adatai